Prawo

Nowoczesna Poradnia Prawna. Warto udzielać porad przez internet

Projekt „Nowoczesna Poradnia Prawna” prowadzony był przez Wrocławską Poradnię Prawną przy Stowarzyszeniu Nowoczesnej Edukacji Prawnej.

Projekt możliwy był dzięki dotacji w ramach projektu „Regranting Organizacji Poradniczych” prowadzonego przez Fundację Klaster Innowacji Społecznych. Inicjatywa została dofinansowana ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Projekt dotyczył profesjonalizacji zdalnego poradnictwa prawnego przez internet. Chcemy stworzyć zdalną poradnię prawną na najwyższym poziomie, a to da się zrobić wyłącznie przez pracę z użytkownikami nad konkretnymi sprawami.

Nowoczesna Poradnia Prawna. Skąd pomysł?

Wiele osób szuka porad prawnych na grupach internetowych, takich jak grupa Leksawka. Mimo licznych starań administracji niestety, odpowiedzi, nie zawsze są w pełni zgodne z prawem, nie ma bowiem systemu kontroli kwalifikacji. Wiele osób nie otrzymuje także żadnych odpowiedzi albo odpowiedzi są niepełne.

Istnieje system poradnictwa prawnego prowadzony przez powiaty, ale wiele osób mieszka w miejscach wykluczonych transportowo i dojazd do siedziby powiatu jest problemem.

Zdalne poradnictwo umożliwia dopasowanie godzin spotkań do potrzeb osób potrzebujących pomocy, które często mają mało elastyczny czas pracy, a także dopasowane do potrzeb zarządzanie rozwiązywaniem spraw.

Badania potwierdziły potrzebę

Potrzebę stworzenia zdalnej poradni prawnej potwierdzały też badania.  Zgodnie z sondażem konsumenckim przeprowadzonym przez Lawstream, 77% ankietowanych skorzystałaby z porady prawnej za pośrednictwem Internetu.

npp-prac

Zgodnie z badaniem prof. Agnieszki Szewczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, „63% ankietowanych na pytanie: „Czy był(a)by Pan/Pani chętny/chętna do korzystania z usług prawnych za pomocą komputera?” odpowiedziało „tak”.” Do tego 68% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem istnieje zapotrzebowanie na e-usługi prawne?”.

Czytaj też: Jak zarejestrować zmianę statutu stowarzyszenia?

Nowoczesna Poradnia Prawna. Jak pomagaliśmy?

Znaczna większość prośb na adres mailowy wroclawska.poradnia@gmail.com, ale także na skrzynkę na Facebooku.

Promowaliśmy przez ogłoszenie na stronie ngo.pl, dlatego sporo dotyczyło organizacji pozarządowych. Ten fakt szczególnie nas cieszy

Porady były również promowane na Facebooku Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej oraz Facebooku i Twitterze Hipermiasto, skupiającym się na kwestiach miejskich.

W razie potrzeby dopytywaliśmy o szczegóły i dokumenty. Wszyscy chętni na poradę wypełniali ankietę, wraz z informacją RODO. Prosiliśmy także o wypełnienie ankiety wstępnej. Zachęcaliśmy również do kontaktu w razie kolejnych pytań.

Przypadki w poradni Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej

W ramach Poradni udało się pomóc m.in. w takich sprawach jak:

 • analiza sytuacji prawnej fundacji w kontekście zmiany statutu i zarządu
 • RODO w kontekście spotkania stowarzyszenia
 • zamiany auta i braku odzyskania samochodu po użyczeniu
 • stosowania Prawa zamówień publicznych przez NGO
 • odpowiedzialności za umowę zlecenia
 • konsekwencje finansowe utworzenia stowarzyszenia zwykłego
 • umowa o organizację wesela a zadatek

Sporządziliśmy także pisma procesowe i inne:

 • wniosek ws. ochrony obiektu Zeto we Wrocławiu w postępowaniu budowlanym
 • odpowiedź na wezwanie ws. podpisu elektronicznego
 • odpowiedź na wezwanie ws.  wykazania interesu społecznego w postępowaniu
 • uchwała ws. działalności pożytku publicznego
 • wnioski ws. dostępu do spraw informacji publicznej ws. myjni

Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej. Ocena działalności Nowoczesnej Poradni Prawnej.

Spośród 30 porad ankietę wypełniono dla 26 porad. Spośród nich 100% pozytywnie wypowiedziało się (co oznacza wskaźnik większy niż zakładany 80%).

Wśród opinii, które pojawiły się na specjalnie przygotowanej ankiecie znalazły się takie jak:

 • Jako osoba niemająca wiedzy w temacie prawa, uważam działalność Poradni za niezwykle potrzebną społecznie. Na pochwałę zasługuje szybkość oraz przystępność udzielonej udzielonej porady prawnej.
 • Dziękuję za szybkość, profesjonalizm i zaangażowanie
 •  Dziękuję za szybką i sprawą poradę, Nowoczesna Poradnia Prawna spełniła oczekiwania
 • To dobrze, że są inicjatywy porad przez Internet. Popieram w imieniu środowisk NGO-sowych
 • Porada całkowicie profesjonalna i z pewnością skorzystamy jeszcze z niejednej.
 • Powinno być więcej poradnictwa tego typu

O pozytywnym odbiorze świadczy również fakt, że chętni powracali z kolejnymi pytaniami.

Artykuły w ramach edukacji prawnej

W ramach działalności poradni powstały też artykuły, związane z tematyką prawną:

Tematy były wybrane na podstawie potrzeb, wyrażonych w ramach poradnictwa, a także na grupach prawnych.

mpp-wniosk

Artykuły były opublikowane w serwisie Hipermiasto i promowane zarówno na Facebooku Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej, jak i na Facebooku i Twitterze Hipermiasto.

Czytaj też: Poradniki prawne dla obywateli i z obywatelami. Tematy wybieramy wspólnie z czytelnikami

Nowoczesna Poradnia Prawna. Podsumowanie

Oceniamy, że zdalne udzielanie porad przyjęło się bardzo dobrze, zwłaszcza w środowisku organizacji pozarządowych. Cieszą pozytywne opinie oraz sporo zgłoszeń.

Zainteresowanie naszymi poradami nie maleje. Zdecydowanie zamierzamy kontynuować projekty zdalnego poradnictwa, a także promować ideę zdalnego poradnictwa.

Projekt „Nowoczesna Poradnia Prawna” realizowany przez Wrocławską Poradnię Prawną i Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej dzięki dotacji w ramach projektu „Regranting Organizacji Poradniczych” prowadzonego przez Fundację Klaster Innowacji Społecznych. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

Regranting-stop-NPP

 

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie