Aglomeracja WałbrzyskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacjaŚwidnica

Pytamy służby mundurowe o bezpieczeństwo drogowe w Świebodzicach

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej postanowiło zapytać o bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Kasztanowej w Świebodzicach, a także o zmianę organizacji w celu poprawienia bezpieczeństwa i komfortu pieszych na przejściu przez ulicę Kasztanową.

Uważamy, że obecny układ wspomnianego skrzyżowania stwarza podwyższone ryzyko kolizji bądź wypadków z udziałem pieszych oraz nie zapewnia należytego komfortu podróżowania przezeń na piechotę. Jest to tym bardziej istotne, iż w pobliżu znajduje się Brama Książańska, przez którą prowadzi jedna z głównych dróg pieszych do Zamku Książ.

Następujące pytania zostały wysłane do Policji (komenda powiatowa w Świdnicy) oraz Straży Miejskiej w Świdnicy:

1. Czy na skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Kasztanowej w Świebodzicach dochodziło do wypadków bądź kolizji w ciągu ostatnich 10 lat? Jeśli tak, proszę o przesłanie notatek służbowych i ewentualnych innych dokumentów związanych z tymi zdarzeniami.
2. Czy na skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Kasztanowej w Świebodzicach dochodziło do wypadków bądź kolizji w ciągu ostatnich 10 lat z udziałem pieszych? Jeśli tak, proszę o przesłanie notatek służbowych i ewentualnych innych dokumentów związanych z tymi zdarzeniami.
3. Czy zauważają Państwo problem w obecnym układzie skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej i Kasztanowej w Świebodzicach? W szczególności zwracając uwagę na przejście dla pieszych przez ulicę Kasztanową.
4. Czy składali Państwo wnioski bądź uwagi do zarządcy drogi, które obejmowały poprawę sytuacji na skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Kasztanowej w Świebodzicach? Jeśli tak proszę o ich przesłanie wraz z ewentualną odpowiedzią zarządcy drogi.
5. Czy podejmowali Państwo w ciągu ostatnich 10 lat jakiekolwiek działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych w Świebodzicach? Jeśli tak, proszę o przesłanie ogólnego opisu tych działań.
Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Straży Miejskiej w Świebodzicach. Publikujemy odpowiedź Policji:

Odpowiedź Policji na pytanie:

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 27 lipca 2022 r. informuję, że dane, o które wnosi Pan w pkt 1 i 2 są ogólnodostępne poprzez wyszukiwarkę dostępną na stronie internetowej sewik.pl, która korzysta z danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji udostępnionych przez Komendę Główną Policji w Warszawie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) {zwana dalej „Ustawą”’ ogranicza dostęp do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej. Z uwagi na fakt, że w notatkach służbowych znajdują się dane osobowe oraz w związku z przytoczonym przepisem, dokumentacja związana ze zdarzeniami nie podlega udostępnieniu w myśl przepisów Ustawy.

Komisariat Policji w Świebodzicach ani Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy związku z brakiem przesłanek nie kierował do zarządcy dróg K-34 oraz gminnej ul. Kasztanowej w Świebodzicach wniosków o poprawę bezpieczeństwa.

Jednocześnie informuję, że Policja prowadzi cykliczne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, między innymi pieszych. Do tych działań możemy zaliczyć: Działania Prędkość, NURD — Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego — polegających m. in. na kontroli miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia na których doszło wcześniej do potrąceń; Policyjna Akcja Pieszy — skupiająca się na egzekwowaniu przepisów przez pieszych.

Jednocześnie policjanci prowadzą działania edukacyjne w ramach których funkcjonariusze Ruchu Drogowego przekazują informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości przestrzegania przepisów ruchu drogowego.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie