DaneNewsyPolecamyPrzestrzeńZabytki

Tajemnice urzędów Wrocławia

Jednym z zadań, które realizowaliśmy w ramach projektu „Przestrzeń Wrocławia”, było pozyskiwanie informacji publicznej dotyczącej spraw ważnych dla Wrocławia. Prezentujemy dokumenty, które uzyskaliśmy w ramach naszej działalności.

Wystąpiliśmy o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  • do magistratu: na temat prowadzonej przez wrocławski magistrat polityki mieszkaniowej
  • do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: o treści decyzji dotyczące wybranych wpisów obszarowych do rejestru
  • do Miejskiego Konserwatora Zabytków: o nakazy konserwatorskie wydane w latach 2010-2014 i o wytyczne konserwatorskie wraz z decyzjami dla następujących inwestycji: nadbudowy na dawnym domu handlowym u zbiegu Ruskiej i Kazimierza Wielkiego, nadbudowy na byłym Banku Rzeszy przy pl. Wolności 10, przebudowy dawnego Szpitala Bożego Grobu przy Kazimierza Wielkiego 1 oraz przebudowy Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1
  • do Narodowego Instytutu Dziedzictwa: o dokumentację związaną z propozycją wpisania do rejestru zabytków budynku przy ul. Popielskiego 6 we Wrocławiu
  • do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: o dokumenty związane z koncepcją budowy Śródmiejskiej Trasy Południowej (ŚTP) we Wrocławiu
  • do magistratu: o dokumentację związaną z przetargiem na wyłonienie wykonawcy projektu Planu Transportowego dla Wrocławia
  • do magistratu: o wybrane decyzje o warunkach zabudowy (WZ) i decyzje lokalizacji celu publicznego z ostatnich lat.

Udało nam się pozyskać bardzo dużą liczbę dokumentów związanych z tematyką, którą opisaliśmy wyżej. Aby zapewnić do nich prosty dostęp, publikujemy je w publicznie dostępnym folderze w usłudze dysku chmurowego Drobpox. Pliki są pogrupowane tematycznie i można je swobodnie przeglądać oraz pobierać na własne potrzeby.

Linki do folderów z dokumentami:

1) Polityka mieszkaniowa wrocławskiego magistratu: OTWÓRZ

2) Nakazy konserwatorskie, Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu: OTWÓRZ

3) Informacje od Biura Rozwoju Wrocławia: OTWÓRZ

4) Informacje od Narodowego Instytutu Dziedzictwa: OTWÓRZ

5) Informacje od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: OTWÓRZ

6) Informacje ws. opracowania Planu Transportowego dla Wrocławia: OTWÓRZ

7) Informacje na temat Śródmiejskiej Trasy Południowej: OTWÓRZ

8) Dokumenty o warunkach zabudowy (tzw. WZ): OTWÓRZ

9) Wytyczne i decyzje MKZ: OTWÓRZ

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

Fot. Pixabay.com.

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie