Klimat na Dolny ŚląskPrzestrzeńWrocław Ołbin

Mieszkańcy Ołbina chcą zielonego osiedla, przyjaznego pieszym i rowerzystom

W ramach Funduszu Osiedlowego każde osiedle otrzyma możność zadysponowania określonej puli środków budżetu miasta, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. Fundusz rozdysponowany jest co dwa lata i każda rada osiedla sama decyduje, w jaki sposób wydać dane pieniądze. Największe z wrocławskich osiedli czyli Ołbin dysponować będzie kwotą ponad 1,5 mln zł.

Wniosek Towarzystwa Benderowskiego

W konsultacjach  Funduszu Osiedlowego 2022-2023 dla osiedla Ołbin w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” wnieśliśmy o uwzględnienie trzech inwestycji. Pierwsza to „Chodniki dla pieszych” czyli uwolnienie chodników od parkowania, druga to droga rowerowa wzdłuż ulicy Sienkiewicza, trzecia to zielona ulica Żeromskiego.

Największym problemem pieszych w śródmiejskich osiedlach Wrocławia, co wynika m.in. z przeprowadzanego przez Akcję Miasto projektu “Pieszy Wrocław”, jest nielegalne parkowanie samochodów, które zmniejsza widoczność pieszych i utrudnia im poruszanie się po mieście, przyczyniając się do zmniejszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Warto też inwestować w projekty, które będą miały aspekt również symboliczny i będą zwiastunem ekologicznej i przyrodniczej zmiany we Wrocławiu, Polsce i Europie. Stworzenie zielonej ulicy Żeromskiego będzie również zgodne z priorytetem, którym jest zrównoważona mobilność, gdyż w ten sposób uzyskać można więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.

Czytaj więcej: Fundusz Osiedlowy: Zielony Ołbin przyjazny dla pieszych i rowerzystów

 

Zielona ulica Żeromskiego. Wizualizacja: UM Wrocław
Zielona ulica Żeromskiego. Wizualizacja: UM Wrocław

Wyniki konsultacji społecznych

Okazuje się, że są w pełni zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Rada Osiedla Ołbin opublikowała wyniki konsultacji społecznych w sprawie funduszu osiedlowego.

Trzy propozycje, które w ramach formularza online otrzymały największą (porównywalną liczbę) głosów to:

  1. Uporządkowanie miejsc parkingowych – 51% głosów,
  2. Naprawa chodników oraz/lub obniżenie krawężników – 48% głosów,
  3. Nowe nasadzenia drzew i krzewów – 39% głosów,.

W spotkaniach z radnymi osiedlowymi wzięło udział 12 osób. Zgłoszenia dotyczyły w większości uporządkowania miejsc parkingowych i napraw chodników.

W trakcie spaceru osiedlowego mieszkańcy zgłaszali konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w strefie „30” i jej właściwe oznakowanie, naprawę nawierzchni chodników, potrzebę nasadzeń drzew i krzewów przy ulicach.

Zarząd osiedla: Priorytety

W efekcie, biorąc pod uwagę również nasze wnioski, zarząd osiedla za priorytetowe zadania uznał:

* Uporządkowanie miejsc parkingowych

* Naprawę chodników oraz/lub obniżenie krawężników

* Nowe nasadzenia drzew i krzewów

* Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i poprawa oznakowania strefy „30”

* Tworzenie miejsc infrastruktury rowerowej

Czekamy teraz na określenie przez zarząd osiedla konkretnych miejsc realizacji projektów.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie