Komunikacja

Kolejowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w sejmiku Dolnego Śląska. 1197 mieszkańców poparło

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny powstał projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska rekomendującego Marszałkowi i Zarządowi Województwa Dolnośląskiego działania na rzecz Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Projekt przygotowało Towarzystwo Benderowskie, a stowarzyszenie Akcja Miasto 10 maja 2023 r. utworzyło komitet inicjatywy uchwałodawczej i zbierało podpisy. Udało się zebrać aż 1197 podpisów, a akcja promowana była przez kampanię „Kolej na Wrocław”.

Uchwała byłaby drugą uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, podejmowaną na wniosek obywateli. Również pierwszą, ws. kolei aglomeracyjnych we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze, podjęto na wniosek komitetu Akcji Miasto.

– Tyle Waszych podpisów złożyliśmy dzisiaj w Sejmiku Dolnośląskim razem z naszą obywatelską uchwałą. Bardzo dziękujemy Wam za wsparcie naszej akcji #KolejNaWrocław. Teraz czekamy na sesję sejmiku, gdzie będziemy przekonywać radnych do poparcia naszej uchwały. Chcemy aby Marszałkowie zaczęli wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie mają, aby 5,5 miliarda złotych na modernizację torów kolejowych trafiło do Wrocławia – napisała Akcja Miasto.

Jakub Janas i Miłosz Cichuta po złożeniu podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
Jakub Janas i Miłosz Cichuta po złożeniu podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą / Akcja Miasto
 Do 3 sierpnia marszałek Cezary Przybylski ma czas na ustosunkowanie się do propozycji uchwały obywatelskiej, potem propozycja trafi na sesję.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Dlaczego uchwała sejmiku ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego?

Uchwała ma precyzować pożądane przez mieszkańców Dolnego Śląska kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie. Zarządzanie procesem, w tym podejmowanie konkretnych form prawnych realizacji uchwały, zgodnie z orzecznictwem sądowym, należy do Marszałka i Zarządu Województwa.

Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicach stacji Wrocław Mikołajów
Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicach stacji Wrocław Mikołajów  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie znalazła się na liście podstawowej projektów modernizacji na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Dotyczy to dwóch projektów:

  • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki – roboty budowlane
  • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap II: pozostałe prace

Wrocław Główny jest największą pod względem liczby odprawionych pasażerów w Polsce – corocznie podróżuje z niej blisko 20 mln podróżnych. Potencjał stacji jest znacznie większy, ze względu na bogatą sieć linii kolejowych na Dolnym Śląsku – z Wrocławia linie kolejowe rozchodzą się w aż 9 kierunkach, jednak ze względu na wąskie gardło potencjał jest przytłumiony i niemożliwy do wykorzystania przy obecnym stanie sieci kolejowej.

Dworzec Główny we Wrocławiu
Dworzec Główny we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Rozbudowa jest istotna dla mieszkańców miejscowości, połączonych z Wrocławiem (np. Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Bolesławiec, Lubin, Strzelin, Oława, Oleśnica, Trzebnica, Żmigród, Wołów, Świdnica, Kłodzko, Brzeg Dolny), gdyż pasażerowie są narażeni na spóźnienia, odwoływanie pociągów. W perspektywie utrudni to także zwiększanie liczby pociągów z tych miast.

Brak inwestycji utrudni także życie gospodarcze całego regionu, gdyż tory są niezbędne pociągom towarowym. We Wrocławiu znajduje się najważniejszy i największy węzeł w zachodniej Polsce, z którego odjeżdżają pociągi z polskimi i zagranicznymi towarami na eksport do Europy Zachodniej.

Czytaj też: Propozycja uchwały rady osiedla ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Uchwała zgodna z planami województwa

Województwo Dolnośląskie było stroną listu intencyjnego w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz podjęcia działań w zakresie opracowania Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Uchwała jest w pełni zgodna z Uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, gdzie zapisano (załącznik 1, str. 21) “Ponadto należy dążyć do wzrostu przepustowości aglomeracyjnych linii kolejowych poprzez separację ruchu dalekobieżnego i towarowego od aglomeracyjnego. Należy to realizować poprzez rozbudowę układu torowego linii wlotowych do Wrocławskiego Węzła Kolejowego oraz wewnątrz tego węzła o dodatkową parę torów szlakowych. Ponadto w miejscu łączenia się linii kolejowych należy przewidzieć możliwość zaprojektowania rozwiązań bezkolizyjnych.“

Stacja Wrocław Sołtysowice
Stacja Wrocław Sołtysowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Uchwała jest również w pełni zgodna z wizją transportu zbiorowego zapisaną w Uchwale nr LV/2107/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego” , gdzie Wrocław określono jako węzeł kolejowej komunikacji krajowej (str. 121).

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Projekt uchwały – tekst

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz § 60 ust. 2 pkt 3 Statutu Województwa Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża stanowisko, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne Województwa Dolnośląskiego powinny podjąć wszelkie możliwe działania w kierunku realizacji inwestycji we Wrocławski Węzeł Kolejowy do 2030 roku. Kierunki wyznaczają priorytety, pozostawiając Marszałkowi Województwa zarządzanie procesem, określające konkretne formy tego działania.

§ 2. Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża stanowisko, że z uwagi na kształt sieci kolejowej oraz dojazdy koleją mieszkańców województwa do Wrocławia, inwestycje we Wrocławski Węzeł Kolejowy są ważne dla całego Dolnego Śląska, a ich brak utrudni planowaną przez Województwo rewitalizację linii kolejowych w województwie.

§ 3. Za priorytetowe inwestycje w obszarze Wrocławskiego Węzła Kolejowego uznaje się:

1) przebudowę Towarowej Obwodnicy Wrocławia,

Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) - wiadukt przy al. Karkonoskiej
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) – wiadukt przy al. Karkonoskiej  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

2) rozbudowę estakady kolejowej prowadzącej do stacji Wrocław Główny,

3) rozbudowę linii kolejowych wylotowych z Wrocławia o kolejne tory,

4) nowe stacje i przystanki na terenie aglomeracji wrocławskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj też: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów


Fot tytułowe – Nasyp kolejowy w okolicach węzła grabiszyńskiego we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


 

Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.

 


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie