O nasPolecamyPrzestrzeń

„Przestrzeń Wrocławia” – projekt Towarzystwa Benderowskiego i TUMW

Towarzystwo Benderowskie, mające być w swym zamierzeniu platformą projektową dla stowarzyszeń zwykłych i grup nieformalnych działających we Wrocławiu, otrzymało z Fundacji Batorego środki na realizację projektu dotyczącego przestrzeni miasta Wrocławia. Partnerem projektu zostało Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, od 2006 roku szeroko działające na polu rozwoju miasta, w tym transportu i zagospodarowania terenów nie pełniących już swojej pierwotnej funkcji (np. „Centrum Świebodzkie”).

W ramach projektu będziemy uczestniczyć w procedurach planistycznych (uchwalanie planów miejscowych, nowego studium), składać wnioski i skargi dotyczące przestrzeni miejskiej do Prezydenta Wrocławia oraz Rady Miejskiej, występować i publikować informacje publiczne dotyczące przestrzeni (decyzje o warunkach zabudowy, o lokalizacji celu publicznego i inne). Będziemy także tworzyć diagnozy i analizy dotyczące rozwoju miasta, jego zagospodarowania, transportu i problemów, z jakimi musi się zmagać. Posłużą one stworzeniu alternatywnej strategii rozwoju miasta Wrocławia, z uwzględnieniem zrównoważonego podejścia do zasobów i z szacunkiem dla tradycyjnej urbanistyki.

baner i TB i TUMW kolor kopia

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” jest współfinansowany z funduszy państw EOG w ramach działania „Kontrola obywatelska”.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie