Klimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Czy w dolnośląskich gminach będą nowe pomniki przyrody?

Ustanowienie pomnika przyrody to często jedyna szansa na ochronę cennych drzew.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, „pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.”

Najczęściej pomnikami są szczególnie cenne drzewa. – Pomniki przyrody to często jedyna możliwość, by uratować dane drzewo, bo polskie prawo jest dziurawe – podkreślała 21 marca Sabina Lubaczewska z Fundacji Ekorozwoju.
Fundacja EkoRozwoju przygotowała i opublikowała prostą instrukcję powoływania pomników przyrody na stronie i zachęca mieszkańców.

Warto dowiedzieć się jednak również, w jaki sposób samorządy z Dolnego Śląska zajmują się pomnikami przyrody i czy dostają podobne wnioski od obywateli.

Badaniem objęte zostały: Miasto Jelcz-Laskowice, Miasto Piechowice, Gmina Jordanów Śląski, Gmina Prusice, Miasto Lądek-Zdrój, Gmina Szczytna, ,Gmina Wądroże Wielkie, Miasto Polkowice.

Towarzystwo  Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” postanowiło zapytać:

  1. ile istnieje pomników przyrody na terenie Państwa gminy? Proszę o wymienienie tych pomników.
  2. jaka jednostka/jaki pracownik zajmuje się pomnikami przyrody? Jakie czynności wykonywał w ciągu ostatnich pięciu lat w tym zakresie?
  3. czy w ostatnich pięciu latach do organu stanowiącego lub wykonawczego kierowane były wnioski lub petycje o ustanowienie pomników przyrody? Jakie było ich rozstrzygnięcie?
  4. czy w ostatnich pięciu latach kierowane były uchwały o ustanowieniu pomnika przyrody, które nie zyskały uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska?
  5. czy w urzędzie przeprowadzane są analizy lub inne prace dotyczące ustanowienia ewentualnych pomników przyrody? Jeśli tak, proszę o ich przysłanie.

O odpowiedziach będziemy informować.

Fot. Piotr Frydecki / CC-BY-SA 3.o

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie