Polemika ws. niewpisania do rejestru zabytków budynku przy Popielskiego 6

Poniższy tekst jest polemiką z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wydaną w oparciu o opinię Narodowego Instytutu Dziedzictwa oddział terenowy

Read more

Wrocławska architektura po 1989 r. Część II: budynki użyteczności publicznej

Analiza architektury współczesnej właściwie z definicji skazana jest na niekompletność, a prawdziwa wartość pewnych zjawisk widoczna jest dopiero po upływie

Read more