Prawo

Podsumowanie mikrograntu Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej. Co się udało?

Fot. tytułowe – Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej

W ramach działu prawnego czasopisma Hipermiasto, prowadzonego przez Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej w ramach Mikrograntu (Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny) podsumowujemy sam mikrogrant.

Organizacja uważa realizację grantu za udane przedsięwzięcie. Mikrogrant pozwolił na rozwój, którego wyrazem była m.in. rejestracja stowarzyszenia zwykłego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przyjęcie polityki rachunkowości.

Zrealizowano wszystkie działania przewidziane we wniosku, mimo terminu otrzymania środków. W międzyczasie udało się pozyskać również inne fundusze, które pozwoliły skupić się na prowadzeniu przez nas doradztwa skupionego na potrzebach NGO, co bylo jednym z rozważanych przez nas kierunków rozwoju.

Czytaj też: Działania Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej ws. wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

Przyjęcie strategii stowarzyszenia

W ramach wyjazdu strategicznego udało się wypracować strategię działalności stowarzyszenia. Została przyjęta przez Walne Zebranie Członków jako pierwsza tak szeroka i głęboka uchwała stowarzyszenia. Obejmuje zarówno zasady naczelne, którymi powinna kierować się organizacja (takie jak zrównoważony rozwój czy prawa człowieka) jak i cele oraz zakres priorytetowych działań.

Wyjazd strategiczny odbył się w Kołobrzegu i wzięła w nim udział czwórka członków stowarzyszenia. Udało się po raz pierwszy zebrać członków do wspólnej pracy nad dokumentem, ale również pierwszy raz zachęcić do integracji wokół celów organizacji.

Wyjazd strategiczny w Kołobrzegu / Jeremi Jarosz
Wyjazd strategiczny w Kołobrzegu / Jeremi Jarosz

Czytaj też: Kiedy trzeba przeprowadzać konsultacje społeczne i jak powinny wyglądać?

Dział prawny Hipermiasta

Stworzony został dział prawny czasopisma Hipermiasto, gdzie opublikowano 33 różnorodne teksty (m.in. na tematy fundacji, stowarzyszeń, konsultacji społecznych, księgowości, skarg i wniosków) i odpowiedziano na kilkaset pytań. Dział ten jest zaczynem think-tanku skupionego na statutowych i strażniczych kwestiach prawnych.

Udało się zbudować rozpoznawalność stowarzyszenia w pewnych kręgach (m.in. lokalne NGO, grupa Leksawka, portal ngo.pl). Zbudowano także od zera media społecznościowe stowarzyszenia oraz podjęto współpracę z innymi profilami.

Eksperymentowano z formami, udało nam się m.in. zamieścić jedną opinię (polemikę z tekstem ws. uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów), napisać też jeden z tekstów we współpracy z kancelarią prawną, a także opublikować wywiad (z Miłoszem Cichutą o informacji publicznej i wnioskach). Dzięki tekstom udało się w zasadzie od zera zbudować fanpage na Facebooku, posiadający 175 polubień i 250 obserwujących.

Udało się nam także wzmocnić widoczność w skali krajowej, gdyż wybrane teksty były publikowane również na najpopularniejszym wśród organizacji pozarządowych portalu ngo.pl.

Czytaj też: Budżet obywatelski: wyjaśniamy prawne wątpliwości

Poradniki prawne Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej

Powstało pięć kompleksowych i opracowanych graficznie poradników prawnych na tematy związane zarówno ze stowarzyszeniami (stowarzyszenia zwykłe i oddziały stowarzyszeń), jak i działalnościa strażniczą: ochroną zabytków, skargami i inicjatywą uchwałodawczą w gminach. Poradniki są początkiem planowanej przez nas serii i będą wykorzystywane przy doradztwie.

Czytaj więcej: Poradniki prawne Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej. Dla stowarzyszeń i działalności strażniczej

Stowarzyszenie zorganizowało też pierwszą swoją transmitowaną online debatę z udziałem praktyków działalności strażniczej.

Czytaj też: Doręczenia elektroniczne. Kiedy wejdą, na czym polegają, co z NGO?

Działalność rzecznicza

Powstało badanie barier prawnych, oparte o rozmowy bezpośrednie i analizę przepisów. Wzięło w nim udział 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych, przeanalizowane zostały także liczne propozycje (np. Proste NGO, propozycje Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych czy Przemysława Żaka). Zidentyfikowano kluczowe bariery, osobno dla działalności statutowej, osobno dla rzeczniczej i strażniczej.

Czytaj więcej: Badanie barier prawnych dla organizacji pozarządowych

Badanie stało się podstawą dla działalności rzeczniczej w kierunku polepszania warunków działalności statutowej, formalnej i strażniczej, w tym kierowania licznych wniosków i petycji. Kluczowymi podjętymi przez nas tematami było: zmniejszenie formalności prawnych dla NGO, ułatwienia w rejestracji, ułatwienie działalności zarobkowej w organizacjach, większa jawność, umożliwienie cyfryzacji, modernizacja przepisów o wnioskach i skargach.

Tematy, które nie zostały jeszcze podjęte, będą poruszane w dalszego działalności stowarzyszenia.

Za szczególne sukcesy uważamy podjęte na wniosek SNEP działania: uruchomienie przez Ministerstwo Finansów podpisywania deklaracji CIT-8 i PIT-4R podpisem zaufanym, a nie kwalifikowanym, zapowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii ws. prac nad jawnością decyzji o warunkach zabudowy oraz zapowiedź Ministerstwa Rolnictwa uwzględnienia propozycji dotyczących zmian w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.

Pismo Ministerstwa Rolnictwa
Pismo Ministerstwa Rolnictwa

W dwóch przypadkach nie została podjęta inicjatywa ustawodawcza, jednakże interpretacja prawna jest w pełni zgodna z intencjami i będzie wykorzystywana w działalności strażniczej: interpretacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji dotycząca faktu, że organem skargowym dla spółek komunalnych jest rada gminy, a także interpretacja Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca faktu, że organem nadrzędnym dla straży miejskiej dla celów odwołania ws. wykroczeń jest wojewoda.

Wniosek ws. ustawy metropolitalnej został rozpatrzony negatywnie, jednakże szef kancelarii premiera Jan Grabiec zapowiedział wniesienie takiego projektu ustawy.

Wskutek badania powstała platforma wymiany wiedzy ws. prawnych, która nadal wymienia się spostrzeżeniami. Będzie łatwiej realizować te działania, gdyż prezes organizacji został członkiem grupy roboczej przy Ministrze ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Działania podejmowane w ramach mikrograntu na rzecz NGO zostały opisane we wniosku i miały wpływ na proces rekrutacji.

Czytaj też: Sołectwa, osiedla i dzielnice czyli jednostki pomocnicze gminy

Inne zagadnienia

W ramach projektu został zakupiony tablet jako pierwszy materialne urządzenie, które będzie służyć w dalszych działaniach. Zakup tego sprzętu ułatwi m.in. digitalizację zbierania danych osobowych i proces informowania o przetwarzaniu danych osobowych bez potrzeby drukowania, co będzie korzystne dla środowiska.

Dzięki szkoleniom zaoferowanym przez operatora programu, wzmocnione zostały kompetencje m.in. z zakresu organizacji wydarzeń.

Czytaj też: Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe z ewidencji starosty


Informacja Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.
logo-snep


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie