Jak wygląda transport publiczny w powiecie kłodzkim? Nasza wizyta

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu

Read more

Potrzebny lepszy transport do Międzygórza, dolnośląskiej „Małej Szwajcarii”

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się z wnioskiem o rozważenie zmian w organizacji komunikacji autobusowej,

Read more

Nasze postulaty: Lepszy transport publiczny w powiecie kłodzkim

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się z wnioskiem o podjęcie współpracy pomiędzy gminami powiatu kłodzkiego

Read more