WBOWrocław Psie Pole – Zawidawie

WBO2018: Plac Zabaw Kłokoczyce #539

Malutkie osiedle Kłokoczyce walczy w WBO o plac zabaw dla dzieci. Liczą na wsparcie dla swojego małego projektu rejonowego.

Kłokoczyce to osiedle na północnym wschodzie Wrocławia, jest częścią Psiego Pola-Zawidawia. Niska, kameralna zabudowa i bliskość doliny Widawy to jego największe atuty. Niestety, jest dość zapomniane. Brakuje kanalizacji, chodników, sklepów i właśnie… placu zabaw dla dzieci.

Lokalizacja placu zabaw
Lokalizacja placu zabaw

W Zarządzie Zieleni Miejskiej zalega projekt na taki plac (przy ul. Kłokoczyckiej, blisko skrzyżowania z ul. Złotej Lilii) i  mieszkańcy chcą wreszcie doprowadzić do jego realizacji. Z uwagi na koszty, wprowadzono etapowanie. Projekt w WBO #539 obejmuje stworzenie placu zabaw dla dzieci młodszych i alejkę parkową wraz z drzewami i ławkami.

schemat funkcjonalny

Lokalizacja placu zapewni w miarę dobry i równy dostęp dla wszystkich dzieci z Kłokoczyc. Również osoby używające rekreacyjnie wałów i doliny rzeki Widawy będą mogły skorzystać z tej inwestycji.

Podsumowanie projektu #539:

  • Projekt mały rejonowy – rejon nr 5: Pawłowice, Psie Pole – Zawidawie
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
  • KATEGORIA: place zabaw
  • BUDŻET ZWERYFIKOWANY: 250 000 zł

Projekt na oficjalnej stronie WBO.

Tegoroczne głosowanie na projekty zgłoszone w budżecie obywatelskim trwa ponad dwa tygodnie (w tym trzy weekendy): od 14 września do 1 października. Głosować można tak, jak do tej pory: elektronicznie i na formularzach papierowych. Więcej informacji na stronie WBO.


Czekamy na teksty o Waszych projektach w WBO! Wyślijcie je wraz z grafikami i/lub zdjęciami na redakcja@hipermiasto.com.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie