PolecamyPrzestrzeńWBO

WBO2017 #354 Zielone skwery na Śródmieściu Południowym

Mieszkańcy Śródmieścia Południowego, mimo dość bujnej zieleni osiedlowej, cierpią na brak skwerów i parków, które mogłyby być miejscami spotkań i relaksu. W ramach WBO 2017 proponujemy wykorzystanie miejskich terenów na stworzenie dwóch takich enklaw.

Obszar Śródmieścia Południowego jest w szczególny sposób narażony na niekorzystne efekty sąsiedztwa z drogą o dużym natężeniu ruchu samochodowego, jaką jest ul. Powstańców Śląskich. Umiejscowiona blisko tej ulicy stacja mierzenia jakości powietrza zdecydowanie zbyt często wskazuje szkodliwe poziomy smogu, zaś z drugiej strony mieszkańcy do najbliższego parku muszą pokonywać większe odległości niż mieszkańcy innych osiedli Wrocławia. Dlatego postulujemy stworzenie skweru i mikroparku na ostatnich jeszcze nieskomercjalizowanych i niezabudowanych działkach tego rejonu Wrocławia, na których ciągle jeszcze rosną drzewa.

Proponowany przez nas projekt nr 354: 11200 m2 zieleni – skwer i park na Śródmieściu Południowym [etap 1] zakłada utworzenie skweru i parku kieszonkowego na jednych z ostatnich terenów gminnych na południe od estakady kolejowej, między Ślężną a Grabiszyńską:
– na terenie dzikiego parkingu przy ul. Radosnej – ok. 1 ha,
– na terenie dzikiego parkingu przy ul. Łączności – ok. 12a.

 Mikropark przy Radosnej:

51_radosna
Poglądowa wizualizacja parku przy Radosnej, autor: Jan Jerzmański

Miejsce to stanowi rezerwę terenową pod tzw. Śródmiejską Trasę Południową, mającą prowadzić z pl. Społecznego przez ul. Szczęśliwą, Zaporoską, na pl. Strzegomski i kosztować tyle, ile wynosi roczny budżet miasta (ok. 4 mld złotych). Jej realizacja w całości jest mocno wątpliwa z uwagi na koszty, jednak nie można zapominać, że taka droga rozdarłaby na pół osiedle blokowe na południe od estakady kolejowej. Skrócenie trasy samochodem części mieszkańców Wrocławia kosztem mieszkańców osiedla jest mocno kontrowersyjne, zwłaszcza teraz, gdy tyle się mówi o partycypacji i zrównoważonym rozwoju, a także zwiększaniu wydatków na komunikację publiczną. Dlatego na tym gminnym terenie proponujemy dosadzenie drzew, utwardzenie ścieżek i wyposażenie parku w ławki i oświetlenie tak, by stał się on miejscem spotkań i wypoczynku.

Skwer przy Łączności – etap 1: zieleń, ławki, oświetlenie, alejki
047
Poglądowa wizualizacja skweru przy ul. Pretficza / Oficerskiej/Łączności, autor: Jan Jerzmański

Między ulicami Pretficza, Oficerską i Łączności znajduje się trójkątna gminna działa, częściowo porośnięta drzewami. Wykorzystywana jest ona jako dziki parking. Plan miejscowy tu nie obowiązuje. To miejsce jest wręcz predestynowane do zagospodarowania na mały park kieszonkowy. W kolejnym etapie można by tam postawić mały pawilon, który sam w sobie byłby atrakcją  (można by wejść na jego dach), a jednocześnie mieścił np. kawiarnię lub lodziarnię (typ usług, których na Śródmieściu Południowym brakuje równie mocno, jak zieleni urządzonej w formie skwerów).

W ramach pierwszego etapu planujemy wykonać część prac tak, by na terenie mikroparku pojawiła się zachęcająca przestrzeń zielona:

  • utworzenie kwietników i zieleni w miejscu dzikiego parkingu,
  • utwardzenie alejek,
  • dostawienie ławek, koszy na odpadki i oświetlenia,
  • nasadzenie kilkunastu drzew.
Skwer przy Łączności – etap 2: pawilon, kontynuacja prac z etapu 1
048
Poglądowy sposób funkcjonowania dachu pawilonu jako przestrzeni spotkań, autor: Jan Jerzmański


W ramach drugiego etapu, jeśli projekt wygra w WBO 2017, planujemy w 2018 roku doprowadzić do postawienia miejskiego pawilonu służącego za przestrzeń spotkań i kontynuować dodatkowe prace związane z:

– utworzeniem kwietników i zieleni,

– dostawieniem ławek, koszy na odpadki i oświetlenia,

– nasadzeniem drzew.

 

049
Poglądowa ilustracja pawilonu z poziomu gruntu, z zadaszoną przestrzenią dostępną do różnych form działalności dopasowanej do potrzeb parku, autor: Jan Jerzmański

Zielona dogrywka w WBO:

Trwa od 6 do 13 grudnia (do 23:59). Głosować można bez względu na wiek, tylko elektronicznie – tutaj. W ramach projektu #354 do głosowania został dopuszczony skwer przy ul. Radosnej.

Podsumowanie projektu #354:

  • Próg budżetowy: do 250 000 zł (mały projekt zielony)
  • ostateczny zakres projektu zostanie ustalony w trakcie konsultacji z mieszkańcami w 2018 r.

Zaproponowane skwery są częścią strategii dla Śródmieścia Południowego stworzonej przez Towarzystwo Benderowskie i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia w ramach projektu „Przestrzeń Wrocławia” i programu „Obywatele dla Demokracji”.

Obrazek wyróżniający – wizualizacja ze strategii dla Śródmieścia Południowego ul. Radosnej od Komandorskiej prawie do Powstańców Śląskich, autor: Jan Jerzmański.

Piotr Szymański

Doktorant informatyki na Politechnice Wrocławskiej, stypendysta programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, wiceprezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

Jeden komentarz do “WBO2017 #354 Zielone skwery na Śródmieściu Południowym

  • Chyba pomyliliście powierzchnię tego skweroparkingu przy łączności. 12 ha??

Możliwość komentowania została wyłączona.