Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskOławaŚrodowiskoZagłębie Miedziowe

Pytamy dolnośląskie samorządy, co zrobiły w sprawie zatrutej Odry

W lipcu i sierpniu doszło na Odrze do ogromnej katastrofy ekologicznej. Wyjaśnienie sprawy należy do organów administracji rządowej, jednakże samorządy także spełniają istotną rolę, jako organy ochrony środowiska oraz jednostki bliskie obywatelom. Zapytaliśmy samorządy o to, jakie podjęły działania, by ostrzec i przeciwdziałać dalszym skutkom katastrofy.

Pytania na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wysłaliśmy do następujących urzędów miast i gmin: Oława, Czernica, Jelcz-Laskowice, Malczyce, Brzeg Dolny, Ścinawa, Głogów.

1) Kiedy urząd dowiedział się o zagrożeniu związanym z zanieczyszczeniem Odry? Proszę o podanie osoby, która się dowiedziała oraz jakie czynności zostały podjęte. Czy zostały zanieczyszczone też inne cieki wodne lub akweny?

2) Jakie działania zostały podjęte, by zneutralizować zagrożenie? Proszę o podanie konkretnych działań, dat oraz jednostek organizacyjnych i osób, które podejmowały działania.

3) Jakie działania zostały podjęte, by poinformować mieszkańców o zagrożeniu? Proszę o podanie konkretnych wpisów, działań i dat. Czy były rozpowszechniane również informacje w języku ukraińskim/rosyjskim?

4) Jakie działania dotyczące ochrony źródeł wody pitnej zostały podjęte?

5) Jakie działania w związku z zanieczyszczeniem Odry będą podejmowane? Czy będą zlecane badania?

Wnoszę także o przesłanie notatek, protokołów, pism wysyłanych do innych urzędów i innych materiałów, związanych ze sprawą zanieczyszczenia Odry.

O odpowiedziach będziemy informować.

Czytaj też: Pytamy dolnośląskie samorządy o polityki klimatyczne


Zdjęcie tytułowe: Martwe ryby w Odrze. Fot. Hanno Böck / CC0


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie