Prawo

Wzór zgłoszenia zgromadzenia. Jak zorganizować demonstrację, manifestację, pikietę, protest

Artykuł Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej.

Polecamy również nasz artykuł o zgromadzeniach publicznych, by dowiedzieć się więcej o zgromadzeniach.

Zgłoszenie zgromadzenia [demonstracji, manifestacji, protestu, pikiety] nie ma żadnego urzędowego wzoru, musi jednak zawierać wszystkie informacje, które wskazujemy w naszym wzorze. Uwaga – inne informacje wymagane są w trybie zwykłym, inne w trybie uproszczonym (stosowanym wtedy, gdy nie przewidujemy utrudnień w ruchu drogowym).

Czytaj też: Jak zarejestrować zmianę statutu stowarzyszenia?

WZÓR ZGŁOSZENIA ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia: Jan Kowalski

OPCJONALNIE: W przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora: Stowarzyszenie Jaskółka, ul. Czajcza 15, 62-028 Koziegłowy, Jan Kowalski

Numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL: 88111101156

Adres do korespondencji: ul. Bociania 71, 62-028 Koziegłowy

Adres poczty elektronicznej: jan.bocian@poczta.pl

Numer telefonu: 789123654

W TRYBIE ZWYKŁYM: Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia: Ewelina Szpak

W TRYBIE ZWYKŁYM: Numer PESEL przewodniczącego zgromadzenia albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL: 99101034123

W TRYBIE ZWYKŁYM: Adres do korespondencji przewodniczącego zgromadzenia: ul. Borsucza 98a, 62-028 Koziegłowy

W TRYBIE ZWYKŁYM: Adres poczty elektronicznej przewodniczącego zgromadzenia: ewela.szpak@mail.pl

W TRYBIE ZWYKŁYM: Numer telefonu przewodniczącego zgromadzenia: 654312987

W TRYBIE ZWYKŁYM: Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie: Sprzeciw wobec budowy mostu w Koziegłowach

Data, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: 15 listopada 2023 r., Koziegłowy, róg ul. Wroniej i ul. Czyżykowej

Przewidywany czas trwania: 2 godziny

Przewidywana liczbę uczestników: 150 osób

OPCJONALNIE: (dla zgromadzeń poruszających się): Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: ul. Wronia – ul. Bażancia – ul. Krucza – ul. Cietrzewia – ul. Słowicza – ul. Czyżykowa, zakończenie przy Muzeum Ornitologii.

OPCJONALNIE W TRYBIE ZWYKŁYM: Informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia: Służba porządkowa w wymiarze 4 osób.

W TRYBIE UPROSZCZONYM: Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia: Nie przewidujemy.

Załączniki:

  • pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego
  • zdjęcie organizatora albo przewodniczącego zgromadzenia, o ile został wyznaczony.

Czytaj też: Czy „dokument wewnętrzny” przestanie utrudniać dostęp do informacji publicznej? Przełomowy wyrok NSA

Zastrzeżenie: Stan prawny na dzień 22 października 2023 r. Artykuł przedstawia stan prawny według najlepszej dostępnej wiedzy, jednakże nie zastąpi porady prawnej, dopasowanej do konkretnych rozwiązań. W razie problemów prawnych zapraszamy pod adres: prawna.edukacja@gmail.com.

 

Mobilna Poradnia Prawna Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej

Projekt “Mobilna Poradnia Prawna” realizowany przez Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej i Wrocławską Poradnię Prawną w ramach projektu „Polskie Inicjatywy Poradnicze” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2023-2033. Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja  

belka-operators

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie