KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatu

Propozycja uchwały rady osiedla ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Mieszkańcy walczą o kluczową dla wrocławskiego i dolnośląskiego transportu inwestycję we Wrocławski Węzeł Kolejowy, wartą aż 5,5 mld zł. Nie znalazła się bowiem na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przygotowało  projekt uchwały

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Po co uchwała ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego?

Do zadań samorządu Osiedla należy działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej wnioskowanie do organów i jednostek organizacyjnych Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności organizacji komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami. Taką sprawą niewątpliwie jest rozbudowa infrastruktrury kolejowej, która mogłaby lepiej służyć mieszkańcom Osiedla.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie znalazła się na liście podstawowej projektów modernizacji na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Dotyczy to dwóch projektów:

 • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki – roboty budowlane
 • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap II: pozostałe prace

Rozbudowa jest istotna dla budowy kolei miejskiej, która może usprawnić transport również na naszym Osiedlu, łącząc je z innymi osiedlami szybkim i wygodnym środkiem transportu.

Odnotowujemy działania Akcji Miasto, która jako pierwsza organizacja pozarządowa zwróciła uwagę na brak inwestycji oraz apelujemy o zaangażowanie do wszystkich aktorów życia publicznego, w tym polityków, urzędów, liderów lokalnych i ekspertów. W sprawie tej istotnej inwestycji władze samorządowe Wrocławia i Dolnego Śląska powinny mówić jednym głosem, a do głosów poparcia przyłączyć się mogą również samorządy Osiedli.

Wrocław Główny jest największą pod względem liczby odprawionych pasażerów w Polsce – corocznie podróżuje z niej blisko 20 mln podróżnych. Potencjał stacji jest znacznie większy, ze względu na bogatą sieć linii kolejowych na Dolnym Śląsku – z Wrocławia linie kolejowe rozchodzą się w aż 9 kierunkach, jednak ze względu na wąskie gardło potencjał jest przytłumiony i niemożliwy do wykorzystania przy obecnym stanie sieci kolejowej.

Wrocławski Węzeł Kolejowy
Wrocławski Węzeł Kolejowy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Brak inwestycji utrudni także życie gospodarcze, gdyż tory są niezbędne pociągom towarowym. We Wrocławiu znajduje się najważniejszy i największy węzeł w zachodniej Polsce, z którego odjeżdżają pociągi z polskimi i zagranicznymi towarami na eksport do Europy Zachodniej.

Czytaj też: Ochrona krajobrazu górskiego w Sudetach jest słaba. Problem w miejscowościach turystycznych

Projekt uchwały ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Uchwała nr …… Rady Osiedla ………

w sprawie poparcia dla rozbudowy Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Na podstawie § 6 pkt 1  i 4, § 8 ust. 1 i § 14 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/982/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/406/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania Statutu Osiedla …………………….. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 2792) Rada Osiedla ……………….. uchwala, co następuje:

§  1.

Rada Osiedla uznaje, że inwestycja we Wrocławski Węzeł Kolejowy jest kluczowa dla przyszłości transportu we Wrocławiu, która umożliwi zwiększenie ruchu pociągów i budowę kolei miejskiej, co będzie korzystne dla transportu publicznego na terenie Osiedla.

§ 2.

Rada Osiedla za istotne uznaje zwłaszcza takie inwestycje jak:

 1. rozbudowa estakady kolejowej w centrum miasta,
 2. rozbudowa obwodnicy towarowej o czwarty tor i przystosowanie pod pociągi pasażerskie,
 3. rozbudowa linii kolejowych wychodzących z Wrocławia o kolejne tory,
 4. budowa nowych przystanków kolejowych (np. przystanków: Gajowice, Ołbin, Arkady, Huby/Przedmieście Oławskie, Grabiszyńska, Borek, Racławicka, Krzyki, Gaj, Tarnogaj, Armii Krajowej, Maślice, Złotniki, Karłowice, Zakrzów Wschód, Ołtaszyn).

§ 3.

Rada Osiedla wyraża niezadowolenie z nieuwzględnienia projektów modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

§ 4.

 1. Rada Osiedla wnioskuje do Prezydenta Wrocławia i Rady Miejskiej Wrocławia o podjęcie wszelkich możliwych działań w kierunku uwzględnienia projektów modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.
 2. Rada Osiedla wnioskuje do Rady Miejskiej Wrocławia o podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.
 3. Rada Osiedla wnioskuje do Prezydenta Wrocławia i Rady Miejskiej Wrocławia o  przekazanie uchwały Rady Osiedla do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Wojewody Dolnośląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów

Inwestycje we Wrocławski Węzeł Kolejowy. Eksperci o przyszłości

O tych sprawach rozmawiać będą, którzy od dawna zajmują się infrastrukturą kolejową.

O Wrocławskim Węźle Kolejowym debatować będą:
 • Miłosz Cichuta, wiceprezes Akcji Miasto, działacz Towarzystwa Benderowskiego i Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu
 • Piotr Malepszak, były członek zarządu Polskich Linii Kolejowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dolnośląskich
 • dr inż. Bogusław Molecki, wicedyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego ds. rozwoju nauki

Spotkanie poprowadzi Mateusz Kokoszkiewicz, dziennikarz Gazety Wyborczej. Debata rozpocznie się w środę, 31 maja, o godz. 18 w Barbarze przy ul. Świdnickiej.

Czytaj też: Bardziej zielone miasta, lepszy transport. Sukcesy projektu „Klimat na Dolny Śląsk”


Fot tytułowe – Dworzec Główny we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie