KomunikacjaNewsy

Biała Księga Mobilności 2015 z tekstem o Centrum Świebodzkim we Wrocławiu już dostępna

Biała Księga Mobilności 2015 jest już dostępna. W publikacji znajduje się m.in. artykuł Przemysława Filara z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia o planach dotyczących Centrum Świebodzkiego w stolicy Dolnego Śląska.

Redaktorem tegorocznej edycji jest Adam Piotr Zając ze Stowarzyszenia Transportu Publicznego, które wspólnie z Zespołem Doradców TOR wydało tegoroczną edycję Białej Księgi Mobilności. Po raz pierwszy publikację zaprezentowano na niedawnym Kongresie Transportu Publicznego w Warszawie.

Co znajdziemy w Białej Księdze Mobilności 2015? To obszerna publikacja, omawiająca rozmaite aspekty transportu zbiorowego i polityk mobilności w miastach Polski.

– Tegoroczna edycja Białej Księgi Mobilności liczy blisko 170 stron i podzielona jest na trzy główne bloki tematyczne: miejsce – teren – mobilność. W jej powstanie zaangażowanych było ponad 20 osób, m.in. specjaliści z branży consultingowej, ale także osoby pracujące naukowo, w organizacjach pozarządowych czy w mieście – wyjaśnia portal Transport Publiczny.pl.

W Białej Księdze Mobilności opublikowano omówienia spraw transportu zbiorowego i polityki mobilności dotyczące m.in. Wałbrzycha, Katowic, Krakowa, Poznania oraz Łodzi, w której przy okazji budowy nowego dworca Łódź Fabryczna powstaje nowe centrum miasta. Z kolei Przemysław Filar przygotował tekst o Centrum Świebodzkim we Wrocławiu. Od wielu lat mówi się, że tereny wokół Dworca Świebodzkiego mają ogromny potencjał inwestycyjny, a przede wszystkim urbanistyczny. Po mądrze przeprowadzonej i dobrze zaplanowanej modernizacji tego terenu, może tam powstać nowe centrum Wrocławia. Od dawna mówi się też o planie przywrócenia Dworca Świebodzkiego na kolejową mapę Dolnego Śląska, powierzając mu obsługę pociągów aglomeracyjnych. Przemysław Filar w swoim tekście opisał m.in. sześć wariantów zagospodarowania tego obszaru w ścisłym centrum Wrocławia.

Biała Księga Mobilności 2015 – POBIERZ PLIK

***
fot. Wikipedia, domena publiczna.