NewsyPolecamyPrzestrzeń

Nie będzie placu z zielenią przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego we Wrocławiu

Urzędnicy wrocławskiego magistratu rozpatrzyli złożone przez nas uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla odcinka ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Nie będzie dostępnego publicznie placu z ławeczkami i zielenią, a także zielonych ścian oraz dachów na budynkach. Nowe budynki będą zaś dopasowane swoją wysokością do tych już istniejących, dzięki czemu uda się uniknąć w tym miejscu urbanistycznego chaosu.

Informację o przygotowaniu MPZP dla części ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego magistrat przedstawił we wrześniu ub.r. W grudniu Towarzystwo Benderowskie i TUMW złożyły swoje uwagi do tego dokumentu. Zawierały one cztery podstawowe postulaty:

  • zastąpienie istniejącego tam dziś przy jednym z budynków biurowych publicznie dostępnym placem z ławeczkami i zielenią
  • przeznaczenie ujętego procedurą przygotowania MPZP obszaru na potrzeby mieszkaniowe, usługowe oraz biurowe
  • ustanowienia nieprzekraczalnej granicy wysokości nowych budynków na poziomie 23 m
    nałożenia obowiązku tworzenia zielonych dachów na nowych budynkach, a także zieleni na ślepych ścianach istniejących tam już gmachów
  • wydanie zakazu budowy w tym miejscu parkingu podziemnego i wydzielenia 9 miejsc parkingowych naziemnych na potrzeby budowanego w tym miejscu gmachu

Urzędnicy przyjęli tylko niektóre z wniosków przedstawionych przez TUMW i Towarzystwo Benderowskie. Przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego nie powstanie dostępny publicznie plac, na którym można by odpocząć na ławeczkach i w cieniu drzew. Magistrat odrzucił pomysł tworzenia zielonych dachów na nowych budynkach i zazieleniania w tym miejscu ślepych istniejących tam już dziś gmachów. W projekcie MPZP nie zabroniono również budowania parkingu podziemnego.

Udało się zaś przekonać magistrat do przeznaczania tego obszaru jako miejsce dla biur i świadczenia usług, a także na potrzeby mieszkaniowe wielorodzinne. Z kolei nowe budynki w tym miejscu będą mogły mieć maksymalnie 23 m wysokości. W ten sposób nie zdominują okolicy i pod względem wysokości będą dostosowane do okolicznej zabudowy.

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***
Fot. Geoportal Wrocław.