Góry Sowie i DzierżoniówKlimat na Dolny ŚląskKomunikacjaStrzelin

Jeszcze raz o transporcie w powiatach: dzierżoniowskim i strzelińskim. Interweniujemy

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny promuje rozwój transportu publicznego.

Dlatego już w sierpniu zwróciliśmy się do starostw powiatowych w Dzierżoniowie i Strzelinie z wnioskiem o utworzenie i zwiększenie przewozów autobusowych na terenie powiatów dzierżoniowskiego i strzelińskiego – stworzenie skoordynowanej komunikacji zbiorowej w celu likwidacji barier komunikacyjnych i zwiększenie dostępności transportu zbiorowego. Autorem wniosku był Miłosz Cichuta.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Wniosek ws. transportu publicznego z sierpnia

We wniosku zwracaliśmy  uwagę na to, że dobrze wpływ korzystnego działania transportu zbiorowego widać na przykładzie gminy Strzelin, z której w ciągu 40 minut można dostać się pociągiem do centrum Wrocławia, a by uzupełnić siatkę połączeń oraz zapewnić dojazdy do dworca kolejowego w 2018 roku uruchomiono tam komunikację miejską.

Zaproponowane połączenia zwiększyłyby dostęp regionu do transportu zbiorowego, w tym do transportu kolejowego, który w ostatnich latach stał się priorytetem w działaniach województwa dolnośląskiego. Uruchomienie połączeń w ciągu drogi krajowej nr 8 byłoby właściwe ze względu na planowaną reaktywacje połączeń kolejowych na linii kolejowej nr 310 Piława Górna – Kobierzyce. Połączenia takie byłyby dobrą okazją do promocji transportu zbiorowego, zaś dzięki przyzwyczajeniu mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego w postaci autobusów, po realizacji planów uruchomienia połączeń kolejowych te spotkałyby się z dużym już na początku jej funkcjonowania.

Autobus Kolei Dolnośląskich w Lądku-Zdroju
Autobus Kolei Dolnośląskich w Lądku-Zdroju / CC-BY-NC-SA 4.0.

Koszt zakupu autobusu niskopodłogowego z klimatyzacją, dalekobieżnych bądź dostosowanego do przewozów aglomeracyjnych to koszt około 1 miliona złotych. Mniejsze autobusy klasy MINI, przy zakupie jednej sztuki, na mniej preferencyjnych warunkach niż w przypadku zakupu większej liczby pojazdów to 500 tysięcy złotych. 1 wozokilometr to koszt około 6-10 złotych w zależności od przewoźnika. Długość wskazanych we wniosku tras to około 135 kilometrów.

Czytaj też: Raport Hipermiasta. Transport kolejowy na Dolnym Śląsku jest dobry, ale może być lepiej

Odpowiedź powiatu i nowy wniosek ws. transportu powiatowego

Na wniosek odpowiedziało Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

– Odpowiadając na wniosek z dnia 26.08.2022 r. w sprawie utworzenia i zwiększenia przewozów autobusowych na terenie powiatów dzierżoniowskiego i strzelińskiego, informuję że powiat dzierżoniowski nie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w powiecie. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w powiecie dzierżoniowskim jest Gmina Bielawa, zajmująca się tą działalnością w ramach porozumienia międzygminnego zawartego w 1995 roku. W związku powyższym korespondencję w temacie publicznego transportu zbiorowego proszę kierować na adres Urzędu Miejskiego w Bielawie – napisało starostwo powiatowe w Dzierżoniowie.

Niestety, mimo ponaglenia, nie uzyskaliśmy odpowiedzi z powiatu strzelińskiego.

Zwróciliśmy się z nowym wnioskiem – tym razem do ZKM Bielawa oraz ponownie do powiatu strzelińskiego. Autorem również jest Miłosz Cichuta.

Czytaj też: Urzędnicy ignorują wnioski ws. polepszenia transportu? Wysyłamy ponaglenia!

 

Autobus ZKM Bielawa
Autobus ZKM Bielawa / CC-BY-NC-SA 4.0.

We wniosku stwierdziliśmy, że brak jest jednak połączeń pomiędzy powiatami dzierżoniowskim i strzelińskim, na czym tracą mieszkańcy miast mieszkających na granicy tych dwóch powiatów m.in. Łagiewnik, Kondratowic i Niemczy. Ponadto brak połączeń wzdłuż drogi krajowej numer 8 – do Jordanowa Śląskiego, czy do gminy Sobótka i jej dużej atrakcji turystycznej, Ślęży. Ma to negatywny wpływ na możliwości funkcjonowania dla osób starszych, nieposiadających samochodów czy młodzieży.

Relacja Przybliżony dystans Szacowany czas przejazdu autobusem Czas przejazdu samochodem
Dzierżoniów – Niemcza – Prusy –Strzelin 35 km 50 minut 40 minut
Strzelin – Kondratowice – Łagiewniki –Dzierżoniów 24 km 35 minut 30 minut
Dzierżoniów – Łagiewniki – Jordanów Śląski – Sobótka/Kobierzyce 36 km 40 minut 35 minut
Strzelin – Łojowice 12 km 15 minut 15 minut
Strzelin – Przeworno 15 km 20 minut 20 minut
Strzelin – Wiązów 13 km 15 minut 15 minut

 Uruchomienie połączeń w ciągu drogi krajowej nr 8 byłoby właściwe ze względu na planowaną reaktywację połączeń kolejowych na linii kolejowej nr 310 Piława Górna – Kobierzyce w 2023 roku. Województwo przymierza się także do powrotu połączeń miedzy Łagiewnikami a Strzelinem przez Kondratowice. To właściwy moment, by postarać się o utworzenie na tych odcinkach komunikacji zastępczej na wzór połączeń Kolei Dolnośląskich do Stronia Śląskiego. Na pozostałych odcinkach komunikacja mogłaby funkcjonować na zasadzie standardowych połączeń autobusowych, podobnych do przewozów w powiecie dzierżoniowskim. Można w tym celu wykorzystać środki FRPA, by koszt ponoszony przez jednostki samorządu terytorialnego był jak najniższy.

Zasadnym byłoby pilotażowe uruchomienie przejazdów w relacjach: Dzierżoniów – Niemcza – Prusy – Strzelin, Strzelin – Kondratowice – Łagiewniki –Dzierżoniów, Dzierżoniów – Łagiewniki – Jordanów Śląski – Sobótka/Kobierzyce, Strzelin – Łojowice, Strzelin – Przeworno, Strzelin – Wiązów.

Skutkiem tego silniej powiązano by ze sobą związki strukturalno-gospodarcze miedzy powiatami; umożliwione zostałoby wygodne przemieszczanie się mieszkańców na ww. obszarze – osób starszych, dzieci, nieposiadających samochodów. Zachęciłoby  by to również osoby podróżujące samochodami, by korzystać z transportu zbiorowego. Ponadto, ze względu na aspekty turystyczne regionu, mieszkańcy innych obszarów województwa chcące udać się w Karkonosze, na Ślężę, do Dzierżoniowa czy niewielkich urokliwych miejscowości regionu, przemieszczając się autobusami nie powodowałyby wzrostu ruchu samochodów na drodze. Tym samym poprawione zostałoby bezpieczeństwo; zmniejszono by również koszty obsługi infrastruktury drogowej. Przez transport autobusowy wielu turystów mogłoby zostać zachęconych do zwiedzenia regionu, a  tym samym wzmocnienia jego pozycji i zwiększenia z tego tytułu wpływów do budżetu.

Ponadto pozwoliłoby to na wsparcie firm związanych z przewozami osób, które w czasie kryzysu po pandemicznego są w bardzo złej kondycji finansowej.

Czytaj też: Aglomeracja wrocławska zasługuje na lepszy transport publiczny


Fot tytułowe – Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne w Dzierżoniowie / 


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie