Klimat na Dolny Śląsk

Klimat na Dolny Śląsk: Szkolenie dla aktywistów

2 czerwca o godz. 17, przy pl. Solnym we Wrocławiu w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zorganizowano szkolenie z prawnych podstaw działalności aktywistycznej. Szkolenie poprowadził prawnik i dziennikarz Mateusz Kokoszkiewicz. Wzięli w nim udział aktywiści i działacze organizacji pozarządowych, w tym osoby młode, a także osoby związane z koalicją Wrocławska Ochrona Klimatu.

Szkolenie objęło różnorodne sposoby prawnego wpływu aktywistycznego na rzeczywistość, zwłaszcza petycje, wnioski, skargi, dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, udział organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych, a także możliwości kontroli działalności samorządu przez radnych miejskich oraz przez radnych osiedlowych. Omówiono też możliwość skarg do sądu administracyjnego, np. na brak udostępnienia informacji publicznej.

Uczestnicy szkolenia pytali m.in. o skargi na urzędników i o nagrywanie radnych podczas spotkań, w kontekście prawa do wizerunku i unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Omówiono też możliwości wykorzystania prawnych metod podczas kampanii, dotyczącej nowych obszarów chronionych pod względem przyrodniczym we Wrocławiu.

Podczas szkolenia zapewniony został catering.


Szkolenie zorganizowano w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie