Klimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Czy dolnośląskie gminy chcą chronić swoje lasy?

Lasy Państwowe w ramach certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council) zobowiązały się do spełniania licznych kryteriów, zapisanych w Krajowych standardach odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC FSC-NSTD-FM-PL.

Zgodnie z tym dokumentem w ramach procedury HCVF 6 można żądać ochrony lasów o szczególnej wartości dla tożsamości kulturowej. Udało się skorzystać m.in. we Wrocławiu, w przypadku Lasu Mokrzańskiego, by zwiększyć ochronę przed wycinką.

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce przewidują, że jedynym możliwym do przyjęcia kryterium jest opinia lokalnej społeczności – wyrażana w wypowiedziach, artykułach, wystąpieniach, petycjach, bądź rozpoznana metodami komunikacji społecznej.

„Ta kategoria powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin; należy w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako HCVF” – czytamy w opisie.

Również zakres ochrony jest ustalany zgodnie z wolą gmin. „Zagospodarowanie powinno uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności. Nie powinno jednak stać w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu” – przewiduje dokument.

Warto zatem zapytać dolnośląskie gminy, czy zgłaszają lasy na listę lasów o szczególnej wartości dla tożsamości kulturowej.

Badaniem objęte zostały: Gmina Sobótka,  Gmina Międzylesie, Gmina Duszniki-Zdrój, Gmina Podgórzyn, Gmina Przemków, Gmina Osiecznica, Gmina Wińsko, Gmina Węgliniec.

Zapytaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej:

  1. czy Państwa gmina zgłaszała do Lasów Państwowych lasy o szczególnej wartości dla tożsamości kulturowej do ochrony w ramach HCVF6, zgodnie z certyfikacją FSC?
  2. Jeśli tak – jakie to lasy i jakie były odpowiedzi ze strony do Lasów Państwowych? Proszę o ich przesłanie.
  3. czy w Państwa urzędzie gminy istnieje wiedza na temat ochrony, o której mowa w punkcie 1? Czy były podejmowane analizy w tej sprawie?
  4. Jakie działania dotyczące ochrony lasów stanowiących własność Skarbu Państwa podejmowała Państwa gmina w ostatnich pięciu latach? Czy były kierowane w tej sprawie listy, wnioski, zawiadomienia lub inne dokumenty? Proszę o ich przesłanie.

O wynikach będziemy informować.

Fot. tytułowe – Las Mokrzański, fot. Julo / Wikimedia Commons / PD

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie