Baza wiedzyKomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Biskupin-Sępolno-Dąbie-BartoszowiceWrocław Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Tramwaj na Swojczyce. To nie może być jedyna inwestycja tramwajowa

Trasa tramwajowa na osiedle Swojczyce zgodnie z Wrocławskim Programem Tramwajowym z 2016 roku powinna być gotowa już w 2021 roku.

Zgodnie z informacją na stronie wroclaw.pl, przetarg na prace miał być ogłoszony w 2022 roku co się nie stało. Przetarg na projektowanie został rozstrzygnięty w czerwcu 2021 roku wykonawca miał 15 miesięcy na stworzenie dokumentacji projektowej (wygrała go firma Biprogeo Projekt), zatem powinna być gotowa.

Pętla Swojczyce
Pętla Swojczyce. Wizualizacja: Biprogeo Projekt / Wrocławskie Inwestycje

Niestety, zgodnie z projektem strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jest to jedyna inwestycja tramwajowa na liście podstawowej (obok krótkiego odcinka na Gaju), trasy na Maślice  i Klecinę zostały zepchnięte na listę rezerwową.

Czytaj więcej: Tramwaj na Maślice już tylko na liście rezerwowej? To skandal!

Tramwaj na Swojczyce. Jak pobiegnie?

Nowa linia tramwajowa, a właściwie trasa tramwajowo-autobusowa, wydłuży zasięg tramwajów obsługujących pętlę Sępolno do nowej pętli, która miałaby powstać na Swojczycach.

Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce - pętla Sępolno
Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce – pętla Sępolno

Ta, w koncepcji, została zlokalizowana w sąsiedztwie linii kolejowej 292 (Wrocław-Jelcz-Laskowice) między ulicą Magellana, a cmentarzem.

Przebieg nowej linii planowany jest z ul. Mickiewicza poprzez nowe mosty Bolesława Chrobrego, które od razu będą budowane są z torowiskiem i dalej ulicą Swojczycką. Skrzyżowanie Swojczyckiej z Mydlaną zostanie wyposażone w nową sygnalizację świetlną.

Za skrzyżowaniem Swojczyckiej z Mydlaną torowisko ma przechodzić z północnej strony drogi na południową – dzięki temu pasażerowie mają mieć lepszy dostęp do przystanku. Jednocześnie taka koncepcja budowy nowej linii ma zachować zdecydowaną większość rosnących w okolicy drzew.

Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce - ul. Swojczycka
Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce – ul. Swojczycka

Przewidziano cztery przystanki: przy ul. Mydlanej, Swojczycka (Orlen), Magellana oraz pętla Swojczyce.

Niestety, pętla będzie znacznie oddalona od przystanku Wrocław Swojczyce na linii kolejowej nr 292, bo o 300 metrów.

Linia kolejowa nr 292 w okolicy trasy planowanego tramwaju na Swojczyce
Linia kolejowa nr 292 w okolicy trasy planowanego tramwaju na Swojczyce

W ramach tych inwestycji powstanie ok. 2140 metrów nowego dwukierunkowego torowiska. Przebudowana zostanie też pętla Sępolno.

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Sfinansować tramwaj, a nie drogę

Częścią tramwaju na Swojczyce są budowane właśnie nowe mosty Chrobrego.

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny powstały uwagi do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027. Przygotowało je Towarzystwo Benderowskie, a złożyło stowarzyszenie Akcja Miasto.

Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce - mosty Chrobrego
Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce – mosty Chrobrego

Postulowało, by w projektach zakładających budowę nowych linii tramwajowych postulujemy założenie kosztów, które obejmują wyłącznie część związaną z linią tramwajową. Z niezrozumiałych powodów na liście podstawowej znalazła się budowa trasy tramwajowej na Swojczyce z podaną nierealistyczną kwotą. Budowa trasy tramwajowej na Swojczyce z pewnością nie będzie kosztowała 216 mln zł czyli więcej niż znacznie dłuższa trasa tramwajowa na Maślice (202 mln zł), czy porównywalnej sumy, co znacznie dłuższe trasy tramwajowe na Nowy Dwór i Popowice.

Mosty Chrobrego. Wizualizacja: Biprogeo Projekt / Wrocławskie Inwestycje
Mosty Chrobrego. Wizualizacja: Biprogeo Projekt / Wrocławskie Inwestycje

Należy zwrócić uwagę, że nie będzie możliwe sfinansowanie z programu Feniks (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027) budowy nowych mostów Bolesława Chrobrego. Program wyklucza sfinansowanie budowy mostu drogowego.

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027, finansowanie dotyczyć będzie inwestycji określonych jako „inwestycje infrastrukturalne, w tym: infrastruktura szynowa (tramwajowa, metro), węzły przesiadkowe (w tym: parkingi P&R poza centrami miast), miejskie systemy ITS, rozwiązania IT, systemy sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej”.

Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce - mosty Chrobrego
Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce – mosty Chrobrego

Jak określono w Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027: „Tylko jako element ww. projektów: zaplecza techniczne dla taboru, dostosowanie infrastruktury miejskiej do transportu publicznego i pasażerów, infrastruktura piesza i rowerowa.”. Nie jest zatem możliwa do sfinansowania infrastruktura drogowa. W przypadku mostu nie da się jej oddzielić od reszty projektu, a do tego infrastruktura drogowa była głównym celem inwestycji.

Czytaj też: Propozycja uchwały rady osiedla ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Magistrat nie widzi problemu

Urząd miejski nie widzi problemu. Tak odpisał na uwagi do strategii ZIT:

W ramach zadania projektowego Tramwaj na Swojczyce, oprócz wydzielonej trasy tramwajowej z dopuszczeniem ruchu autobusów będzie wykonana pętla Sępolno oraz pętla Swojczyce wraz z parkingiem P&R na 160 samochodów. Integralnym elementem projektu jest budowa mostów Chrobrego, która jest inwestycją niezbędną dla prowadzenia trasy tramwajowej na osiedle Swojczyce.

Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce - ul. Swojczycka
Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce – ul. Swojczycka

Wraz z trasą tramwajową projektowane są nowe drogi dla rowerów, chodniki oraz zieleń i rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury. To są niezwykle istotne elementy, które sprzyjają zrównoważonej mobilności i zintegrowanej funkcji nowego projektu tramwajowego. W projekcie przewidziano także przebudowę jezdni ul. Swojczyckiej, ale wyłącznie w takim zakresie w jakim wynika to z faktu wprowadzenia w jej korytarz trasy tramwajowej. Nie można bowiem wybudować tramwaju bez uwzględnienia korekt układu drogowego. Działania projektowe w obecnie prowadzonych dokumentacjach dążą do tego, żeby nie tworzyć wyłącznie twardej infrastruktury, ale jednocześnie przestrzeń przyjazną użytkownikom miasta. Kwota 216 mln jest pełną wartością ww. zakresu.

Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce - ul. Swojczycka
Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce – ul. Swojczycka

Budowa mostów jest niezbędna do realizacji trasy tramwajowej na Swojczyce, jest to niezbędny element całości przebudowywanego układu komunikacyjnego dający możliwość poprowadzenie trasy tramwajowej i rozmieszczenia torowiska. W projektach dot. budowy nowych linii tramwajowych nieodzownym warunkiem jest zachowanie integracji pomiędzy wszystkimi uczestnikami ruchu. Takie projekty wymuszają dowiązania do istniejącej infrastruktury związanej z budową nowych, przebudową istniejących ciągów pieszych, rowerowych, przystanków a także węzłów przesiadkowych dostosowanych do osób z ograniczoną sprawnością. W przyjętych rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić również istotne z punktu widzenia Miasta elementy jak zieleń i zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi.

Sprawę jednak rozstrzygnie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Czytaj: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów

Problem z realizacją?

Jak podawały media m.in. Tuwrocław, „problem w tym, że linia może nigdy nie powstać, bo miasto zaplanowało jej pętlę na terenie, który jest częścią czynnego cmentarza i należy do miejscowej parafii. – Dawno temu urzędnicy rozmawiali z nami o tym terenie, ale nic z tych rozmów nie wyszło – mówi proboszcz.”

Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce - ul. Swojczycka
Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce – ul. Swojczycka

Bartosz Nowak, rzecznik Wrocławskich Inwestycji mówił portalowi: – Ksiądz przedstawił nam listę swoich wymagań i warunków. Może faktycznie na nie dotąd nie odpowiedzieliśmy, ale to nie znaczy że się na nie nie zgodziliśmy. To nie są łatwe rozmowy, bo ksiądz ma wygórowane wymagania. O szczegółach rzecznik mówić jednak nie chce. Z planowanej lokalizacji pętli urząd miejski wycofywać się nie zamierza. – Nie widzimy takich powodów. Trwa projektowanie trasy i pętla powstanie tam, gdzie została zaplanowana – dodał Bartosz Nowak.

Czytaj też: Bardziej zielone miasta, lepszy transport. Sukcesy projektu „Klimat na Dolny Śląsk”


Fot tytułowe – Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce – mosty Chrobrego / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie