Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Mieszkańcy walczą o kluczową dla wrocławskiego i dolnośląskiego transportu inwestycję we Wrocławski Węzeł Kolejowy, wartą aż 5,5 mld zł. Nie znalazła się bowiem na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zwróciło się do rad: miasta Oleśnicy, miejskiej Miękini, miejskiej Obornik Śląskich i gminy Kobierzyce o podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla rozbudowy Wrocławskiego Węzła Kolejowego w interesie aglomeracji wrocławskiej.

W każdej z propozycji wymieniono konkretne inwestycje ważne dla danej gminy, np. rozbudowa torów  na linii nr 143 dla Oleśnicy, przystanek w Bielanach Wrocławskich dla Kobierzyc czy rozbudowa linii do Legnicy dla Miękini.

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Dlaczego uchwały ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego?

Kolej w aglomeracji wrocławskiej i na Dolnym Śląsku jest wspólną sprawą wszystkich Dolnoślązaków i mieszkańców aglomeracji.

Rozbudowa Wrocławskiego Węzła Kolejowego jest istotna dla budowy kolei miejskiej, która może usprawnić transport również w naszej Gminie, łącząc ją z Wrocławiem i innymi gminami szybkim i wygodnym środkiem transportu.

Na Dolnym Śląsku planowany jest duży program rewitalizacji linii kolejowych. Bez rozwiązania wąskiego gardła w stolicy województwa może jednak się nie udać.

Rozbudowa węzła wrocławskiego jest istotna dla mieszkańców miejscowości, połączonych z Wrocławiem, gdyż pasażerowie są narażeni na spóźnienia, odwoływanie pociągów. W perspektywie utrudni to także zwiększanie liczby pociągów z tych miast i gmin.

Dworzec Główny we Wrocławiu
Dworzec Główny we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie znalazła się na liście podstawowej projektów modernizacji na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). 

Dotyczy to dwóch projektów:

* Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki – roboty budowlane

* Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap II: pozostałe prace.

Czytaj: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów

Apelujemy o zaangażowanie do wszystkich aktorów życia publicznego, w tym polityków, urzędów, liderów lokalnych i ekspertów. W sprawie tej istotnej inwestycji władze samorządowe gmin i powiatów Dolnego Śląska powinny mówić jednym głosem.

Wrocław Główny jest największą pod względem liczby odprawionych pasażerów w Polsce – corocznie podróżuje z niej blisko 20 mln podróżnych. Potencjał stacji jest znacznie większy, ze względu na bogatą sieć linii kolejowych na Dolnym Śląsku – z Wrocławia linie kolejowe rozchodzą się w aż 9 kierunkach, jednak ze względu na wąskie gardło potencjał jest przytłumiony i niemożliwy do wykorzystania przy obecnym stanie sieci kolejowej.

Wrocławski Węzeł Kolejowy
Wrocławski Węzeł Kolejowy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Brak inwestycji utrudni także życie gospodarcze, gdyż tory są niezbędne pociągom towarowym. We Wrocławiu znajduje się najważniejszy i największy węzeł w zachodniej Polsce, z którego odjeżdżają pociągi z polskimi i zagranicznymi towarami na eksport do Europy Zachodniej. 

Czytaj też: Bardziej zielone miasta, lepszy transport. Sukcesy projektu „Klimat na Dolny Śląsk”

Propozycja uchwały dla rad w Oleśnicy, Obornikach, Miękini i Kobierzycach

Uchwała nr …… Rady Gminy (Miasta/Miejskiej)

w sprawie poparcia dla rozbudowy Wrocławskiego Węzła Kolejowego w interesie aglomeracji wrocławskiej

§ 1.

Rada Gminy uznaje, że inwestycja we Wrocławski Węzeł Kolejowy jest kluczowa dla przyszłości transportu w aglomeracji wrocławskiej, która umożliwi zwiększenie częstotliwości ruchu pociągów i budowę kolei metropolitalnej.

§ 2.

Rada Gminy za istotne uznaje zwłaszcza takie inwestycje jak:

  1. rozbudowa linii kolejowych wychodzących z Wrocławia o kolejne tory,
  2. budowa nowych przystanków kolejowych na obszarze aglomeracji.
  3. rozbudowa estakady kolejowej w centrum Wrocławia,
  4. rozbudowa obwodnicy towarowej o czwarty tor i przystosowanie pod pociągi pasażerskie,

§ 3.

Rada Gminy wyraża niezadowolenie z nieuwzględnienia projektów modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów


Fot tytułowe – Stacja Wrocław Sołtysowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie