Więcej drzew, mniej ogrodzeń. TUMW i Towarzystwo Benderowskie w obronie przestrzeni publicznej

Towarzystwo Benderowskie i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia zgłosiły uwagi do trzech planów zagospodarowania przestrzennego, których projekty przedstawił Urząd Miejski Wrocławia.

Read more