EkonomiaKomunikacjaNewsyPrzestrzeń

Społeczne poprawki do budżetu Wrocławia na 2016 r.

Towarzystwo Benderowskie wraz z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia i Stowarzyszeniem Akcja Miasto przekazało przewodniczącemu Rady Miasta, Jackowi Ossowskiemu oraz pozostałym radnym poprawki do budżetu miasta na 2016 r.

W naszej opinii budżet Wrocławia w ostatnich latach był w zbyt dużym stopniu ukierunkowany na kwestie wizerunkowe i duże wydarzenia kulturalno – sportowe. Chcielibyśmy, by 2016 rok przebiegł pod znakiem poprawy jakości życia wrocławian i realizacji ich podstawowych potrzeb.

W związku z tym proponujemy, by budżet miasta uwzględniał:

  • zmniejszenie korków poprzez intensywne rozwijanie komunikacji zbiorowej (m. in. budowę i zaprojektowanie linii tramwajowych na Psie Pole, Muchobór czy Jagodno, odtworzenie linii nr 16, remont i utrzymanie torowisk) i pieszej (wydzielenie części budżetu na inwestycje piesze),
  • poprawę jakości powietrza i zwiększenie liczby nowych nasadzeń drzew (zwłaszcza w centrum),
  • remonty zabytków,
  • rozwój terenów rekreacyjnych, zielonych i sportowych (przede wszystkim dla sportu amatorskiego),
  • zwiększenie kwoty WBO.

Oszczędności (łącznie 64 mln zł) można znaleźć przede wszystkim w wydatkach na promocję i wizerunek (poprawa jakości życia mieszkańców to najlepsza forma promocji Wrocławia!), w mało przejrzystej pozycji “Różne rozliczenia finansowe – wydatki majątkowe”, klubie piłkarskim WKS Śląsk Wrocław oraz w tzw. “Programie rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, który de facto promuje inwestycje deweloperskie zlokalizowane na peryferiach, bez dostępu do komunikacji i usług publicznych.

Suma proponowanych przez nas dodatkowych wydatków oraz postulowanych oszczędności wynosi zero, jest zatem neutralna dla miejskiego budżetu – wierzymy jednak, że przyniesie zdecydowanie pozytywny efekt dla jakości życia mieszkańców miasta.

Wszystkie uwagi znajdują się w poniższym pliku PDF:

Społeczne poprawki do budżetu - 1 strona

Społeczne uwagi do budżetu 2016 (PDF) >

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie