KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatu

Gminy Kąty Wrocławskie i Miękinia zapewniają: działamy na rzecz kolei w aglomeracji

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zwróciło się w czerwcu do burmistrza Siechnic, burmistrza Kątów Wrocławskich i wójta gminy Długołęka o podjęcie działań w kierunku przeniesienia inwestycji we Wrocławski Węzeł Kolejowy na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego.

W szczególności zwróciliśmy się o wystąpienie przez samorządowców do Ministra Infrastruktury i Prezesa Rady Ministrów z pismem i wsparciem inwestycji, a także wystąpienie do Rady Miejskiej z projektem uchwały, apelu lub stanowiska ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Towarzystwo Benderowskie wcześniej, w maju, zwróciło się do rad: miasta Oleśnicy, miejskiej Miękini, miejskiej Obornik Śląskich i gminy Kobierzyce o podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla rozbudowy Wrocławskiego Węzła Kolejowego w interesie aglomeracji wrocławskiej.

Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicach stacji Wrocław Mikołajów
Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicach stacji Wrocław Mikołajów / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Miasto Oleśnica wydłużyło już kilkukrotnie ustawowy (miesięczny) termin odpowiedzi. Niestety, mimo ponaglenia nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od Obornik Śląskich, Kobierzyc, Długołęki i Siechnic.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy nie znalazł się na liście podstawowej programu kolejowego

 

Odpowiedź od gminy Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie jest żywo zainteresowana rozwojem sieci kolejowej w regionie, szczególnie linii nr 274 przebiegającej przez teren gminy. Komunikacja pasażerska na tej linii kolejowej stanowi ważny komponent transportu publicznego obsługującego mieszkańców Gminy.

Nasza Gmina od lat podejmuje działania na rzecz poprawy mobilności mieszkańców gminy. Jest sygnatariuszem porozumień międzygminnych w tym obszarze oraz podejmuje rozmowy w sprawie rozwoju linii kolejowych w obrębie aglomeracji wrocławskiej z partnerami.

Gmina ma wypracowane procedury i konsekwentnie wprowadza w życie rozwiązania istotne dla Mieszkańców Gminy, poprawiające jakość ich mobilności. W pełni popieramy zawarte w uzasadnieniu do Państwa wniosku poglądy i perspektywy rozwoju komunikacji w regionie. Z uwagi na przyjętą w Gminie pragmatykę służbową oraz realizowaną strategię działań w tym obszarze, zabiegamy o modernizację Wrocławskiego Węzła Kolejowego w sposób przyjęty w gminie i wypracowany z innymi samorządami z regionu. Wnioskowane przez Państwa działania nie mieszczą się w ww. strategii.

Czytaj też: Linia kolejowa nr 292 dla ruchu pasażerskiego. Realna szansa na odkorkowanie północy Wrocławia

 

Odpowiedź od gminy Miękinia

Dla naszej gminy i jej społeczności niezwykle istotny jest rozwój pasażerskich przewozów kolejowych dlatego nieustannie podejmujemy działania, które mają na celu nie tylko wskazanie potrzeb naszych mieszkańców lecz również sami realizujemy zadania wspierające 1 zachęcające do korzystania kolei, i tak tylko wciągu kilku ostatnich lat:

 1. wybudowano Parkuj i Jedz (P&R oraz B&R) w miejscowości Czerna (35 miejsc postojowych).
 2. wybudowano P&R w miejscowości:
  • Księginice – 45 miejsc postojowych
  • Brzezinka Sredzka – 23 miejsca postojowe
  • Mrozów – 35 miejsc postojowych
  • Miękinia – 35 miejsc postojowych
 3. przebudowano drogi 2052D i 2057D relacji Księginice — Lenartowice — Prężyce — Gosławice – Brzezinka Średzka, stanowiące m.in. dojazd do przystanków kolejowych w miejscowości Księginice i Brzezinka Średzka,
 4.  zlokalizowano nowe przystanki autobusowe w pobliżu stacji Brzezinka Średzka i zmodyfikowano trasę oraz rozkłady jazdy linii 923 aby skorelować ją z transportem kolejowym.
 5. uruchomiono linie autobusowe P6, 948, 958, 940 powiązane z komunikacją kolejową.

Od lat monitorujemy opracowywane studium wykonalności dla projektu „Prace na ciągu C-E 59 — odcinek Grabiszyn — Rzepin”, niezwykle istotne jest bowiem dla nas utworzenie przystanku kolejowego w miejscowości Wilkszyn. W lipcu ubiegłego roku otrzymaliśmy odpowiedź na nasze zapytanie oraz informację z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., że w ramach prac studialnych zaprojektowano przystanek kolejowy w Wilkszynie.

Nasze działania oraz liczna korespondencja ws organizacji transportu na liniach 273 i 275 i nieuzasadnionym ograniczaniu liczby zatrzymań na przystankach (Miękinia, Mrozów) wskazują jednoznacznie na nasze poparcie dla rozwoju dolnośląskich przewozów kolejowych a tym samym jak najszybszej rozbudowy Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Czytaj też: Miłosz Cichuta: Kolej jest ważna dla Wrocławia. Walczymy o lepszy transport

 

Dlaczego to ważne?

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie znalazła się na liście podstawowej projektów modernizacji na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Dotyczy to dwóch projektów:

* Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki – roboty budowlane

* Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap II: pozostałe prace.

 

Rozbudowa Wrocławskiego Węzła Kolejowego jest istotna dla budowy kolei miejskiej, która może usprawnić transport również w gminach aglomeracji, łącząc je z Wrocławiem szybkim i wygodnym środkiem transportu.

Estakada kolejowa w centrum Wrocławia
Estakada kolejowa w centrum Wrocławia / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Rozbudowa węzła wrocławskiego jest istotna dla mieszkańców miejscowości, połączonych z Wrocławiem, gdyż pasażerowie są narażeni na spóźnienia, odwoływanie pociągów. W perspektywie utrudni to także zwiększanie liczby pociągów z tych miast i gmin.

Wrocław Główny jest największą pod względem liczby odprawionych pasażerów w Polsce – corocznie podróżuje z niej blisko 20 mln podróżnych. Potencjał stacji jest znacznie większy, ze względu na bogatą sieć linii kolejowych na Dolnym Śląsku – z Wrocławia linie kolejowe rozchodzą się w aż 9 kierunkach, jednak ze względu na wąskie gardło potencjał jest przytłumiony i niemożliwy do wykorzystania przy obecnym stanie sieci kolejowej.

Czytaj też: Kolejowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w sejmiku Dolnego Śląska. 1197 mieszkańców poparło

 

 


Fot tytułowe – Towarowa Obwodnica Wrocławia / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie