Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Przekonujemy powiat strzeliński, by zajął się transportem publicznym

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny promuje rozwój transportu publicznego.

Dlatego już w sierpniu zwróciliśmy się do starostw powiatowych w Dzierżoniowie i Strzelinie z wnioskiem o utworzenie i zwiększenie przewozów autobusowych na terenie powiatów dzierżoniowskiego i strzelińskiego – stworzenie skoordynowanej komunikacji zbiorowej w celu likwidacji barier komunikacyjnych i zwiększenie dostępności transportu zbiorowego. Autorem wniosku był Miłosz Cichuta.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Wniosek ws. transportu publicznego z sierpnia

We wniosku zwracaliśmy  uwagę na to, że dobrze wpływ korzystnego działania transportu zbiorowego widać na przykładzie gminy Strzelin, z której w ciągu 40 minut można dostać się pociągiem do centrum Wrocławia, a by uzupełnić siatkę połączeń oraz zapewnić dojazdy do dworca kolejowego w 2018 roku uruchomiono tam komunikację miejską.

Zaproponowane połączenia zwiększyłyby dostęp regionu do transportu zbiorowego, w tym do transportu kolejowego, który w ostatnich latach stał się priorytetem w działaniach województwa dolnośląskiego. Uruchomienie połączeń w ciągu drogi krajowej nr 8 byłoby właściwe ze względu na planowaną reaktywacje połączeń kolejowych na linii kolejowej nr 310 Piława Górna – Kobierzyce. Połączenia takie byłyby dobrą okazją do promocji transportu zbiorowego, zaś dzięki przyzwyczajeniu mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego w postaci autobusów, po realizacji planów uruchomienia połączeń kolejowych te spotkałyby się z dużym już na początku jej funkcjonowania.

Autobus Kolei Dolnośląskich w Lądku-Zdroju
Autobus Kolei Dolnośląskich w Lądku-Zdroju / CC-BY-NC-SA 4.0.

Koszt zakupu autobusu niskopodłogowego z klimatyzacją, dalekobieżnych bądź dostosowanego do przewozów aglomeracyjnych to koszt około 1 miliona złotych. Mniejsze autobusy klasy MINI, przy zakupie jednej sztuki, na mniej preferencyjnych warunkach niż w przypadku zakupu większej liczby pojazdów to 500 tysięcy złotych. 1 wozokilometr to koszt około 6-10 złotych w zależności od przewoźnika. Długość wskazanych we wniosku tras to około 135 kilometrów.

Niestety, mimo ponaglenia, nie uzyskaliśmy odpowiedzi z powiatu strzelińskiego.

Czytaj też: Raport Hipermiasta. Transport kolejowy na Dolnym Śląsku jest dobry, ale może być lepiej

Drugi wniosek ws. transportu publicznego

W grudniu zwróciliśmy się z nowym wnioskiem – tym razem do ZKM Bielawa oraz ponownie do powiatu strzelińskiego. Autorem również jest Miłosz Cichuta.

We wniosku stwierdziliśmy, że brak jest jednak połączeń pomiędzy powiatami dzierżoniowskim i strzelińskim, na czym tracą mieszkańcy miast mieszkających na granicy tych dwóch powiatów m.in. Łagiewnik, Kondratowic i Niemczy. Ponadto brak połączeń wzdłuż drogi krajowej numer 8 – do Jordanowa Śląskiego, czy do gminy Sobótka i jej dużej atrakcji turystycznej, Ślęży. Ma to negatywny wpływ na możliwości funkcjonowania dla osób starszych, nieposiadających samochodów czy młodzieży.

Relacja Przybliżony dystans Szacowany czas przejazdu autobusem Czas przejazdu samochodem
Dzierżoniów – Niemcza – Prusy –Strzelin 35 km 50 minut 40 minut
Strzelin – Kondratowice – Łagiewniki –Dzierżoniów 24 km 35 minut 30 minut
Dzierżoniów – Łagiewniki – Jordanów Śląski – Sobótka/Kobierzyce 36 km 40 minut 35 minut
Strzelin – Łojowice 12 km 15 minut 15 minut
Strzelin – Przeworno 15 km 20 minut 20 minut
Strzelin – Wiązów 13 km 15 minut 15 minut

 Uruchomienie połączeń w ciągu drogi krajowej nr 8 byłoby właściwe ze względu na planowaną reaktywację połączeń kolejowych na linii kolejowej nr 310 Piława Górna – Kobierzyce w 2023 roku. Województwo przymierza się także do powrotu połączeń miedzy Łagiewnikami a Strzelinem przez Kondratowice. To właściwy moment, by postarać się o utworzenie na tych odcinkach komunikacji zastępczej na wzór połączeń Kolei Dolnośląskich do Stronia Śląskiego. Na pozostałych odcinkach komunikacja mogłaby funkcjonować na zasadzie standardowych połączeń autobusowych, podobnych do przewozów w powiecie dzierżoniowskim. Można w tym celu wykorzystać środki FRPA, by koszt ponoszony przez jednostki samorządu terytorialnego był jak najniższy.

Zasadnym byłoby pilotażowe uruchomienie przejazdów w relacjach: Dzierżoniów – Niemcza – Prusy – Strzelin, Strzelin – Kondratowice – Łagiewniki –Dzierżoniów, Dzierżoniów – Łagiewniki – Jordanów Śląski – Sobótka/Kobierzyce, Strzelin – Łojowice, Strzelin – Przeworno, Strzelin – Wiązów.

Czytaj też: Legnica nieszczególnie zajmuje się smogiem transportowym i przyszłością komunikacji miejskiej

Odpowiedź starostwa w Strzelinie

12 grudnia po raz pierwszy Starostwo Powiatowe odpowiedziało na nasze wnioski:

W pełni podzielamy Państwa opinię o coraz trudniejszym i stale pogarszającym się dostępie do prawidłowo funkcjonującego zbiorowego transportu publicznego i to w skali całego kraju. Miło słyszeć, że w tych obserwacjach nie jesteśmy sami. Jako działacze samorządowi, zobowiązani głosami swoich wyborców do podejmowania działań mających na celu szeroko rozumiane dobro naszych mieszkańców, też bardzo chcielibyśmy podejmować skuteczne działania mające na celu stwarzanie dobrze funkcjonujących połączeń komunikacyjnych.

Organizacja transportu zbiorowego wiąże się jednak nie tylko z chęciami i planami, ale też pokryciem finansowym na ich realizację. Wymaga zaangażowania znaczącego kapitału, którego wiele samorządów, w tym nasz, niestety nie posiada. Planujemy podjąć wysiłki, by starać się o środki możliwie do pozyskania.

Dworzec w Strzelinie
Dworzec w Strzelinie / CC-BY-NC-SA 4.0.

W celu likwidacji barier komunikacyjnych i zwiększenia dostępności transportu zbiorowego Powiat Strzeliński zawarł w ubiegłym roku, porozumienie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w kwestii rozwoju transportu kolejowego, przekazując tym samym środki finansowe przeznaczone na organizację zbiorowego transportu publicznego. Przekazane w ten sposób środki z budżetu powiatu przyczynią się do współfinansowania kolejowych połączeń na linii Wrocław—Strzelin-Międzylesie.

W obecnej chwili są to jedyne środki finansowe, które możemy w ten sposób zaangażować.

W miarę naszych budżetowych możliwości będziemy, starali się wspierać inicjatywy związane z transportem zbiorowym. Jednakże obecnie nie jesteśmy w stanie włączyć się w inicjatywy będące poza naszymi planami budżetowymi. Bardzo chcielibyśmy być partnerami działań w dziedzinie transportu, ale ograniczają nas zaplanowane wydatki i braki budżetowe.

Czytaj też: Pytamy w Polskich Liniach Kolejowych o remont w Legnicy, linię do Jedliny i studium węzła wrocławskiego

Kolejny wniosek Towarzystwa Benderowskiego

Tym razem już w styczniu zwróciliśmy się do starostwa z nowymi argumentami. Przekonujemy, że uruchomiony niedawno Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to jedna z dróg, dzięki którym możliwe jest uzyskanie środków na uruchomienie nowych linii komunikacji zbiorowej z dopłatą do 3 złotych za wozokilometr, co może rekompensować  więcej niż połowę kosztów funkcjonowania połączeń autobusowych.

Możliwe jest pozyskanie środków finansowych z Funduszy Europejskich na zakup pojazdów, co pozwoliłoby obniżyć koszty uruchomienia transportu zbiorowego, zaś wykorzystywanie nowych pojazdów dodatkowo zredukowałoby koszt jednego wozokilometra.

Ponadto niektóre ze wskazanych tras znajdują się w planie transportowym województwa (trasy autobusowe Strzelin – Łagiewniki, Strzelin – Oława). Powyższe trasy przebiegają przez tereny innych powiatów, w związku z czym niezbędne jest porozumienie się z województwem w zakresie finansowania połączeń i jest to kolejna drogą możliwości pozyskania środków.

Czytaj też: PKP wyremontuje zabytkowy dworzec w Oleśnicy. Na razie szczegółów brak

Mając jednak świadomość istotnych braków budżetowych uniemożliwiających, pomimo istnienia programów dopłat, w momencie występowania braku środków można przygotować kompleksowy plan uruchomienia połączeń autobusowych w przyszłości, tak by w przypadku zaistnienia możliwości finansowych, organizacja komunikacji zbiorowej mogła nastąpić w przyspieszonym trybie.  W taki sposób powiat wskaże zainteresowanie oraz chęć uruchomienia środków do jednostek wyższego szczebla, co może pomóc w zwiększeniu środków przeznaczanych na programy związane z połączeniami autobusowymi.

Powiat dzięki temu działaniu będzie także wybadać lokalne problemy mieszkańców, co pozwoli przybliżyć się do obywatela, a także skuteczniej aktywizować mieszkańców do podejmowania własnych inicjatyw.

Autobus firmy Ekspres Bus w Trzebnicy
Autobus firmy Ekspres Bus w Trzebnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.

Nadarza się ku temu właściwa okazja, mogąca ułatwić organizację połączeń i ich koordynację. W obecnej chwili zawiązywany jest związek powiatowo gminny „Sowiogórskie Autobusy”, w którego struktury wchodzić ma powiat dzierżoniowski, gmina Bielawa (organizator transportu zbiorowego w powiecie dzierżoniowskim), gmina miejska Dzierżoniów, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Stoszowice. W przypadku wejścia powiatu strzelińskiego  w struktury związku bądź nawiązania współpracy w zakresie sposobu organizacji transportu zbiorowego, wspólne doświadczenie oraz środki finansowe mogłyby wspomóc powiat strzeliński i pozytywnie wpłynąć na sytuację komunikacyjną jego mieszkańców.

Ponadto na terenie powiatu strzelińskiego kursują autobusy Strzelińskiej Komunikacji Publicznej. Przy odpowiedniej koordynacji z obojgiem organizatorów możliwe jest stworzenie dobrego systemu komunikacji zbiorowej w regionie.

Środowisko do zmian tworzą także perspektywy uruchomienia przewozów na linii kolejowej 310 oraz możliwego uruchomienia połączeń kolejowych na linii kolejowej 319 Strzelin – Łagiewniki.

Czytaj też: Jak wygląda transport publiczny w aglomeracji wrocławskiej?

Sieć transportowa tylko w powiecie strzelińskim

Jednak w przypadku braku możliwości uruchomienia przewozów w porozumieniu z innymi powiatami, możliwe są proponowane trasy, przebiegające w granicach administracyjnych powiatu i spajające transportowo gminy.

Relacja Przybliżony dystans Szacowany czas przejazdu autobusem Czas przejazdu samochodem
Sarby – Strzelin – Borów Strzeliński -Boreczek 38 km 45 minut 40 minut
Kondratowice – Prusy – Strzelin – Częstocice 30 km 35 minut 30 minut
Przeworno – Biały Kościoł – Strzelin 38 km 50 minut 45 minut

Koszt zakupu autobusu niskopodłogowego z klimatyzacją, dalekobieżnych bądź dostosowanego do przewozów aglomeracyjnych to koszt około 1 miliona złotych. Mniejsze autobusy klasy MINI, przy zakupie jednej sztuki, na mniej preferencyjnych warunkach niż w przypadku zakupu większej liczby pojazdów to 500 tysięcy złotych. 1 wozokilometr to koszt około 6-10 złotych w zależności od przewoźnika. Długość wskazanych we wniosku tras to około 108 kilometrów. Przy założeniu 10 par połączeń autobusowych na każdej linii oraz przy założeniu 5 złotych za wozokilometr koszt dzienny uruchomienia połączeń wynosiłby 3,5 mln zł.

Powyższy koszt tyczy się dni roboczych. W przypadku dni wolnych od pracy możliwe jest założenie 7 par połączeń.

Konieczne byłoby przedłużenie kursów do Łagiewnik i Dzierżoniowa oraz Oławy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dalsze działania [aktualizacja z 22 kwietnia 2023 r.]

Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, sprzecznie z kodeksem postępowania administracyjnego i art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamierzamy kontynuować sprawę również po zakończeniu projektu „Klimat na Dolny Śląsk”, zaplanowanym na 30 kwietnia 2023 r

 

Czytaj też: Po naszych wnioskach: powiat milicki będzie miał transport zbiorowy. Walczymy o więcej!


Fot tytułowe – Strzelin / Stary1995 / CC-BY-SA 3.0


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie