KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

Wojewoda nie zajmie się sprawą Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Przekazuje sprawę do PLK

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny powstał wniosek do Wojewody Dolnośląskiego.

Projekt przygotowało Towarzystwo Benderowskie, a stowarzyszenie Akcja Miasto zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosło o:

  1. podjęcie przez Wojewodę Dolnośląskiego wszelkich działań w celu ujęcia inwestycji we Wrocławski Węzeł Kolejowy na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego,
  2. skierowanie przez Wojewodę Dolnośląskiego listu do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury w celu ujęcia inwestycji we Wrocławski Węzeł Kolejowy na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego,
  3. poruszenie tematu ujęcia inwestycji we Wrocławski Węzeł Kolejowy w rozmowach z członkami Rady Ministrów
  4. powołanie pełnomocnika ds. Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Wrocławski Węzeł Kolejowy a polityka rządu

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie znalazła się na liście podstawowej projektów modernizacji na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Na liście rezerwowej znalazły się dwa projekty:

* Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki – roboty budowlane

* Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap II: pozostałe prace

Ujęcie na liście rezerwowej nie jest adekwatne do roli Dolnego Śląska oraz węzła wrocławskiego.

Most kolejowy na Ołbinie i Karłowicach na linii kolejowej nr 143
Most kolejowy na Ołbinie i Karłowicach na linii kolejowej nr 143 / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Działanie na rzecz Wrocławskiego Węzła Kolejowego będzie zgodne z polityką rządu Mateusza Morawieckiego.

– Wrocław i okolice słyną z tego, że mają bardzo wiele torów kolejowych, szlaków kolejowych, ale większośc z nich czy wiele z nich nie służy w sposób logicznie i logistycznie powiązany ze sobą do udrożnienia komunikacyjnego, do poprawy komunikacji w aglomeracji wrocławskiej – mówił w 2019 roku Premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj też: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów

Wrocławski Węzeł Kolejowy a Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu

Rada Ministrów przyjęła 24 września 2019 r. uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”,  która stanowi, że

  • “Niezbędna jest rozbudowa układów torowych stacji i linii w węzłach kolejowych/aglomeracjach w celu uzyskania bądź zachowania odpowiedniej przepustowości dla ruchu dalekobieżnego oraz towarowego.” (str. 32)
  • “Szczególnie istotne w tym kontekście jest zwiększenie jakości planowania obsługi transportowej poprzez wsparcie koordynacji i planowania zmian w obszarach funkcjonalnych miast, w szczególności będącymi głównymi węzłami sieci TEN-T.” (str. 72)
  • “Budowa systemów codziennego dojazdu, integrujących ośrodki miejskie w układy aglomeracyjne i zwiększające zakres oddziaływania i obszarów funkcjonalnych miast (…), w tym poprawa przepustowości węzłów miejskich;” (str. 75)
  • “Równocześnie prowadzone będą prace związane z modernizacją dużych węzłów kolejowych (…), co wpłynie na przepustowość sieci kolejowej i zwiększenie multimodalności transportu” (str. 76), “Działania do 2030 r.: (…) kontynuacja rozwoju kolejowej infrastruktury transportowej w dużych węzłach kolejowych” (str. 81).

Czytaj też: Do wrocławskich radnych trafił wniosek, by podjęli uchwałę ws. węzła kolejowego

Wrocławski Węzeł Kolejowy a CPK i Kolej Plus

Należy dodać, że Wrocław ma być jednym z kluczowych węzłów Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do 2027 r. planowana jest budowa linii kolejowej nr 86 z Wrocławia do Łodzi, a bez dostosowania węzła wrocławskiego do zwiększonej liczby pociągów nie uda się osiągnąć efektu Kolei Dużych Prędkości.

Przebudowa Wrocławskiego Węzła Kolejowego będzie także niezbędna dla dobrego włączenia projektów w ramach programu Kolej Plus, a także planowanej przez Polskie Linie Kolejowe renowacji odcinka Oleśnica-Syców-Kępno.

Dworzec Główny we Wrocławiu
Dworzec Główny we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Warto zauważyć, że Wrocław Główny jest największą pod względem liczby odprawionych pasażerów w Polsce – corocznie podróżuje z niej blisko 20 mln podróżnych. Potencjał stacji jest znacznie większy, ze względu na bogatą sieć linii kolejowych na Dolnym Śląsku – z Wrocławia linie kolejowe rozchodzą się w aż 9 kierunkach. Ze względu na wąskie gardło, którym jest sieć, potencjał jest przytłumiony i niemożliwy do wykorzystania przy obecnym stanie sieci kolejowej.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Wrocławski Węzeł Kolejowy dla Dolnego Śląska

Rozbudowa jest istotna dla mieszkańców miejscowości, połączonych z Wrocławiem (np. Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Bolesławiec, Lubin, Strzelin, Oława, Oleśnica, Trzebnica, Żmigród, Wołów, Świdnica, Kłodzko, Brzeg Dolny), gdyż pasażerowie są narażeni na spóźnienia i odwoływanie pociągów. Jest zatem istotna dla całego województwa, nie tylko dla Wrocławia.

Brak inwestycji we Wrocławski Węzeł Kolejowy utrudni także życie gospodarcze całego regionu, gdyż tory są niezbędne pociągom towarowym. We Wrocławiu znajduje się najważniejszy i największy węzeł w zachodniej Polsce, z którego odjeżdżają pociągi z polskimi i zagranicznymi towarami na eksport do Europy Zachodniej.

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Odpowiedź wojewody

Wojewoda Jarosław Obremski odpisał pismem, datowanym na 13 czerwca 2023 r., podpisanym przez dyrektorkę wydziału infrastruktury Małgorzatę Majcher.

W dniu 7 czerwca 2023 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynął wniosek, w którym zwraca Pan podjęcie działań przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu ujęcia inwestycji we Wrocławski Węzeł Kolejowy na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego. 

Informuję, że Wojewoda Dolnośląski, działając wyłącznie w zakresie wyznaczonych mu przepisami prawa kompetencji, nie posiada możliwości podjęcia działań w powyższej sprawie. Jednocześnie mając na uwadze przepis art. 243 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę – wskazuję organy właściwe w sprawie. 

Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicy stacji Wrocław Mikołajów
Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicy stacji Wrocław Mikołajów / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Uchwały nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. [RM-11-165-15] nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw transportu. Wykonawcą Programu jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku z perspektywą do roku 2032. Infrastruktura kolejowa zarządzana prze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A stanowi bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. 

Mając na uwadze powyższe informuję, jak na wstępie pisma, iż Wojewoda Dolnośląski nie posiada kompetencji do podjęcia interwencji w przedstawionej przez Pana sprawie. Wobec powyższego, przekazuję Pana wniosek do organu właściwego do załatwienia sprawy, tj. do Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Czytaj też: Rozbudowa Wrocławskiego Węzła Kolejowego będzie zgodna z polityką rządu i strategiami

Nasza ocena

W naszej opinii pismo wojewody jest unikiem od zajmowania się ważną dla regionu sprawą. Wojewoda w oczywisty sposób ma kompetencje do zajmowania się polityką rządu, także w dziedzinie transportu, na co wskazuje fakt, że wojewoda zorganizował spotkanie przedstawicieli rządu i PLK z posłami i samorządem ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Przekazanie jest niewłaściwe, bo wnioskodawca nie jest w stanie podjąć wnioskowanych czynności, a w szczególności np. zarząd PLK nie jest w stanie powołać pełnomocnika wojewody.

Czytaj też: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów


Fot tytułowe – Stacja Wrocław Mikołajów / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie