O portalu Hipermiasto

Portal Hipermiasto jest zarejestrowanym czasopismem Towarzystwa Benderowskiego.

Numer w rejestrze Sądu Okręgowego we Wrocławiu: 3402

Wydawca: Towarzystwo Benderowskie, ul. Kiełczowska 70, 51-354 Wrocław KRS 0000460945 REGON 022139620 NIP 8952022556

Siedziba redakcji: ul. św. Wincentego 25A 50-252 Wrocław

Projekt Klimat na Dolny Śląsk

Grantobiorca: Towarzystwo Benderowskie

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dodaj komentarz