Komunikacja

Kolej Dużych Prędkości Wrocław-Praga musi powstać. Apel do rządu

Na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego Towarzystwo Benderowskie wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury dotyczący kontynuacji Kolei Dużych Prędkości Wrocław-Praga

Wniosek powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: Kolej Dużych Prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa. Kluczowa inwestycja dla Polski

Kolej Dużych Prędkości jako ważny projekt

Zdecydowanie cieszymy się z zapowiedzi Pana Ministra Piotra Malepszaka i Pana Ministra Macieja Laska dotyczącymi kontynuacji projektu “igrek” czyli kolei Warszawa-Łódź-Wrocław/Poznań w ramach programu Kolei Dużych Prędkości. Zgadzamy się, że jest to istotny projekt, który będzie stanowić kluczowe miejsce na polskiej sieci kolejowej i wyrażamy pełne wsparcie dla tego pomysłu i jego realizacji.

Uważamy, że kontynuacji powinien podlegać również projekt kolei Wrocław-Praga jako dalszy ciąg “igreka” w kierunku południowo-zachodnim. Ten projekt będzie istotnym włączeniem w sieć europejskich szybkich kolei, w przyszłości umożliwiając połączenie również m.in. z Monachium. Obecnie tworzone jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.

O kolei do Pragi przeczytasz więcej w naszym wpisie do bazy wiedzy.

Czytaj też: Jakiego transportu chcą wrocławianie? Sondaże, badania, dane [ANALIZA HIPERMIASTA]

Dlaczego Kolej do Pragi?

Projekt jest wpisany na listę sieci transeuropejskich TEN-T, zatem stanowi część zobowiązania, wynikającego z prawa europejskiego. Jesteśmy zdania, że powinniśmy w możliwie dużym stopniu współpracować z innymi krajami przy tworzeniu sieci europejskiej KDP, zwłaszcza ze stroną czeską i niemiecką, a także zabiegać o przyspieszenie budowy tras w tamtych krajach. 

Stoimy na stanowisku, że jako Polska powinniśmy zabiegać również o możliwość finansowania w ramach programów Unii Europejskiej, w tym zwiększenie środków na takie programy jak np. CEF.

Stworzenie tej trasy będzie miało także istotne znaczenie dla ruchu regionalnego na Dolnym Śląsku. Nie tylko na głównej linii pojawi się Świdnica, co będzie korektą błędu, który został popełniony jeszcze w XIX wieku, ale też skróci się istotnie dojazd z Wrocławia do Wałbrzycha i Jeleniej Góry.

Dworzec Świdnica Miasto
Dworzec Świdnica Miasto / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj też: Apel do rządu o przywrócenie przystanków kolejowych we Wrocławiu na listę podstawową. Dla Tarnogaju, Maślic i Zakrzowa

Potrzebne inwestycje kolejowe we Wrocławiu

Planowanie linii KDP, w tym linii igrek oraz linii do Pragi wymaga również oczywiście zmian we Wrocławskim Węźle Kolejowym, dlatego apelujemy również o możliwie szybkie dokończenie studium wykonalności węzła kolejowego.

Niezbędne będzie również określenie inwestycji, które uwzględnią również potrzebę przeprowadzenia Kolei Dużych Prędkości przez Wrocław - m.in. rozbudowy estakady o czwarty, a nawet kolejne tory. 

Estakada kolejowa w miejscu postulowanego przystanku Arkady
Estakada kolejowa w miejscu postulowanego przystanku Arkady

Ta inwestycja oczywiście jest niezbędna również z uwagi na budowę kolei aglomeracyjnej oraz rosnący ruch regionalny na Dolnym Śląsku, jednakże powinna być planowana w sposób uwzględniający również dalszy rozwój sieci.

Czytaj też: Tramwaj na Stabłowice. Ważne przedłużenie na rozwijające się osiedle

Odpowiedź CPK: Czekamy na audyt i Czechów

Ministerstwo Infrastruktury częściowo przekazało wnoosek do Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

27 marca 2024 r. Sekretarz Stanu Maciej Lasek poinformował, że "inwestycja dotycząca budowy linii kolejowej w ramach projektu "Budowa linii kolejowej nr 267 i 268 na odc. Żarów - Świdnica - Wałbrzych - granica państwa" znajduje się w fazie realizacji prac przedprojektowych. Wydłużenie projektu, określając początek realizacji jako Wrocław (poprzednio Żarów) oraz analiza możliwości wprowadzenia ruchu towarowego na pełnym zakresie projektu, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz. Analizowany odcinek jest naturalnym przedłużeniem wspomnianego „Igreka”. Inwestor (spółka Centralny Port Komunikacyjny) jest w ciągłym kontakcie z naszymi południowo-zachodnimi sąsiadami w celu koordynacji prac po obu stronach granicy. Jednocześnie należy pamiętać, że prowadzony obecnie audyt odpowie na pytanie, które zadania i w jakim zakresie będą kontynuowane."

Czytaj też: Remont ul. Pomorskiej dla tramwajów, rowerów, pieszych. Walczyły ruchy miejskie

We Wrocławiu: obwodnica towarowa i studium wykonalności

Jakub Kapturzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury odpisał w części, związanej z zakresem MI i spółki PKP PLK:

Przekazuję odpowiedź dotyczącą inwestycji realizowanej przez nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury spółkę PKP PLK SA, której przedmiotem jest „Wstępne studium wykonalności dla wrocławskiego węzła kolejowego wraz z opracowaniem studium wykonalności dla C-E 59 – odcinek Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Muchobór/Wrocław Kuźniki”.
W ramach projektu podpisano umowy na realizację następujących zadań: I. Zadanie I „Wstępne studium wykonalności dla wrocławskiego węzła kolejowego” – umowa nr 90/106/0128/19/Z/I; termin realizacji do dnia 30 grudnia 2024 r.

Towarowa Obwodnica Wrocławia
Towarowa Obwodnica Wrocławia

Stan realizacji Zadania I: zrealizowano prace dla następujących etapów:
• Etap I „Prace wstępne i konsultacje z Interesariuszami”;
• Etap II „Prognostyczne analizy przewozowe ruchu pasażerskiego”;
• Etap IIIA „Opracowanie bazowego modelu mikrosymulacyjnego”.

Do wykonania są jeszcze następujące etapy:
• Etap IIIB „Mikrosymulacyjne analizy ruchowo-eksploatacyjne
(w opiniowaniu)”;
• Etap IV „Analiza wielokryterialna”;
• Etap V „Koncepcyjne układy torowe”;
• Etap VI „Opracowanie koncepcji podziału wrocławskiego węzła kolejowego
na Lokalne Centra Sterowania”;
• Etap VII „Synteza projektu”.

II. Zadanie II „Studium wykonalności dla C-E 59 – odcinek Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Muchobór/Wrocław Kuźniki” – umowa nr 90/106/0129/19/Z/I; stan realizacji: zakończono w grudniu 2023 r. W oparciu o analizy w ramach studium wykonalności dla C-E 59 – odcinek Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław  Muchobór/Wrocław Kuźniki ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tzw. Towarowej Obwodnicy Wrocławia, nr zamówienia: 9090/IRZU/17905/04574/23/P, termin otwarcia ofert: 18 marca 2024 r.

Czytaj też: Trudny dojazd rowerem do stacji Wrocław Osobowice. To trzeba zmienić!


Fot tytułowe – Horyzontalny rozkład jazdy / CPK


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

Dodaj komentarz