Klimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Wrocławski Budżet Obywatelski dla klimatu. Jakie projekty wybrać?

Wrocławski Budżet Obywatelski co roku daje możliwość wrocławianom wpływu na miasto, choć dotyczącego tylko niewielkiej części budżetu. Od lat środowiska obywatelskie podkreślają, że kwota powinna być zwiększona z 25-30 mln zł na znacznie większą.

Głosowanie rozpoczyna się w piątek, 23 września i potrwa do 10 października. Zdecydowanie warto wziąć udział w głosowaniu WBO i wpłyną na zmiany swojej okolicy.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” popiera te projekty, które przysłużą się realizacji celów klimatycznych – zarówno z zakresu przeciwdziałania katastrofie klimatycznej, jak i adaptacji Wrocławia do zmian klimatu. Kluczowe są zatem projekty dotyczące zazieleniania miasta, komunikacji miejskiej oraz rowerowej i pieszej.

Projekty WBO 2022, które warto poprzeć:

5 Zielona Rewolucja na Oławskim – #zielonytrójkąt

Zielona Rewolucja to zagospodarowanie nieużytków między budynkami we wnętrzach kwartałów oraz jednej z ulic Przedmieścia Oławskiego. Czasy pandemii pokazały jak istotna jest bliskość terenów zielonych do prawidłowego funkcjonowania każdego z nas.

Proponowane miejsca to zaniedbane podwórka i ulica, w których brak zieleni – szczególnie tej ozdobnej i drzew, wśród których można odpocząć. Nowa roślinność pozytywnie wpłynie na samopoczucie i mikroklimat, jakość powietrza (ograniczenie smogu), podniesienie walorów estetycznych osiedla, zacieśnienie relacji sąsiedzkich i zawieranie nowych znajomości. To również nowe strefy relaksu (plac zabaw – małpi gaj) i spędzania czasu dla każdej grupy wiekowej w tym rodzin z dziećmi, osób starszych.

W projekcie planuje się:

1) park kieszonkowy w podwórku Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella, Pułaskiego

2) park kieszonkowy na skwerze przy ulicy Dąbrowskiego

3)stworzenie zielonej ulicy Pułaskiego – nasadzenie 15 drzew równo rozmieszczonych po stronie parkingu na ulicy Pułaskiego.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

12 Zielona Sieć Rowerowo-Piesza Wrocławia Promenada Psiego Pola, Promenada Zakrzowa, Promenada Krzycka

W skład tego projektu wchodzą:

1) Promenada Psiego Pola: droga rowerowo-piesza wzdłuż ul. Złotej Lilii wraz z oświetleniem – 400 m, zapewniająca Rowerowo-piesze połączenie Pawłowic i Kłokoczyc w kierunku wałów i centrum miasta

2) Oświetlenie ścieżek rowerowo-pieszych dojść/dojazdów do Promenady Krzyckiej

3) Promenada Zakrzowa: droga rowerowo-piesza wzdłuż al. Sobieskiego 500 m

28 Parki i drzewa dla Karłowic i Różanki

Projekt obejmuje:

I Parki kieszonkowe.
1. Park kieszonkowy Bezpieczna/Chorwacka. Realizacja parku kieszonkowego będzie się wiązała z likwidacją możliwości dzikiego parkowania na zieleńcu – konieczne będzie wprowadzenie barier uniemożliwiających parkowanie.
2. Park kieszonkowy Żmigrodzka, między przystankiem Broniewskiego a parkingiem: wprowadzenie nasadzeń drzew, krzewów bylin.
3. Park kieszonkowy Bałtycka/Broniewskiego/Macedońska.
4. Park kieszonkowy Obornicka 75. Na terenie działki występuje drzewostan, który należy pozostawić.
II Nasadzenia drzew.
1. ul. Żmigrodzka
2. ul. Trzebnicka: uzupełnienie istniejących szpalerów w miejscach nie kolidujących z infrastrukturą podziemną, po zabezpieczeniu miejsc przed parkowaniem.
3. wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego: ocena pozytywna, ale dla poprawy warunków istniejącym nasadzeniem oraz tym planowanym należy usankcjonować parkowanie samochodów pod drzewami oraz poprawić warunki glebowe.
III Pielęgnacja 100 drzew Sołtysowicka, Czajkowskiego, Koszarowa
IV Skwer Bełzy. Zarząd Zieleni Miejskiej posiada koncepcję dla całego obszaru Skweru Władysława Bełzy, obejmująca m.in. budowę placów zabaw. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacja prac musi być zgodne z istniejącą koncepcją.
V Rewitalizacja historycznego ogrodu Howarda przy Toruńskiej: możliwe jest wykonanie nawierzchni z kruszywa, bez głębokiego korytowania bez obrzeża lub i z płytkim obrzeżem. W W kwestii ośietlenia możliwe do wykonania są lampy oświetleniowe niskie parkowe zlokalizowane poza koronami drzew.

Karłowice i Różanka
Karłowice i Różanka / CC-BY-NC-SA 4.0.

71 Ekspresowo tramwajem po Ślężnej

Projekt zakłada montaż systemu sterowania ruchem dającego priorytet. Obecnie po wyjeździe z pętli Park Południowy nie ma pierwszeństwa przez co musi ustąpić dużej fali aut wzdłuż ulicy Ślężnej. Kolejnym miejscem jest skrzyżowanie z ulicą Jaworową, gdzie w zależności od szczęścia traci „tylko” 30 sekund.

Na skrzyżowaniu z ulicą Wiśniową nawet niewielkie opóźnienie skutkuje tym, że stałe cykle powodują kolejne 2 minuty opóźnienia. Podobnie na skrzyżowaniu z ulicą Kamienną. Montaż urządzeń oraz wdrożenie priorytetu może skrócić czas jazdy na tym odcinku o nawet 5 minut co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności tramwajów, zmniejszy potrzebną liczbę wozów do obsługi tej linii.

Czytaj też: Zielony Wałbrzych. Nasze propozycje: kolej, transport publiczny, rowery, OZE

137 Uzupełnienia nasadzeń wzdłuż Mostu Milenijnego

Projekt polega na uzupełnienia nasadzeń wzdłuż Mostu Milenijnego. Posadzenie drzew jest dosyć tanią i bardzo estetyczną formą ochrony murów przed wandalizmem, jak i sposobem na wszechobecną betonozę.

170 Krzemieniecka rowerowa

To strategiczne połączenie komunikacyjne dla osiedla Muchobór Wielki z istniejąca infrastrukturą rowerową w kierunku centrum miasta, zwiększające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, co potwierdza pomiar ruchu rowerowego z dnia 03.09.2021.

W szczycie porannym ponad 74%, a w szczycie popołudniowym ponad 54% kierujących rowerami wybiera przejazd ul Krzemieniecką chodnikiem. Znacznie mniej kobiet (średnia 28%) niż mężczyzn, decyduje się na jazdę ulicą. Potwierdza to fakt że ul Krzemieniecka jest niebezpieczna dla kierujących rowerami w obawie o własne życie – co zostało potwierdzone również w wywiadach z losowo wybranymi uczestnikami badania.

Projekt został oceniony przez UM pozytywnie, ale powinien być zgodny z istniejącym projektem przebudowy ul. Krzemienieckiej w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz chodniku na odcinku od ul. Trawowej do Mostu Muchoborskiego. Przy braku szerokości możliwe miejscowe wprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego dla projektu WBO.

Czytaj też: Sukces! Szklarska Poręba polepszy komunikację miejską i stworzy plan rozwoju transportu

197 Montaż dwóch nowych tablic przystankowych DIP o przybyciu pojazdu MPK przy ul. Trzebnickiej

Ponieważ w ostatnim okresie nastąpił duży przyrost mieszkańców Kleczkowa coraz więcej ludzi korzysta z przystanków na ul. Trzebnickiej. Ze względu na wąskie gardło (most Trzebnicki) tramwaje i autobusy mają opóźnienia, dlatego takie tablice będą dokładnie pokazywać, kiedy pojazd przybędzie na przystanek, co ważne zwłaszcza od zachodniej strony ul. Trzebnickiej, gdzie nie ma wiaty (nie ma gdzie się schować w razie dłuższego czekania przy złej pogodzie). Dodatkowo planowany remont mostu Osobowickiego zwiększy na czas remontu ruch pasażerski na tej trasie.

Tablica systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP)
Tablica systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) / CC-BY-NC-SA 4.0.

202 Robimy Ołbin na Zielono – Make Ołbin Green Again!

W obliczu nadchodzących zmian klimatycznych musimy wprowadzać do miasta jak największą ilość zieleni w postaci drzew i wszelkiej formy roślinności. Dzięki temu będziemy poprawiać retencję wody, oczyszczać powietrze, damy więcej cienia w upalne dni, co pozytywnie wpłynie na samopoczucie mieszkańców. Chcemy aby nasze osiedle zmierzało w kierunku miasta ogrodu. Zielone osiedle? To zależy tylko od nas! Niech nadejdzie Ołbińska zielona rewolucja!

P8180486

Akceptację uzyskały następujące lokalizacje:

1. ul. Walecznych: krzewy i byliny
2. ul. Wyszyńskiego: drzewa
3. ul. Jaracza: drzewa, krzewy i byliny
4. ul. Orzeszkowej: drzewa w podłożu urodzajnym oraz krzewy i byliny
5. ul. Sopocka: krzewy i byliny, w przypadku zaprojektowania nasadzeń drzew wymagana osłona korzeni
6. ul. Nowowiejska: krzewy i byliny
7. ul. Jedności Narodowej: w możliwych rejonach nasadzenia drzewa, krzewy i byliny
8. ul. Ukryta: krzewy i byliny

Ołbin, ul. Orzeszkowej
Ołbin, ul. Orzeszkowej / CC-BY-NC-SA 4.0.

207  Zielone przystanki tramwajowe – ul. Legnicka na Szczepinie

Przystanki tramwajowe przy ul. Legnickiej znajdują się na wyspach pośrodku wielojezdniowej ulicy. Pasażerowie narażeni są na upał w lecie, oraz zimny wiatr w zimie. Obecnie, wiata na pl. Jana Pawła II prawie nie daje cienia, ponieważ jest z przezroczystego tworzywa, a przy złej pogodzie, często jest przepełniona.
Brakuje osłony, która oddzielałaby oczekujących na tramwaj ludzi, od samochodów.
Trawniki sąsiadujące z niektórymi przystankami umożliwiają nasadzenie tam krzewów i bylin.
Celem projektu jest zapewnienie pasażerom ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz ruchem samochodowym, poprzez wymianę zbyt małej wiaty, utworzenie „zielonych wiat” oraz nasadzenia roślin.

Na przystanku pl. Jana Pawła II (w stronę Rynku) wiata zostanie wymieniona na dłuższą i lepiej chroniącą przed słońcem i wiatrem.

W planie jest też zamontowanie dodatkowych „zielonych wiat” w formie skrzyń i rusztowania dla roślin pnących, które będzie oddzielało przystanek od ulicy i chroniło przed słońcem: pl. Jana Pawła II (w stronę rynku), Zachodnia/Stacja kolejowa (w stronę Pilczyc).

Ze względu na duży ruch pieszy na przystankach i względy bezpieczeństwa, konstrukcja nie powinna „poszerzać” wiat w sposób zmniejszający przepustowość peronów dla potoków pasażerów. Na etapie projektowania okaże się, czy optymalnym sposobem zasadzenia roślin będzie grunt, czy jednak potrzebne będą skrzynie.

 329 Droga pieszo rowerowa wzdłuż al. Sobieskiego

Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż al. Sobieskiego jest w tym miejscu konieczny czego dowodem jest od lat wydeptany szlak (rozpoczynający się przy stacji kolejowej Wrocław Psie Pole i kończący przy ulicy Odolanowskiej). Etap pierwszy (500m) połączyłby ulicę Zatorską z ulicą Wilanowską (przy SP 44) i byłby zarazem bezpiecznym dojściem dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Jak głosować w WBO?

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku i narodowości. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.

Głosowanie odbywa się elektronicznie na wroclaw.pl/wbo i papierowo w punktach do głosowania.

W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania papierowe karty do głosowania będą numerowane
i wydawane pojedynczo mieszkańcom w punktach do głosowania. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

Aby projekt mógł być wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów. Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (21 mln zł).


Fot. tytułowe – Ul. Kołłątaja we Wrocławiu / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie