Rowery w legnickim MPK? To możliwe!

Jako Towarzystwo Benderowskie wystąpiliśmy do prezydenta Legnicy i zarządu legnickiego MPK o zmianę regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt autobusami i dopuszczenie przewozu rowerów.

Rower i autobus to ekologia

Rower i autobus są ekologicznymi środkami transportu, które powinny być wspierane zgodnie z zasadami polityki transportowej i klimatycznej Unii Europejskiej, Polski i Dolnego Śląska. Możliwość przewożenia roweru w autobusach zwiększa możliwości obu środków transportu: umożliwia większą mobilność rowerzystom, a także wykorzystanie autobusu zamiast samochodu w celach przewozu rowerów rekreacyjnych. Jest to rozwiązanie zgodnie z duchem wspieranej przez Unię Europejską multimodalności.

Jak stwierdziła Komisja Europejska w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów“Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r.” (dokument COM(2020) 562 final), “Zwiększenie udziału transportu modalnego w transporcie publicznym oraz udziału aktywnej mobilności, czyli ruchu pieszego i jazdy na rowerze, jak również zautomatyzowanej, multimodalnej mobilności opartej na sieci, w połączeniu z bardziej rygorystycznymi normami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza i emisji CO2 przez pojazdy, spowoduje drastyczne zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z transportu, zwłaszcza w miastach.”

Dopuszczenie rowerów w transporcie publiczny wspiera tym samym przechodzenie na gospodarkę zeroemisyjną i zmniejszanie emisji w transporcie.

Nie chodzi o masowe przewożenie rowerów, ale głównie o przejazdy w uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają jazdę rowerem (np. zepsuty rower, zła pogoda utrudniająca ruch, złe samopoczucie, powrót pod wpływem alkoholu, itd.), a także wykorzystanie autobusu w wyjazdach rekreacyjnych, zwłaszcza w weekendy, gdy ruch pasażerski w autobusach jest mniejszy niż w dni robocze.

Podkreślamy, że możliwość przewozu roweru środkami transportu publicznego zwiększy atrakcyjność komunikacji miejskiej i zwiększy wpływy z biletów od pasażerów.

Przewozy rowerów w transporcie publicznym w innych miastach

W różnych miastach wprowadzono możliwość przewozu rowerem, najczęściej bezpłatnie. Ogólna reguła pozwalająca na taki przewóz została często uzupełniona o zasady szczegółowe, co gwarantuje, że przewóz roweru nie utrudnia innym pasażerom.

Rower można bezpłatnie przewozić m.in. w Warszawskim Transporcie Publicznym. Właściciel roweru jest zobowiązany do zwolnienia miejsca zajmowanego przez rower na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym.

W Warszawie stworzono też szczególne zasady umiejscowienia roweru w pojazdach komunikacji miejskiej: – np. w przypadku autobusów miejsce dla roweru znajduje się naprzeciwko drugich drzwi licząc od kabiny kierowcy.

Od 1 kwietnia 2010 roku także w MPK we Wrocławiu jest dozwolony przewóz roweru w tramwajach i autobusach – pod warunkiem, że nie utrudnia on przejścia i nie naraża na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłania widoczności Kierującemu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu. Przewóz rowerów jest bezpłatny. Pasażer z rowerem, zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym, ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się którejkolwiek z nich.

Od 2011 roku również MPK w Łodzi zezwala na podróżowanie rowerem w środkach komunikacji publicznej. Przy drzwiach tramwajów i autobusów umieszczone zostały specjalne naklejki informujące, którymi drzwiami należy wnosić rowery do pojazdów MPK.

Rower w komunikacji miejskiej? To możliwe. Fot. ZTM Gdańsk
Rower w komunikacji miejskiej? To możliwe. Fot. ZTM Gdańsk

Rower można przewieźć  w niemal wszystkich pojazdach MPK Poznań. Na przewiezienie go nie ma miejsca tylko w minibusach oraz w tramwajach, które nazywane są popularnie „Helmutami”.

W Poznaniu rower można przewozić tylko w pojazdach odpowiednio oznakowanych piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych. Pojazd należy też prawidłowo zabezpieczyć i cały czas nadzorować. Jeśli pojazd jest wyposażony w uchwyt do koła roweru, rower należy ustawić przeciwnie do kierunku jazdy, umieszczając przednie koło w uchwycie. Jeśli pojazd nie jest wyposażony w uchwyt, należy wykorzystać pasy mocujące: rower ustawić przodem do kierunku jazdy, oprzeć go o poziomą poręcz i przypnij w dwóch miejscach pasami mocującymi tak, aby odległość między rowerem, a

Od dnia 1 czerwca 2015 roku także w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Wałbrzych dopuszcza się przewożenie roweru autobusem.

Doświadczenia wszystkich tych miast wskazują, że przewóz rowerów nie powoduje problemów praktycznych, a zwiększa możliwości pasażerów i rowerzystów.

Warto zatem dopuścić choćby na próbę, warunkowo, w określonych godzinach lub dniach, a potem obserwować zachowania pasażerów.

fot. portal.legnica.eu

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie