Gorący tematPrzestrzeńSprawy społeczneWrocław GajowiceZobacz teksty

Zamiast Akademii Piłkarskiej – otwarte centrum sportu i rekreacji

Radni miejscy zdecydowali dziś o przekazaniu 15 milionów złotych na rozbudowę przestrzeni treningowych dla Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław przy ul. Oporowskiej. W swoim zapale na rzecz finansowania klubu piłkarskiego władze Wrocławia zapominają jednak o racjonalnym planowaniu przestrzennym i chcą na rzecz, być może w przyszłości sprywatyzowanego Śląska, trwale zawłaszczyć ostatni dostępny na Gajowicach obszar rekreacyjny przy Promenadzie Krzyckiej.

W tym samym momencie, kiedy radni decydują o finansowaniu Akademii Piłkarskiej, miasto projektuje Promenadę Krzycką, trasę spacerowo-rekreacyjną idącą szlakiem dawnej Promenady Richtera. Idea stworzenia Promenady Krzyckiej to jeden z najlepszych pomysłów Urzędu Miejskiego w ostatnich latach.  Tym bardziej niezrozumiała jest sytuacja, w której Prezydent Wrocławia i radni miejscy planują wydatek 15 milionów złotych na trwałe zamknięcie dla mieszkańców jednego z największych obszarów przy promenadzie. Boiska treningowe i szkoleniowe należące do klubu piłkarskiego ze swojej natury mają inny charakter niż boiska szkolne. Muszą utrzymywać wyższą jakość, muszą być dostępne w razie potrzeby, w efekcie są zatem traktowane przez utrzymujący je klub jako zasób własny, nie zaś jako przestrzeń publiczna. W kontekście możliwej prywatyzacji klubu niepubliczny charakter tej przestrzeni może trwać jeszcze wiele pokoleń.

stadion
Nasza propozycja obszaru rekreacji przy ul. Oporowskiej

Dlatego dwa lata temu w koncepcji Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia i Towarzystwa Benderowskiego dla Śródmieścia Południowego zasygnalizowaliśmy potrzebę stworzenia na terenie pomiędzy ogródkami działkowymi a kolejową obwodnicą towarową obszaru rekreacji dla mieszkańców Gajowic i Grabiszynka, a także użytkowników planowanej Promenady Krzyckiej. Nowa przestrzeń rekreacyjna mogłaby zostać połączona z pieszymi trasami wśród ogródków działkowych, zaś stadion mógłby zostać przekształcony w obiekt użyteczności publicznej o mieszanej funkcji. Między stadionem a ul. Kruczą mogłyby powstać nowe obszary rekreacyjne wraz ze średnich rozmiarów pawilonem usługowym odpowiadającym na brak przestrzeni usługowych wzdłuż ul. Kruczej, a nawiązujący do dawnego bazarowego charakteru tego miejsca. Jednocześnie Śląsk Wrocław powinien szukać przestrzeni treningowych bliżej nowego stadionu, znacznie lepsze bowiem uzasadnienie planistyczne ma ulokowanie Akademii Piłkarskiej wśród kompleksu przy ul. Metalowców lub na Leśnicy.

039

Można się spierać co do tego, czy warto finansować Śląsk Wrocław albo dlaczego zamiast zbudować 20 boisk szkolnych miasto woli zainwestować w trzy zamknięte boiska tylko dla wychowanków Śląska Wrocław.  Spór jednak o Oporowską ma znacznie ważniejszy wymiar niż tylko kwestia gospodarnego wydawania środków publicznych. Niezależnie od podejścia do Śląska Wrocław wszyscy zgadzamy się co do tego, że działki na terenie śródmieścia są drogie, a z ich wysoką wartością wiąże się trudność w wygospodarowaniu na wrocławskim śródmieściu przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców. Jak to najlepiej ujęła Pani Monika Kozłowska-Święconek, dyr. Biura Zrównoważonej Mobilności: Czujemy, że ta trasa ma ogromny potencjał rekreacyjny, podoba się mieszkańcom i jest dla nich ważna. Dlatego potrzebujemy kompleksowej koncepcji Promenady Krzyckiej. Dlatego tak ważne jest, by tereny między ul. Oporowską a ul. Kruczą służyły mieszkańcom, a nie zamkniętej grupie sportowców.

Wrocławscy radni miejscy rozczarowują brakiem rozważenia planistycznej perspektywy decyzji, którą podejmują pragnąc przekazywać coraz więcej środków na Śląsk Wrocław. Jako stowarzyszenia zajmujące się zagospodarowaniem przestrzennym i rozwojem miasta apelujemy, by przeznaczone na klub środki zostały wykorzystane do stworzenia Akademii Piłkarskiej w innym obszarze Wrocławia. Jakiekolwiek zaś inwestycje na terenie Oporowskiej powinny uwzględniać istotną rolę rekreacyjno-usługową obszaru i być w założeniu dostępne dla mieszkańców Wrocławia jako tereny publiczne.

***

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany był w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG. Wizualizacje i plansza projektowa z mapą: arch. Jan Jerzmański

 

Piotr Szymański

Doktorant informatyki na Politechnice Wrocławskiej, stypendysta programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, wiceprezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.