Prawo

Poradniki prawne dla obywateli i z obywatelami. Tematy wybieramy wspólnie z czytelnikami

Zadanie „Poradniki prawne dla obywateli i z obywatelami” jest realizowane przez Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

belka2

Projekt przewiduje partycypacyjne stworzenie poradników prawnych z poszczególnych dziedzin prawa, które będą odpowiadać na potrzeby obywateli, a także zwiększać ich wiedzę, rozwiewając wątpliwości. To przyszli użytkownicy wybiorą tematy, których dotyczyć będą poradniki. Chcielibyśmy wybrać poszczególne tematy w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i za pomocą ankiety, a także zebrać najważniejsze nurtujące użytkowników kwestie.

Ankieta dla obywateli

Ankieta dla NGO i grup nieformalnych

Poradniki będą odpowiadać na najważniejsze problemy użytkowników ze społeczności lokalnej. Będą prezentować aktualny stan prawny i opierać się o aktualne orzecznictwo sądów właściwych dla Wrocławia i Dolnego Śląska.

Odpowiemy na co najmniej 50 najistotniejszych pytań, a także przygotujemy wzory pism. Inicjatywę partycypacyjnego tworzenia poradników będziemy promować przez obywatelski portal Hipermiasto, media społecznościowe oraz partnerów projektu, którymi będą wrocławskie organizacje strażnicze i rzecznicze.

Wiedza prawna jest coraz bardziej potrzebna, zwłaszcza że coraz więcej dziedzin życia opiera się na regułach prawnych, a prawo wkracza także do internetu (m.in. przez akty prawa unijnego takie jak RODO, DSA czy DMA).

Niestety, zwłaszcza w internecie szerzą się często fake newsy dotyczące prawa i pojawiają się rozwiązania, które mogą doprowadzać do fatalnych skutków, w tym przegranych sądowych (czego przejawem jest np. ruch “prawa naturalnego”).

Czytaj też: Nowoczesna Poradnia Prawna. Porady przez internet w trudnych sprawach prawnych

Badania: Za mało wiedzy prawnej

Badania potwierdzają, że brakuje wiedzy w tej dziedzinie. Zgodnie z sondażem konsumenckim przeprowadzonym przez Lawstream usługi prawne są skomplikowane, a prawo jest niezrozumiałe — tak uważa ponad 85% badanych. Aż 66% badanych słabo orientuje się w zagadnieniach prawnych. 80% respondentów nie posiada radcy prawnego, z którego usług korzystałaby regularnie.

Zgodnie z badaniem, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawne, 78,9% osób uważa, że przystępne publikacje są dobrą metodą wiedzy prawnej (uzyskały pierwsze miejsce, przed szkoleniami, które uzyskały 73,7%).

Cele projektu

Podstawowym celem projektu, jak i naszej działalności jako organizacji, jest zwiększenie wiedzy prawnej społeczeństwa, a także zachęcenie do korzystania z możliwości prawnych dla obrony swoich praw i wolności konstytucyjnych. Celem jest także ułatwienie prowadzenia własnych spraw przed urzędami czy sądami, a także wzmocnienie obywateli względem dużych podmiotów, takich jak urzędy, banki, korporacje.

Celem jest promowanie przystępności wiedzy prawnej, która może być dostępna dla każdego obywatela, niezależnie od znajomości żargonu prawniczego.

Celem dodatkowym jest promocja partycypacyjnego, otwartego tworzenia materiałów przez organizacje pozarządowe. Chcielibyśmy wzmocnić sieć i pod stworzenie platformy współpracy między organizacjami, zwłaszcza strażniczymi i rzeczniczymi i wymiany informacji na temat prawnych. Naszym celem jest również promocja otwartej wiedzy, która cyrkuluje w społeczeństwie. Poradniki będą w pełni darmowe i dostępne na wolnej licencji.

Fot. Karolina Grabowska/Pexels

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie