Dolny ŚląskKlimat na Dolny ŚląskKomunikacjaPrzestrzeńŚrodowiskoWybieram kolej

Bardziej zielone miasta, lepszy transport. Sukcesy projektu „Klimat na Dolny Śląsk”

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny kierowało liczne wnioski i wnioski o dostęp do informacji publicznej w sprawach ochrony klimatu, transportu publicznego, zieleni, funduszy europejskich i partycypacji publicznej.

Przedstawiamy zmiany, na które udało nam się wpłynąć.

Lepszy transport w Szklarskiej Porębie

Towarzystwo Benderowskie zwróciło się w sierpniu 2023 r. do urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie z wnioskiem dotyczącym działań, zmierzających do poprawy transportu publicznego w Szklarskiej Porębie. Wniosek był jednym z efektów wizyty studyjnej do Szklarskiej Poręby.

Komunikacja miejska działa w Szklarskiej Porębie od 23 maja.  Funkcjonowała tylko od poniedziałku do piątku, a pasażerowie mogli skorzystać z czterech par kursów tylko w dni robocze.

Zgodnie z wnioskiem, przedłużono trasę do dolnej stacji wyciągu na Szrenicę, zwiększono liczbę kursów do 10 oraz wydłużono kursy do 7 dni w tygodniu.

UM w Szklarskiej Porębie zdecydował też, że opracuje plan rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Czytaj też: Sukces! Szklarska Poręba polepszy komunikację miejską i stworzy plan rozwoju transportu

Powstanie strategia rowerowa w Wałbrzychu

Organizacja zwróciła się w marcu 2023 r. z wnioskiem o stworzenie Planu Rowerowego dla Wałbrzycha do 2030 r., zorganizowanie konsultacji społecznych ws. inwestycji rowerowych, stworzenie stanowiska ds. rowerowych i stworzenie budżetu na inwestycje rowerowe w wysokości co najmniej 5 mln zł rocznie

Droga rowerowa przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu
Droga rowerowa przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu

Urząd w Wałbrzychu podjął decyzję o przygotowaniu Polityki Rowerowej Miasta Wałbrzycha, planuje też konsultacje społeczne dokumentu na etapie opracowania i przed jego przyjęciem. Prezydent Roman Szełemej podjął też decyzję o powołaniu funkcji oficera rowerowego, którym został Pan Arkadiusz Grudzień.

Czytaj też: Sukces! Po naszym wniosku Wałbrzych stworzy plan rowerowy. Zatrudnił też oficera rowerowego

 

Częstsze autobusy w Zagłębiu Miedziowym

W ramach realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciliśmy się z wnioskiem do starostw powiatowych (lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o utworzenie spójnego systemu przewozów autobusowych na terenie powiatów lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego.

Na sesji rady miejskiej w Polkowicach przewodniczący Zdzisław Synowiec zgłosił poprawki do budżetu gminy, dotyczące przeznaczenia z budżetu gminy pieniędzy na uruchomienie 16 par połączeń bezpłatnych autobusowych na linii Polkowice- Lubin. Ostatecznie tych połączeń jednak było sześć.

Czytaj też: Sukces! Po naszym wniosku będzie lepszy transport w Zagłębiu Miedziowym

Transport w powiecie milickim od nowa

W sierpniu Towarzystwo Benderowskie zwróciło się z wnioskiem do powiatu milickiego o stworzenie systemu transportu autobusowego. Jego autorem był Miłosz Cichuta. We wniosku zaproponowano kilka tras połączeń transportu zbiorowego na terenie powiatu milickiego.

Miłosz Cichuta w Miliczu
Miłosz Cichuta w Miliczu

Powiat milicki stworzył trzy linie autobusowe, które działają od 1 stycznia 2023 r. na trasach: Milicz – Wziąchowo Wielkie – Cieszków – Milicz, Milicz – Krośnice – Sułów – Milicz oraz Milicz – Kuźnica Czeszycka. Oceniamy, że to dobry krok, ale rozkłady jazdy są dalekie od wystarczających. Nie umożliwiają bowiem wydostania się z Milicza do innych miejscowości po godz. 13.

Czytaj więcej: Po naszych wnioskach: powiat milicki będzie miał transport zbiorowy. Walczymy o więcej!

Zintegrowany transport w powiecie dzierżoniowskim

W sierpniu 2022 r. zwróciliśmy się do starostwa powiatowego w Dzierżoniowie z wnioskiem o utworzenie i zwiększenie przewozów autobusowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego w celu likwidacji barier komunikacyjnych i zwiększenie dostępności transportu zbiorowego. Autorem wniosku był Miłosz Cichuta.

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Sowiogórskie Autobusy” jest wspólna organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu.

Czytaj więcej: W powiecie dzierżoniowskim powstanie związek transportowy!

Powstanie autobus miejski w Karpaczu

Na kwestie transportu zwróciliśmy uwagę podczas wizyty studyjnej w Karpaczu. Funkcję faktycznej komunikacji miejskiej pełnią autobusy Karkonoskiej Komunikacji Powiatowej.

Komunikacja miejska w Karpaczu
Komunikacja miejska w Karpaczu

W odpowiedzi na nasz wniosek po raz pierwszy okazało się, że gmina Karpacz rozważa stworzenie publicznego systemu transportu miejskiego.

Czytaj więcej: Karpacz rozważa stworzenie miejskiego transportu publicznego

Lepsze konsultacje społeczne w Jeleniej Górze

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do urzędu miejskiego w Jeleniej Górze w trybie art. 61 Konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z pytaniami dotyczącymi konsultacji społecznych.

Autobus i pas rowerowy w Jeleniej Górze
Autobus i pas rowerowy w Jeleniej Górze

Po naszych pytaniach przygotowano projekt procedury w postaci „Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra”.

Czytaj więcej: W Jeleniej Górze będzie nowa procedura konsultacji społecznych!

Bardziej zielone fundusze europejskie

Pierwszym wnioskiem złożonym w ramach projektu były uwagi do projektu Funduszy Europejskich, złożone do Urzędu Marszałkowskiego i Komisji Europejskiej. Postulowaliśmy mniej funduszy na drogi i remonty placów, a więcej na kolej, transport publiczny i odnawialne źródła energii.

Najpierw wspólnie z partnerem projektu – Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia – udało zebrać się 17 podmiotów (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych), które wspólnie wystąpiły w tej sprawie.

Potem co prawda urząd marszałkowski je odrzucił ale wszystkie praktycznie uwagi Komisja Europejska w swoich własnych uwagach. Dzięki temu więcej funduszy na bioróżnorodność, kolej i rowery.

Czytaj więcej: Komisja Europejska zgadza się z naszymi uwagami do funduszy UE na Dolnym Śląsku

Lepsza kontrola nad Polregio

Wniosek Towarzystwa Benderowskiego ws. Polregio był ważnym elementem społecznej presji na marszałka województwa i Polregio po ujawnieniu licznych odwołanych pociągów.

Pociąg Polregio w Oleśnicy
Pociąg Polregio w Oleśnicy

– Organizator wezwał Przewoźnika do złożenia wyjaśnień oraz zobowiązał do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych bieżącej sytuacji i działań ograniczających ryzyko zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości. Funkcję dyscyplinującą Przewoźnika do świadczenia usługi zgodnie z umową zawartą z Województwem Dolnośląskim pełnią również kary umowne – zapewniły władze województwa w odpowiedzi na nasze pismo.

Czytaj więcej: Wybieram kolej. Co z Polregio na Dolnym Śląsku? Czy nadal się opóźnia, czy wycofa się z regionu?

Zielony fundusz osiedlowy wrocławskiego Ołbina

Złożyliśmy wniosek ws. funduszu osiedlowego na wrocławskim Ołbinie, w którym przekonywaliśmy, by uwzględnić takie inwestycje jak droga rowerowa przy ul. Sienkiewicza, zielona ul. Żeromskiego czy ochrona chodników przed parkowaniem.

Ołbin
Ołbin

Również ten wniosek zakończył się sukcesem, gdyż wnioski Rady Osiedla są spójne z naszymi postulatami i w pełni zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

Czytaj więcej: Mieszkańcy Ołbina chcą zielonego osiedla, przyjaznego pieszym i rowerzystom

Lepsza informacja o planowaniu w Głogowie

Zwróciliśmy się z wnioskiem o stworzenie wydzielonej strony dotyczącej planowania przestrzennego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie. Obecnie informacja publiczna w tej dziedzinie jest mocno porozrzucana po stronie  Biuletynu Informacji Publicznej, co utrudnia mieszkańcom czy inwestorom śledzenie aktywności urzędu w tej dziedzinie.

Strategia Legnicy zgodna z uwagami

Złożyliśmy szereg uwag do strategii Legnicy – m.in. dotyczących zieleni, pieszych, rowerów, jawności, cyfryzacji, odnawialnych źródeł energii.

Urząd Miejski w Legnicy
Urząd Miejski w Legnicy

Wniosek został częściowo zaakceptowany, gdyż urzędnicy stwierdzili że strategia jest zgodna z wnioskami. W tym zakresie to nasz sukces.

Czytaj więcej: Legnica uważa, że ma strategię na zielone miasto

Początek debaty o wspólnym bilecie

Debatę „Kolej dla klimatu na Dolnym Śląsku” zorganizowano 10 czerwca 2022 r. w Barbarze przy ul. Świdnickiej.

Debata „Kolej dla klimatu na Dolnym Śląsku”, fot. Magdalena Witkowicz
Debata „Kolej dla klimatu na Dolnym Śląsku”, fot. Magdalena Witkowicz

Jednym z tematów debaty była kwestia wspólnego biletu na komunikację miejską i kolej. Do czerwca ubiegłego roku posiadacze Urbancard, ale też papierowych biletów MPK, np. dobowych, mogli bez ograniczeń korzystać z Kolei Dolnośląskich i Polregio w granicach Wrocławia.

Dzięki debacie udał się powrót do debaty publicznej tematu wspólnego biletu na Koleje Dolnośląskie i MPK Wrocław. Niestety, mimo kolejnych rozmów, nie udało się doprowadzić do zmiany.

Czytaj więcej: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?

Udostępnienie ważnych dokumentów

W ramach projektu udało się udostępnienie informacji ważnych dla regionu, m.in. umowy z Polregio, informacji o kolei gondolowej na Wielką Sowę, szczegółowych planów przebudowy ul. Pocztowej w Legnicy, informacji o działaniach samorządów ws. zatrucia Odryszczegóły dotyczące wieży widokowej w Rudawach Janowickich, plany programu antysmogowego Nowej Rudy i analogiczne plany Szczawna-Zdroju. Poinformowaliśmy również konkrenie, jak zmieni się transport publiczny w Wałbrzychu.

Raporty Hipermiasta

W ramach działań powstało również siedem specjalistycznych raportów Hipermiasta:

Inne działania

W ramach projektu zorganizowano szereg działań, m.in. wizyty studyjne w różne części Dolnego Śląska, np. w Karpaczu.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowoczesnej Edukacji Prawnej zorganizowano trzy szkolenia prawne dla aktywistów.

Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęcało mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.

Co dalej?

Towarzystwo Benderowskie planuje dalej walczyć o bardziej zielone, chroniące klimat lepiej skomunikowane miasta Dolnego Śląska. Zamierzamy kontynuować część działań w ramach działalności statutowej, w tym m.in. kontynuować niektóre procedury skargowe.

Działania, związane z transportem i aglomeracją wrocławską, chcemy kontynuować w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Czytaj też: Wizyta w Rudawach Janowickich. Co z transportem, ochroną lasów i smogiem?


Fot. tytułowe: Autobus i pas rowerowy w Jeleniej Górze / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie