KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław NadodrzeWrocław TarnogajWybieram kolej

Rady osiedli apelują o inwestycje we Wrocławski Węzeł Kolejowy

Mieszkańcy walczą o kluczową dla wrocławskiego i dolnośląskiego transportu inwestycję we Wrocławski Węzeł Kolejowy, wartą aż 5,5 mld zł. Nie znalazła się bowiem na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przygotowało projekt uchwały  rad osiedla.

Pierwsze rady osiedla zaczęły przyjmować propozycję. Rada Osiedla Tarnogaj na ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie uwzględnienia modernizacji wrocławskiego węzła kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego 2023-2032 – podkreślają przedstawiciele rady.

– Rozbudowa miasta nie pociągnęła za sobą rozbudowy kolei, a nie możemy opierać się tylko na ruchu samochodowym. Jako Tarnogaj jesteśmy otoczeni koleją i chcemy, by służyła miastu. Jest to kluczowe, by odkorkować miasto, a kolej umożliwi szybkie przemieszczanie się z jednego punktu do drugiego – podkreślał na łamach „Gazety Wyborczej” Krzysztof Mazurkiewicz, przewodniczący zarządu osiedla Tarnogaj.

Uchwałę w tej sprawie podjęła także rada osiedla Nadodrze. 20 czerwca nad uchwałą zamierza głosować rada osiedla na Szczepinie.

Swoje poparcie dla propozycji wyrazili także m.in. przedstawiciele samorządu osiedlowego Przedmieścia Oławskiego, Starego Miasta, Maślic, Ołbina i Powstańców Śląskich.

Wspólnie ze stowarzyszeniem Akcja Miasto wyrazili takie w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Rady osiedla walczą o Wrocławski Węzeł Kolejowy / Akcja Miasto
Rady osiedla walczą o Wrocławski Węzeł Kolejowy / Akcja Miasto

Czekamy na kolejne uchwały!

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Po co uchwała ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego?

Do zadań samorządu Osiedla należy działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej wnioskowanie do organów i jednostek organizacyjnych Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności organizacji komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami. Taką sprawą niewątpliwie jest rozbudowa infrastruktrury kolejowej, która mogłaby lepiej służyć mieszkańcom Osiedla.

Most kolejowy na Ołbinie i Karłowicach na linii kolejowej nr 143
Most kolejowy na Ołbinie i Karłowicach na linii kolejowej nr 143  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie znalazła się na liście podstawowej projektów modernizacji na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Dotyczy to dwóch projektów:

  • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki – roboty budowlane
  • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap II: pozostałe prace

Rozbudowa jest istotna dla budowy kolei miejskiej, która może usprawnić transport również na naszym Osiedlu, łącząc je z innymi osiedlami szybkim i wygodnym środkiem transportu.

Odnotowujemy działania Akcji Miasto, która jako pierwsza organizacja pozarządowa zwróciła uwagę na brak inwestycji oraz apelujemy o zaangażowanie do wszystkich aktorów życia publicznego, w tym polityków, urzędów, liderów lokalnych i ekspertów. W sprawie tej istotnej inwestycji władze samorządowe Wrocławia i Dolnego Śląska powinny mówić jednym głosem, a do głosów poparcia przyłączyć się mogą również samorządy Osiedli.

Wrocław Główny jest największą pod względem liczby odprawionych pasażerów w Polsce – corocznie podróżuje z niej blisko 20 mln podróżnych. Potencjał stacji jest znacznie większy, ze względu na bogatą sieć linii kolejowych na Dolnym Śląsku – z Wrocławia linie kolejowe rozchodzą się w aż 9 kierunkach, jednak ze względu na wąskie gardło potencjał jest przytłumiony i niemożliwy do wykorzystania przy obecnym stanie sieci kolejowej.

Wrocławski Węzeł Kolejowy
Wrocławski Węzeł Kolejowy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Brak inwestycji utrudni także życie gospodarcze, gdyż tory są niezbędne pociągom towarowym. We Wrocławiu znajduje się najważniejszy i największy węzeł w zachodniej Polsce, z którego odjeżdżają pociągi z polskimi i zagranicznymi towarami na eksport do Europy Zachodniej.

Czytaj też: Ochrona krajobrazu górskiego w Sudetach jest słaba. Problem w miejscowościach turystycznych

Projekt uchwały ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Uchwała nr …… Rady Osiedla ………

w sprawie poparcia dla rozbudowy Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Na podstawie § 6 pkt 1  i 4, § 8 ust. 1 i § 14 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/982/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/406/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania Statutu Osiedla …………………….. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 2792) Rada Osiedla ……………….. uchwala, co następuje:

§  1.

Rada Osiedla uznaje, że inwestycja we Wrocławski Węzeł Kolejowy jest kluczowa dla przyszłości transportu we Wrocławiu, która umożliwi zwiększenie ruchu pociągów i budowę kolei miejskiej, co będzie korzystne dla transportu publicznego na terenie Osiedla.

§ 2.

Rada Osiedla za istotne uznaje zwłaszcza takie inwestycje jak:

  1. rozbudowa estakady kolejowej w centrum miasta,
  2. rozbudowa obwodnicy towarowej o czwarty tor i przystosowanie pod pociągi pasażerskie,
  3. rozbudowa linii kolejowych wychodzących z Wrocławia o kolejne tory,
  4. budowa nowych przystanków kolejowych (np. przystanków: Gajowice, Ołbin, Arkady, Huby/Przedmieście Oławskie, Grabiszyńska, Borek, Racławicka, Krzyki, Gaj, Tarnogaj, Armii Krajowej, Maślice, Złotniki, Karłowice, Zakrzów Wschód, Ołtaszyn).

§ 3.

Rada Osiedla wyraża niezadowolenie z nieuwzględnienia projektów modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

§ 4.

  1. Rada Osiedla wnioskuje do Prezydenta Wrocławia i Rady Miejskiej Wrocławia o podjęcie wszelkich możliwych działań w kierunku uwzględnienia projektów modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.
  2. Rada Osiedla wnioskuje do Rady Miejskiej Wrocławia o podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.
  3. Rada Osiedla wnioskuje do Prezydenta Wrocławia i Rady Miejskiej Wrocławia o  przekazanie uchwały Rady Osiedla do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Wojewody Dolnośląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów


Fot tytułowe – Pociąg Kolei Dolnośląskich przy stacji Wrocław Mikołajów / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie