Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Aglomeracja wrocławska zasługuje na lepszy transport publiczny

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się z wnioskiem o podjęcie współpracy pomiędzy gminami powiatu wrocławskiego i powiatem kłodzkim w celu utworzenia związku transportowego i systemu publicznego transportu zbiorowego łączącego gminy powiatu wrocławskiego z miastem Wrocławiem oraz pomiędzy sobą.

Zwróciliśmy się także o przeprowadzenie badań społecznych wśród mieszkańców gmin powiatu wrocławskiego, badających potrzeby transportowe mieszkańców, należy przy nich zwrócić szczególną uwagę na zamieszkujących miejscowości, do których dzisiaj nie dociera transport zbiorowy bądź jego oferta jest bardzo słaba;

Wniosek objął także udostępnienie organizowanych przez samorządy przewozów dla uczniów szkół podstawowych dla wszystkich mieszkańców gmin oraz przeorganizowanie ich: wyznaczenie stałych przystanków, udostępnienie rozkładów jazdy na przystankach i w internecie, wymiana taboru na niskopodłogowy i na tyle duży, aby mogli nim podróżować wszyscy chętni, ewentualne wprowadzenie opłat dla innych pasażerów niż uczniowie szkół podstawowych.

Autorem wniosku jest Jakub Janas. Nasz wniosek otrzymali: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Urząd Gminy Czernica, Urząd Gminy Długołęka, Urząd Gminy Jordanów Śląski, Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Urząd Gminy Kobierzyce, Urząd Gminy Mietków, Urząd Miejski w Siechnicach, Urząd Miasta i Gminy Sobótka.

Wnioski poprzedzone były wnioskami o dostęp do informacji publicznej.

Czytaj więcej: Pytamy gminy powiatu wrocławskiego i kłodzkiego o transport publiczny

Dlaczego transport publiczny?

W Szóstym Raporcie Oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednym ze wskazanych priorytetów jest rozwój transportu zbiorowego. Aby przeciwdziałać zmianom klimatu musimy ograniczyć emisji, a za sporą ich część odpowiada indywidualny transport samochodowy. Muszą wybierać go osoby, które w swoich miejscowościach nie mają dostępu do publicznego transportu zbiorowego. Często wybierają go osoby, które w swoich miejscowościach mają bardzo słabą, niedostosowaną do potrzeb ofertę publicznego transportu zbiorowego. Indywidualny transport samochodowy może zostać zastąpiony przez ten zbiorowy, a najlepiej jakby jeszcze był publiczny.

Bardzo istotne w organizowaniu publicznego transportu zbiorowego jest dostosowanie połączeń do potrzeb osób z niego korzystających. Nie można jednak skupić się tutaj wyłącznie na tych trasach, na których jest najwięcej chętnych. Należy pamiętać i zapewniać dostęp do publicznego transportu zbiorowego również mieszkańcom najmniejszych miejscowości. Natomiast to skąd dokąd takie przewozy powinny się odbywać, musi być oparte na badaniach wśród mieszkańców, tak aby odpowiadało to na ich potrzeby. Takie połączenia powinny zostać skoordynowane również z godzinami pracy szkół, zakładów pracy, urzędów. Winny też umożliwiać uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym – kursować w godzinach późnowieczornych czy wręcz nocnych.

Czytaj też: Sukces! Szklarska Poręba polepszy komunikację miejską i stworzy plan rozwoju transportu

Doraźnym rozwiązaniem dla braku publicznego transportu zbiorowego może być udostępnienie połączeń dowozowych dla uczniów do szkół podstawowych dla innych mieszkańców. Wymaga to małego przeorganizowania tego transportu, tak aby korzystanie z niego przez inne osoby niż uczniowie było komfortowe. Takie działanie umożliwi dojeżdżanie do najbliższych ośrodków większej liczbie mieszkańców.

Publiczny transport zbiorowy to również narzędzie do walki z wykluczeniem społecznym. Pozwala ona dojechać do centrów życia kulturalno-towarzyskiego, dzięki czemu uczestniczyć w nim mogą nie tylko mieszkańcy tych większych ośrodków, ale również osoby z małych i najmniejszych miejscowości.

Dodatkowe postulaty dla poszczególnych samorządów

Na podstawie odpowiedzi, które otrzymaliśmy od samorządów w trybie dostępu do informacji publicznej, sformułowaliśmy też dodatkowe postulaty:

  • powiat wrocławski: popieramy pomysł udzielenia dotacji celowych, wspierających jednostki samorządu terytorialnego, organizujące publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu, równocześnie zwracając uwagę na możliwość koordynacyjnej pozycji powiatu w organizowaniu przewozów, w szczególności łączących gminy; proponujemy również przeprowadzenie ogólnopowiatowego badania opinii mieszkańców nt. poziomu zadowolenia oraz oczekiwań odnośnie siatki połączeń transportu zbiorowego na terenie powiatu;
  • gmina Czernica: brak zaleceń
  • gmina Długołęka: sugerujemy następną umowę z przewoźnikiem podpisać na dłuższy okres (np. 10 lat), pozwoli to na trwalsze i lepsze zorganizowanie oferty przewozowej, w tym np. na pozyskanie dodatkowych środków na połączenia i unowocześnienie taboru; proponujemy również przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. poziomu zadowolenia z obecnie istniejących połączeń transportu zbiorowego na terenie gminy; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
  • gmina Jordanów Śląski: nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wniosek
  • gmina Kąty Wrocławskie: brak zaleceń
  • gmina Kobierzyce: brak zaleceń
  • gmina Mietków: sugerujemy, aby przy podpisywaniu następnej umowy lub ogłaszania przetargu zawrzeć w warunkach konieczność obsługi połączeń taborem niskopodłogowym, klimatyzowanym, umożliwiającym przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży; proponujemy również przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. poziomu zadowolenia z obecnie istniejących połączeń transportu zbiorowego na terenie gminy; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
  • gmina Siechnice: termin odpowiedzi na znaczącą część wniosku został przedłużony
  • gmina Sobótka: chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na rozważenie kwestii opierania transportu zbiorowego na głównej osi transportowej na prywatnym przewoźniku, jakim jest firma POLBUS, może to stwarzać problemy braku bezpośredniej kontroli nad formą realizowanych połączeń; sugerujemy, aby w następnym przetargu uwzględnić wymaganie dotyczące niskopodłogowości i klimatyzacji taboru oraz aby umożliwiał on przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży; proponujemy również przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. poziomu zadowolenia z obecnie istniejących połączeń transportu zbiorowego na terenie gminy; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
Podróżni na dworcu w Sobótce na linii kolejowej nr 285
Podróżni na dworcu w Sobótce na linii kolejowej nr 285 / CC-BY-NC-SA 4.0.
  • gmina Żórawina: sugerujemy rozważenie uruchomienia dodatkowych połączeń na trasie linii 72, np. poprzez wydłużenie kursów innych linii kończących swoje kursy w Żórawinie, tak aby mieszkańcy tych miejscowości mieli możliwość wieczornego powrotu do domów, jak i podróży w weekendy; polecamy również rozważeniu uruchomienie w Państwa gminie połączeń na żądanie/na telefon; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie oraz utworzenie na stronie gminy zakładki, w której byłyby publikowane aktualne rozkłady jazdy lub przekierowania do nich.

Czytaj też: Wizyta studyjna w Karpaczu: Za dużo samochodów, czekamy na kolej


Fot. tytułowe: Autobus komunikacji gminnej w Kobierzycach / UGK


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie