Klimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Pytamy dolnośląskie samorządy o polityki klimatyczne

Polityka klimatyczna jest obowiązkiem wszystkich władz w Unii Europejskiej i Polsce, w tym władz samorządowych.

W 2021 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły wiążące rozporządzenie: Europejskie prawo o klimacie. Celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 r. Unia przyjęła także wiążący cel zakładający ograniczenie unijnych emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55 % (w porównaniu z poziomami z 1990 r.).

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 przewiduje, że wdrażanie Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 odpowiedzialnych jest szereg podmiotów, w tym organy administracji samorządowej. W planie przewidziano także włączenie lokalnych społeczności i administracji samorządowej do działań zapobiegających skutkom zmian klimatu.

Warto więc dowiedzieć się, jakie strategie w tej dziedzinie mają samorządy z województwa dolnośląskiego.

 

Badaniem objęte zostały: Miasto Zgorzelec, Miasto Oleśnica, Miasto Głogów, Miasto Kłodzko, Miasto Oława, Gmina Mysłakowice, Gmina Malczyce, Powiat Ząbkowicki, Powiat Kłodzki, Powiat Górowski.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, zadaliśmy następujące pytania dotyczące polityki klimatycznej:

  1. czy w Państwa jednostce samorządu terytorialnego istnieje dokument, który w całości lub części dotyczy polityki klimatycznej lub niskoemisyjnej? Jeśli tak – proszę o wymienienie dokumentu oraz w przypadku części dokumentów określenie, która to część.
  2. czy Państwa jednostka samorządu terytorialnego przyjęła zobowiązanie lub cel w zakresie zeroemisyjności, neutralności klimatycznej lub ograniczenia emisyjności? Jeśli tak – proszę o podanie zakresu (rok, zakres zmniejszenia). Jeśli tak – proszę również o wymienienie przyjętych lub planowanych działań, które służą realizacji tego celu.
  3. czy Państwa jednostka samorządu terytorialnego zbiera dane dotyczące emisji dwutlenku węgla lub innych gazów cieplarnianych, w tym według sektorów? Jeśli tak – proszę o przesłanie istniejących danych za ostatnie pięć lat.
  4. czy Państwa jednostka samorządu terytorialnego brała udział w jakikolwiek sposób w inicjatywach klimatycznych rządu, Unii Europejskiej lub samorządu? Jeśli tak – proszę o wymienienie.

O odpowiedziach będziemy informować.

Czytaj też: Rowery w legnickim MPK? To możliwe!

Fot. Petr Vodička / CC-BY-SA 4.0

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie