Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaWybieram kolej

Wybieram kolej. Co tam w Polregio z odwołanymi kursami i nowymi pociągami?

Spółka Polregio (należąca w większości pośrednio do Skarbu Państwa, dawniej znana jako Przewozy Regionalne i PKP Przewozy Regionalne) wykonuje na zlecenie województwa dolnośląskiego przewozy kolejowe w komunikacji regionalnej i międzyregionalnej, m.in. na trasach z Wrocławia przez Oleśnicę do Ostrowa Wielkopolskiego i Kluczborka, z Wrocławia do Głogowa i Zielonej Góry czy z Wrocławia do Oławy i Opola. Przewozi pasażerów starym taborem, zwłaszcza pociągami EN57.

Czy Polregio nadal odwołuje pociągi na Dolnym Śląsku?

W sierpniu w ramach kampanii „Wybieram kolej” zajmowaliśmy się licznymi odwołanymi pociągami. Okazało się, że odwołanych kursów w 2022 r. było aż 1500. Zapytaliśmy wtedy urząd marszałkowski o działanie w tej sprawie.

– Organizator wezwał Przewoźnika do złożenia wyjaśnień oraz zobowiązał do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych bieżącej sytuacji i działań ograniczających ryzyko zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości. Funkcję dyscyplinującą Przewoźnika do świadczenia usługi zgodnie z umową zawartą z Województwem Dolnośląskim pełnią również kary umowne – zapewniły władze województwa.

Czytaj więcej: Wybieram kolej. Urząd marszałkowski odpowiada ws. odwołanych kursów Polregio

Teraz wracamy do tematu i chcemy dowiedzieć się, czy sytuacja jest już unormowana. Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

1) Ile kursów spółki Polregio zostało odwołanych w sierpniu, wrześniu i październiku? Proszę o podanie wykazu kursów wraz z datami i powodami odwołania?

2) Czy znana jest już ostateczna kwota kar nałożonych na spółkę Polregio za odwołania kursów w lipcu tego roku?

3) Czy były podejmowane działania, o których mowa była w oświadczeniu Marszałków Cezarego Przybylskiego i Tymoteusza Myrdy – “podjęliśmy decyzję, że będziemy chcieli renegocjować umowę z przewoźnikiem, w szczególności w zakresie podniesienia wysokości kar”? Jeśli tak – jakie to działania? Jeśli nie – kto i w jakim trybie podjął decyzję o zmianie poprzedniej decyzji?

4) Czy od grudnia zmieni się ilość pociągokilometrów zlecanych spółce Polregio? Jeśli tak, proszę o podanie liczby dotychczasowej i nowej.

5) Jakie plany istnieją wobec umowy ze spółką Polregio? Czy zamiarem Urzędu Marszałkowskiego jest docelowe wycofanie się Polregio z obsługi tras na Dolnym Śląsku? Na jakich trasach w województwie docelowo kursować mają Koleje Dolnośląskie?

6) Jakie wyjaśnienia przesłała spółka Polregio w odpowiedzi na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego, o których mowa w przesłanym nam w odpowiedzi na poprzedni wniosek piśmie (“Organizator wezwał Przewoźnika do złożenia wyjaśnień oraz zobowiązał do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych bieżącej sytuacji i działań ograniczających ryzyko zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości.”) Prosimy o przesłanie ich treści.

Czytaj też: Wybieram kolej. Wykorzystujmy zabytkowe perony dworcowe!

Nowe pociągi w Polregio

Jak informował portal Rynek Kolejowy, Polregio chce zakupić do 200 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

– Umowa ma pozwolić na dostawę maksymalnie 200 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi pasażerskich przewozów kolejowych, z czego maksymalnie 60 pociągów ma być dostarczona w wersji I (od 130 do 160 stałych, siedzących miejsc pasażerskich), a więc wersji 3-członowej. Resztę, a więc maksymalnie 140 pociągów, mają stanowić pojazdy w wersji II, mającej minimum 210 siedzących miejsc pasażerskich, czyli pociągi 4-członowe – informuje Rynek Kolejowy.

Pociąg spółki Polregio na stacji Wrocław Psie Pole
Pociąg spółki Polregio na stacji Wrocław Psie Pole / CC-BY-NC-SA 4.0.

 Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało spółkę:

1. Na jakim etapie jest kwestia zakupu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przez spółkę Polregio? Jakie będą kolejne podejmowane działania, jaki jest harmonogram dalszych prac nad zakupem?

2. Jakie są warianty, jeśli chodzi o liczbę elektrycznych zespołów trakcyjnych ? Od czego będzie zależeć liczba zakupionych składów?

3. Do jakich funduszy aplikować zamierza spółka w związku z zakupem elektrycznych zespołów trakcyjnych? Na jakie kwoty? Czy są przygotowywane fiszki projektowe lub inne dokumenty w związku z aplikowaniem o nie?

4. Na jakich trasach będą kursować zakupione pociągi? Czy będą jeździć na trasach w województwie dolnośląskim?

5. Na kiedy planowana jest dostawa pierwszej partii elektrycznych zespołów trakcyjnych i kiedy projekt miałby się zakończyć?

6. Czy elektryczne zespoły trakcyjne będą dostosowane a.) do napięcia 25 kV b.) do wjazdu do innych państw? Jeśli tak – jakich i w jakiej liczbie?

Czytaj też: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?


Fot. tytułowe: Logo spółki Polregio / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zachęcać będzie mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie