Baza wiedzyKomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

Parkingi park and ride we Wrocławiu. Gdzie je budować, a gdzie nie?

Częścią zrównoważonej polityki transportowej są również parkingi, umożliwiające przesiadkę z samochodu na tramwaj, autobus lub pociąg. Obecnie łącznie we Wrocławiu jest 2566 takich miejsc postojowych. Dla porównania, w Warszawie jest ich aktualnie 4,8 tysiąca.

Czytaj też: Transport w Trójmieście. Szybka Kolej Miejska i gdyńskie trolejbusy

Parkingi według planów urzędu miejskiego

Jak podkreśla magistrat, w przypadku niektórych parkingów, tam, gdzie występuje deficyt miejsc postojowych w obszarze sąsiednich ulic, niezbędne było wprowadzenie zasady kontrolowanego dostępu do parkingu, polegającej na wpuszczaniu na parking wyłącznie stałych użytkowników wrocławskiej komunikacji zbiorowej.

Według Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej słabą stroną wrocławskiego transportu jest „Brak parkingów typu P+R, na wszystkich wlotach do miasta obciążonych dużym ruchem wjazdowym z zewnątrz.”

Plan jednak zauważa, że „W obszarach położonych peryferyjnie z rozproszoną zabudową, niezbędne jest zapewnienie sprawnych powiązań drogowych i rowerowych do węzłów przesiadkowych. Węzły zaś należy wyposażać w parkingi dla samochodów i rowerów (Parkuj i Jedź) oraz zapewnić transport zbiorowy z maksymalnie szybką dostępnością do Centrum”.

Zgodnie z planem „Rozbudowa parkingów P+R oraz B+R przy trasach komunikacji zbiorowej, na wlotach do Wrocławia charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu. Efektem będzie zapewnienie oferty zmiany środka transportu, jeszcze przed Obwodnicą Śródmiejską”.

Czytaj też: Kolej Dużych Prędkości Wrocław-Praga musi powstać. Apel do rządu

Gdzie budować parkingi park and ride?

Budowa parkingów jest niezbędna przede wszystkim przy skrajnych pętlach oraz przystankach kolejowych, ale tych oddalonych od centrum.

Uważamy, że parking powinien powstać na Jagodnie, ale nie przy ul. Kajdasza, a przy przedłużeniu do Iwin, przy wschodniej obwodnicy Wrocławia.

Oczywistym miejscem na budowę parkingu P+R jest planowana pętla tramwajowa na Maślicach obok również planowanego przystanku kolejowego Maślice.

Okolica planowanego przystanku Wrocław Maślice

Również planowany przez Polskie Linie Kolejowe nowy przystanek osobowy na linii nr 143 osiedle Sobieskiego jest dobrym miejscem na budowę parkingu przesiadkowego – samochody mogłyby się zatrzymywać jeszcze przed stacją Psie Pole.

Okolica planowanego przystanku Wrocław Osiedle Sobieskiego

Przy parkingach powinny powstawać również stacje Wrocławskiego Roweru Miejskiego dla osób, które chciałyby kontynuować podróż rowerem. Wzdłuż tras tramwajowych zaś powinny istnieć bezpieczne i wygodne drogi rowerowe.

Czytaj też: Profesor Knoflacher: Miasta muszą być skoncentrowane na człowieku, priorytetem przyjazność dla pieszych

Gdzie nie budować parkingów park and ride?

Parkingi przesiadkowe nie powinny konkurować, nie powinny zatem powstawać tam, gdzie jest wygodna obsługa tramwajowa z bliższych miejsc. Co do zasady nie powinny powstawać w obszarze wewnątrz obwodnicy śródmiejskiej.

Wątpliwym rozwiązaniem jest według nas np. parking przy ul. Ślężnej, który nadal skłania do zbyt bliskiego wjeżdżania do centrum. Podobne wątpliwości budzi parking przy przystanku Wrocław Grabiszyn.

Z drugiej strony, mimo że stadion Wrocław nie jest najdalej położonym odcinkiem sieci tramwajowej, to posiada zjazd z AOW, zatem od tej strony służy przyjezdnym spoza Wrocławia i moze być parkingiem przesiadkowym. To samo dotyczy mieszkańców Maślic czy Pracz Odrzańskich, obecnie nie posiadających dostępu do szybkiej sieci transportu zbiorowego, tj. do sieci tramwajowej.

Tramwaj na węźle przesiadkowym Stadion

Nie powinny powstawać również np. przy pl. Jana Pawła II czy przy dworcu Mikołajów, gdzie były proponowane w debacie publicznym. Ul. Legnicka jest dobrze obsługiwana tramwajami, a lokalizacja takich parkingów wzbudziłaby ruch aut na ulicy. Do tego dworzec Mikołajów powinien jest raczej docelowym dworcem dla osób, zostawiających potencjalnie samochody.

Czytaj też: Trudny dojazd rowerem do stacji Wrocław Osobowice. To trzeba zmienić!

Parkingi P+R a polityka transportowa

Parkingi powinny być częścią całościowej i przemyślanej polityki transportowej. Żeby parkingi przesiadkowe przy kolei miały sens, niezbędny jest rzecz jasna powrót wspólnego biletu na kolej i transport miejski.

Żeby parkingi zadziałały zgodnie z założeniami, niezbędne jest częste kursowanie transportu publicznego, dlatego w praktyce – przy braku kolei miejskiej – większy sens aktualnie ma ich lokalizowanie przy przystankach tramwajowych, zwłaszcza obsługiwanych trzema i więcej liniami tramwajowymi.

Nie należy zapominać o tym, że budowa parkingów przesiadkowych nie zastąpi polityki w skali całej aglomeracji. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest budowa systemu kolei aglomeracyjnej oraz skorelowanych z nią autobusów, dróg rowerowych i systemu rowerów publicznych.

Parkingi zaś mogą powstawać na pozamiejskich stacjach kolejowych: im dalej są położone parkingi, tym lepiej. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z 2019 r. stanowi, że celem powinna być „Współpraca na rzecz tworzenia parkingów ekologicznych P+R przy liniach kolejowych i węzłach przesiadkowych w otoczeniu miasta” dla „umożliwienia zmiany środka transportu jeszcze przed granicami miasta.”

Czytaj też: Kluczowe działania dla osiedli dla zrównoważonego transportu [ANALIZA HIPERMIASTA]


Fot. tytułowe – Ul. Obornicka – okolice stacji Wrocław Osobowice – parking park and ride / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

Dodaj komentarz