Góry Sowie i DzierżoniówKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

W powiecie dzierżoniowskim powstanie związek transportowy!

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny promuje rozwój transportu publicznego.

Dlatego już w sierpniu zwróciliśmy się do starostw powiatowych w Dzierżoniowie i Strzelinie z wnioskiem o utworzenie i zwiększenie przewozów autobusowych na terenie powiatów dzierżoniowskiego i strzelińskiego – stworzenie skoordynowanej komunikacji zbiorowej w celu likwidacji barier komunikacyjnych i zwiększenie dostępności transportu zbiorowego. Autorem wniosku był Miłosz Cichuta.

Czytaj też: Jeszcze raz o transporcie w powiatach: dzierżoniowskim i strzelińskim. Interweniujemy

 

Wniosek ws. transportu w Dzierżoniowie i Strzelinie

We wniosku stwierdziliśmy, że brak jest połączeń pomiędzy powiatami dzierżoniowskim i strzelińskim, na czym tracą mieszkańcy miast mieszkających na granicy tych dwóch powiatów m.in. Łagiewnik, Kondratowic i Niemczy. Ponadto brak połączeń wzdłuż drogi krajowej numer 8 – do Jordanowa Śląskiego, czy do gminy Sobótka i jej dużej atrakcji turystycznej, Ślęży. Ma to negatywny wpływ na możliwości funkcjonowania dla osób starszych, nieposiadających samochodów czy młodzieży.

Zachęciłoby  by to również osoby podróżujące samochodami, by korzystać z transportu zbiorowego. Ponadto, ze względu na aspekty turystyczne regionu, mieszkańcy innych obszarów województwa chcące udać się w Karkonosze, na Ślężę, do Dzierżoniowa czy niewielkich urokliwych miejscowości regionu, przemieszczając się autobusami nie powodowałyby wzrostu ruchu samochodów na drodze. Tym samym poprawione zostałoby bezpieczeństwo; zmniejszono by również koszty obsługi infrastruktury drogowej. Przez transport autobusowy wielu turystów mogłoby zostać zachęconych do zwiedzenia regionu, a  tym samym wzmocnienia jego pozycji i zwiększenia z tego tytułu wpływów do budżetu.

Na wniosek odpowiedziało Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, które odesłało nas do Urzędu Miejskiego w Bielawie (organizuje komunikację znaną jako ZKM Bielawa).

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie / CC-BY-NC-SA 4.0.

Zwróciliśmy się z nowym wnioskiem – tym razem do ZKM Bielawa oraz ponownie do powiatu strzelińskiego. Na razie odpowiedział nam magistrat z Bielawy. Odpowiedź przedstawiamy w kolejnej części tekstu.

Pozytywnie oceniamy fakt, że powstanie nowy związek powiatowo-gminny „Sowiogórskie Autobusy”. Będziemy przekonywać inne gminy i powiaty z okolicy do przystąpienia do tego związku. Liczymy też na rozwój sieci połączeń w ramach związku, a zwłaszcza na zwiększenie częstotliwości.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

 

Odpowiedź ZKM Bielawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 grudnia dot. utworzenia i zwiększenia przewozów autobusowych na terenie powiatów dzierżoniowskiego i strzelińskiego skoordynowanej komunikacji zbiorowej w celu likwidacji barier komunikacyjnych i zwiększenia dostępności transportu zbiorowego uprzejmie informuję, że Gmina Bielawa na podstawie zawartych porozumień jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej na obszarze gmin: Bielawa, Miejska Dzierżoniów, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Niemcza, Stoszowice.

Gmina Bielawa w 2023 roku planuje przekształcenie obecnej usługi międzygminnego transportu miejskiego w system powiatowo-gminny. Możliwość utworzenia przedmiotowego związku reguluje art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z którym organizatorem publicznego transportu zbiorowego przy uwzględnieniu właściwego obszaru działania może być związek powiatowo-gminny.

Celem utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sowiogórskie Autobusy” jest wspólna organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu i gmin tworzących związek powiatowo – gminny. Podejmowane w ramach związku działania będą obejmowały zarówno planowanie rozwoju transportu, jak i zarządzanie istniejącymi liniami komunikacyjnymi poprzez stworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej. W skład związku mają wejść następujące jednostki organizacyjne: Powiat Dzierżoniowski wraz z gminami: Bielawa, Gmina Miejska Dzierżoniów, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Stoszowice. Jedyną gminą z siedmiu gmin powiatu dzierżoniowskiego, która nie podjęła inicjatywy przystąpienia do powiatowo-gminnego systemu transportu na terenie powiatu dzierżoniowskiego jest Gmina Łagiewniki.

Czytaj też: Raport Hipermiasta. Transport kolejowy na Dolnym Śląsku jest dobry, ale może być lepiej

 

Zgodnie z postanowieniami § 8 przyjmowanego przez rady gmin i powiatu Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Sowiogórskie Autobusy” członkami Związku mogą być inne niż wymienione w statucie Powiaty i Gminy, które zgłoszą wolę przystąpienia do Związku i uzyskają zgodę Zgromadzenia Związku.

Uzyskanie członkostwa Związku wymaga podjęcia przez właściwą radę gminy lub radę powiatu uchwały o przystąpieniu do Związku. Zgromadzenie podejmie uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia członka do Związku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Autobus ZKM Bielawa
Autobus ZKM Bielawa / CC-BY-NC-SA 4.0.

Połączenia, które zaproponowaliśmy

Zasadnym byłoby pilotażowe uruchomienie przejazdów w relacjach: Dzierżoniów – Niemcza – Prusy – Strzelin, Strzelin – Kondratowice – Łagiewniki –Dzierżoniów, Dzierżoniów – Łagiewniki – Jordanów Śląski – Sobótka/Kobierzyce, Strzelin – Łojowice, Strzelin – Przeworno, Strzelin – Wiązów.

Relacja Przybliżony dystans Szacowany czas przejazdu autobusem Czas przejazdu samochodem
Dzierżoniów – Niemcza – Prusy –Strzelin 35 km 50 minut 40 minut
Strzelin – Kondratowice – Łagiewniki –Dzierżoniów 24 km 35 minut 30 minut
Dzierżoniów – Łagiewniki – Jordanów Śląski – Sobótka/Kobierzyce 36 km 40 minut 35 minut
Strzelin – Łojowice 12 km 15 minut 15 minut
Strzelin – Przeworno 15 km 20 minut 20 minut
Strzelin – Wiązów 13 km 15 minut 15 minut

Czytaj też: Aglomeracja wrocławska zasługuje na lepszy transport publiczny


Fot tytułowe – Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne w Dzierżoniowie / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie