NewsyOsiedlaPolecamy

Wybory do Rad Osiedli: co wyborca musi wiedzieć

Już za tydzień i kilka dni odbędą się wybory do Rad Osiedli. Jako Hipermiasto chcemy pomóc kandydatom i grupom kandydatów pokazać się, a wyborcom przybliżyć ich sylwetki i pomóc podjąć właściwą wyborczą decyzję. Dlatego utworzyliśmy osobne podstrony: osiedla i osiedla 2. Wciąż czekamy na Wasze zdjęcia i informacje: kim jesteście? Co chcecie zmienić na osiedlu? Napiszcie na redakcja@hipermiasto.com.

Wybory do RO różnią się nieco od innych, dlatego też zamieszczamy wademekum, które odpowiada na najważniejsze pytania: kto może głosować, gdzie można znaleźć granice osiedli i ich okręgów, gdzie są adresy obwodowych komisji wyborczych, w jakich godzinach odbywa się głosowanie, etc. Informacje pochodzą ze strony wroclaw.pl.

1. Kto może głosować w wyborach do rad osiedli?

W wyborach do rad osiedli głosować mogą osoby, które ukończyły 18 lat, są obywatelami Polski lub UE oraz są ujęte w stałym rejestrze wyborców na terenie osiedla, tj. posiadające zameldowanie na pobyt stały na terenie osiedla albo zostały wpisane do stałego rejestru wyborców na swój wniosek na terenie osiedla. Tylko osoby wpisane do rejestru wyborców zostaną ujęte w spisach wyborców!

Wpis do rejestru wyborców

Od 10 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r. można sprawdzić, czy jest się ujętym w spisie wyborców w wyborach do rad osiedli.

2. Gdzie sprawdzić, w obrębie jakiego osiedla się mieszka?

Wyszukiwarka osiedli (po wpisaniu nazwy ulicy) i mapa z granicami osiedli jest dostępna w Systemie Informacji Przestrzennej.

Mapa dostępna jest na stronie: geoportal

Lista osiedli i ulic, które obejmują (lista).

Głosowanie w wyborach do rad osiedli:

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej zawierają informację o granicach okręgów wyborczych oraz o granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych wraz z wyszczególnieniem ulic, które wchodzą w ich skład.

Głosuje się w obwodzie głosowania.

W większości komisji we Wrocławiu okręg wyborczy odpowiada granicom obwodu, z wyjątkiem Osiedla Leśnica, gdzie okręg wyborczy nr 2 został podzielony na 2 obwody głosowania oraz sytuacji, gdy utworzone zostały obwodowy odrębne. Dotyczy to osiedli:

– Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., gdzie w okręgu wyborczym nr 1 utworzono odrębny obwód głosowania (nr 104) tylko dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3,

– Oporów, gdzie w okręgu wyborczym nr 1 utworzono odrębny obwód głosowania (nr 105) tylko dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25,

– Maślice, gdzie w okręgu wyborczym nr 2 utworzono odrębny obwód głosowania (nr 106) tylko dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68.

Obwieszczenia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Gdzie sprawdzić siedzibę lokalu wyborczego?

Informacje te, podane przez Miejską Komisję Wyborczą, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (lub bezpośrednio u nas).

Obwieszczenia MKW o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych są na stronie BIP.

4. Gdzie sprawdzić, kto kandyduje do rady mojego osiedla?

Informacja o zarejestrowanych kandydatach znajduje się w obwieszczeniach Miejskiej Komisji Wyborczej i w BIP.

Obwodowe komisje wyborcze dostaną informacje o kandydatach celem  rozplakatowania na terenie okręgu lub obwodu wyborczego.

5. W jakich godzinach czynne będą lokale w dniu głosowania

W dniu głosowania – 23 kwietnia 2017 r. – lokale wyborcze będą czynne w godz. 8.00-20.00.

6. Jak wygląda karta do głosowania?

Wzór karty do głosowania ustala Miejska Komisja Wyborcza. Karta będzie jednostronicowa, koloru białego i w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów w okręgu wyborczym – formatu A4 lub A3.

Na karcie znajdują się – w porządku alfabetycznym – nazwiska i imiona wszystkich kandydatów w danym okręgu wyborczym.

7. Na ilu kandydatów można głosować?

Głosuje się maksymalnie na tylu kandydatów, ile mandatów przydzielonych zostało danemu okręgowi wyborczemu. Pouczenie o tym, jak głosować, będzie zawarte na karcie do głosowania.

Informacja o liczbie mandatów przydzielonych danemu okręgowi wyborczemu jest umieszczona w Obwieszczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej o podziale osiedla na okręgi wyborcze i liczbie radnych wybieranych w tych okręgach.

Obwieszczenia o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych.

8. W jaki sposób można oddać głos? Kiedy oddany głos będzie nieważny?

Głosuje się, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów.

Liczba postawionych na karcie do głosowania znaków „X” nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym.

Głos będzie nieważny, jeśli:

– na karcie do głosowania postawiono znak „X” przy większej liczbie nazwisk kandydatów, niż jest mandatów w okręgu;

– na karcie do głosowania nie postawiono znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata.

9. Jakie dokumenty muszę zabrać ze sobą na wybory?

Żeby móc zagłosować, obwodowej komisji wyborczej należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

10. Kto liczy głosy? W jakim czasie i gdzie znajdę wyniki wyborów do rad osiedli?

Po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie i sporządza protokół. Oryginał protokołu przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej, a drugi egzemplarz protokołu wywiesza do publicznej wiadomości w lokalu wyborczym.

Na podstawie protokołów otrzymanych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych danego osiedla, Miejska Komisja Wyborcza ustala wyniki wyborów w osiedlu, sporządzając protokół cząstkowy.

Następnie – na podstawie wyników z poszczególnych osiedli – Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów do rad osiedli we Wrocławiu, podając liczbę wybieranych radnych oraz nazwiska i imiona wybranych radnych, według poszczególnych okręgów wyborczych.

Wyniki wyborów publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.


Zdjęcie wyróżniające autorstwa Macieja Lulko, z modyfikacją własną (napisy). Obejrzyjcie jego galerię na Facebooku.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie