Prawo

Nowoczesna Poradnia Prawna. Porady przez internet w trudnych sprawach prawnych

Projekt „Nowoczesna Poradnia Prawna” realizowany przez Wrocławską Poradnię Prawną i Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej dzięki dotacji w ramach projektu „Regranting Organizacji Poradniczych” prowadzonego przez Fundację Klaster Innowacji Społecznych. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

Regranting

Nowoczesna Poradnia Prawna – dlaczego?

System prawny rozrasta się i jest coraz bardziej skomplikowany. Zgodnie z sondażem konsumenckim przeprowadzonym przez Lawstream usługi prawne są skomplikowane, a polskie prawo jest niezrozumiałe — tak uważa ponad 85% badanych. Aż 66% badanych bardzo słabo i pobieżnie orientuje się w zagadnieniach prawnych. 80% respondentów nie posiada radcy prawnego, z którego usług korzystałaby cyklicznie oraz w razie potrzeby.

Wiele osób szuka porad prawnych na grupach internetowych, takich jak znana grupa Leksawka. Mimo licznych starań administracji niestety, odpowiedzi, nie zawsze są w pełni zgodne z prawem, nie ma bowiem systemu kontroli kwalifikacji. Wiele osób nie otrzymuje także żadnych odpowiedzi albo odpowiedzi są niepełne.

Istnieje system poradnictwa prawnego prowadzony przez powiaty, ale wiele osób mieszka w miejscach wykluczonych transportowo i dojazd do siedziby powiatu jest problemem. Według badania Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu [listopad 2022] do 20% miejscowości w Polsce nie dojeżdża transport publiczny, kolejne tyle posiada go w minimalnym zakresie (pojedyncze kursy tylko w dni nauki szkolnej).

Zgodnie ze wspomnianym badaniem, 77% ankietowanych skorzystałaby z porady prawnej za pośrednictwem Internetu.

Zgodnie z badaniem prof. Agnieszki Szewczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, „63% ankietowanych na pytanie: „Czy był(a)by Pan/Pani chętny/chętna do korzystania z usług prawnych za pomocą komputera?” odpowiedziało „tak”.” Do tego 68% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem istnieje zapotrzebowanie na e-usługi prawne?”.

Nowoczesna Poradnia Prawna. Co oferujemy?

Chcemy, by każdy miał dostęp do profesjonalnej usługi prawnej i odpowiedzi na pytania, niezależnie od miejsca zamieszkania, zasobności portfela i tego, czy pasują mu godziny otwarcia biur poradnictwa. Zaoferujemy dokładną analizę prawną każdego przypadku, a możliwe będzie także stworzenie niezbędnych pism (procesowych i innych).

Chcielibyśmy, żeby osoby szukające porad w internecie czuły się dobrze zaopiekowane, a porady były dobrze przemyślane, zgodne z prawem.

Dlatego oferujemy poradnictwo prawne w formie cyfrowej, zdalnej, ale zakładającej bezpośredni kontakt z osobą wywiadowaną [przez telefon, wideokonferencje, maila, komunikatory]. Umożliwia to dopasowanie godzin spotkań do potrzeb osób potrzebujących pomocy, które często mają mało elastyczny czas pracy, a także dopasowane do potrzeb zarządzanie rozwiązywaniem spraw.

Projekt trwa do 30 listopada 2023 r.

Napisz do nas: wroclawska.poradnia@gmail.com


Fot. Karolina Grabowska/Pexels

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie