KomunikacjaNewsyPolecamyPrzestrzeńŚrodowiskoZabytkiZobacz teksty

Ruchów miejskich pomysły na Wrocław – ściągnij naszą strategię!

W ostatnich latach trwa w Polsce intensywna dyskusja o mieście i jakości życia w miastach. Tę debatę przed laty rozpoczęły organizacje pozarządowe nowego typu, nazywane ruchami miejskim. Otwarte granice i swobodny dostęp do miast Europy Zachodniej spowodowały, że zaczęliśmy dostrzegać, że miasta można planować i rozwijać inaczej.

Ruchy miejskie zaczęły się dopominać od władz miasta o rzeczy podstawowe, a jednocześnie najważniejsze dla sprawnego funkcjonowania organizmu miejskiego oraz podniesienia jakości życia jego mieszkańców: rozwój wygodnego transportu publicznego, dbanie o estetykę przestrzeni publicznych, rozwijanie terenów zielonych, inwestycje w bezpieczną infrastrukturę rowerową. W końcu, o zrównoważoną urbanistykę, która w centrum uwagi stawia obywatela i jego potrzeby, a nie tylko potrzeby inwestorów.

Nie chodziło o to, by wymyślić koło na nowo. Ruchy miejskie garściami czerpią z idei Jana Gehla, który przyczynił się do diametralnych zmian przestrzeni publicznych w Kopenhadze, a obecnie doradza wielkim światowym metropoliom, jak zamienić je w miejsca lepsze do życia (na czele z Nowym Jorkiem), czy z nauk Jane Jacobs, społeczniczki, ikony urbanistyki, która wnikliwie obserwując amerykańskie miasta przygotowała dla nich receptę na odnowę, zupełnie różną od dominujących ówcześnie pomysłów.

Efekty tej nowej dyskusji o mieście widać także we Wrocławiu. Powstają nowe przejścia dla pieszych, nierzadko łącząc przerwane naturalne ciągi piesze. Rozwijana jest infrastruktura rowerowa i system roweru miejskiego, większe kwoty niż przed laty przeznaczane są na nasadzenia nowych drzew w mieście. Nowe miejskie dokumenty tworzone są w duchu zrównoważonego rozwoju. Kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego coraz lepiej realizują ideę ładu urbanistycznego i balansowania potrzeb inwestorów i lokalnej społeczności.

Zmiany jednak następują powoli, dominuje niepewność wśród decydentów związana z zachwianiem status quo, a w transporcie nadal stawia się na zbyt dużą rozbudowę układu drogowego, bez większych inwestycji w transport zbiorowy. To właśnie jedna z planowanych przez Urząd Miejski arterii – Śródmiejska Trasa Południowa, które przecięłaby miasto od pl. Strzegomskiego, przez ulicę Dyrekcyjną, aż do pl. Społecznego, stała się zaczynem do wymyślenia i zaprojektowania odmiennej koncepcji rozwoju Śródmieścia Południowego. W czwartej części niniejszej publikacji ją przedstawiamy, poprzedzając ją rekomendacjami dla Wrocławia i jego poszczególnych części. Chcemy, by były one początkiem większej debaty o tym, jakiego Wrocławia potrzebujemy i o jakim marzymy. Chcemy, by był to wstęp do stworzenia nowej strategii rozwoju miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami dla Wrocławia!

Plik w formacie PDF można również pobrać klikając w poniższy obrazek:

13133195_10209981685964957_8564735544948751927_n

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***
Fot. Piotr Kargul

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.