Klimat na Dolny ŚląskLegnicaPrzestrzeń

Nie było konsultacji „bo brak prawnego wymogu”. Efekt: betonoza w Legnicy

Plac Słowiański to centralne miejsce Legnicy, położone w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu miasta, katedry i starostwa powiatowego. „Gazeta Wyborcza” alarmowała  „Mieszkańcy Legnicy czekali na przebudowę pl. Słowiańskiego z zielonymi drzewami i fontanną. Dostaną za to teren wyłożony granitem, rondo”.

– Mam nadzieję, że nasz projekt spełni oczekiwania mieszkańców. Zależało nam, by przestrzeń pl. Słowiańskiego była im bliższa. Dlatego wprowadziliśmy drzewa, które podkreślą jego kameralność – tak w 2016 r. mówiła architektka Aleksandra Doniec z Wrocławia z pracowni P33, cytowana przez „Gazetę Wyborczą”. W projekcie nie przewidziano jednak rozwoju zieleni, czego domagają się mieszkańcy.

UM Legnica
Tak ma wyglądać pl. Słowiański / UM Legnica

Dlatego jako Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zapytaliśmy legnickich urzędników o szczegóły, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Prezentujemy pytania wraz z odpowiedziami:

1) w jakim trybie ustalona zostało nowe zagospodarowanie pl. Słowiańskiego? Kto podjął decyzję o takim kształcie planowanego remontu placu, a w szczególności o zakresie zieleni oraz przestrzeni zajętych na drogi?
Pozwolenie na budowę dla Placu Słowiańskiego w Legnicy wydane zostało na rzecz Zarządcy Drogi – Prezydenta Miasta w trybie ZRID (zgody na realizacje inwestycji drogowej)

Inwestycja nosi tytuł: „Rozbudowa ulic Mickiewicz, Skarbka, Witelona oraz budowa nowej drogi łączącej ww. ulice z ul. Wjazdową wraz z rozbudową ciągów pieszych i rowerowych w ramach zadania:”Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi”.

Plac Słowiański w Legnicy - remont
Plac Słowiański w Legnicy – remont CC-BY-NC-SA 4.0.

 

 

Wydano 3 decyzje Prezydenta Miasta w tej sprawie: zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 510/2021 z dnia 30.12.2021 r. znak sprawy PAB.6740.442.2021.VII; pozwolenie na budowę nr 511/2021 z dnia 30.12.2021 r. znak PAB.6740.447.2021.VII dla Gminy Legnica; pozwolenie na budowę nr 512/2021 z dnia 30.12.2021 r. znak PAB.6740.448.2021.VII dla Powiatu Legnickiego.

Informacja o konkursie architektonicznym zagospodarowania Placu Słowiańskiego, który poprzedzał opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, a następnie dokumentację będącą podstawą wydania pozwolenia ZRID i pozwoleń na budowę zamieszczona jest na stronach BIP w archiwum.

Ogłoszenie wyników konkursu znajduje się na stronie:

2) czy w Legnicy obowiązują dokumenty dotyczące ekologii, zieleni, klimatu – zarządzenia prezydenta lub uchwały rady miejskiej? Proszę o ich wymienienie. Czy była sprawdzana zgodność nowego zagospodarowania z tymi dokumentami?

Podaję link do strony, na której zamieszczone są programy dotyczące ochrony środowiska.

3) czy były przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie? Jeśli tak, jakie były ich wyniki? Jeśli nie – czy są planowane takie konsultacje?

Konsultacje społeczne w tej sprawie nie były prawnie wymagane. Natomiast wszystkie dokumenty dotyczące tej inwestycji były zamieszczane na stronach BIP Urzędu Miasta Legnicy.

Plac Słowiański w Legnicy - remont
Plac Słowiański w Legnicy – remont CC-BY-NC-SA 4.0.

Wnieśliśmy także o udostępnienie dokumentów Urzędu Miasta Legnicy dotyczących planowanego zagospodarowania pl. Słowiańskiego.

Przekazuję link do postępowania na wybór wykonawcy dla zadania gdzie udostępniona jest dokumentacja projektowa.

Nasza ocena

Trudno uznać te odpowiedzi za wyczerpujące. Nie wiemy zwłaszcza, kto konkretnie podjął decyzję o zakresie zieleni, nie wiemy dlaczego nie przeprowadzono konsultacji społecznych. Brak obowiązku prawnego to nie jest żadne wytłumaczenie, gdyż gmina działa w interesie mieszkańców, a nie tylko wykonuje minimum, określone przepisami prawa.
Nie otrzymaliśmy również odpowiedzi na ważne przecież pytanie, czy na pewno sprawdzono zgodność inwestycji z zasadami ochrony środowiska. Planujemy zadanie kolejnych pytań i/lub interwencję w tej sprawie.
Plac Słowiański w Legnicy - remont
Plac Słowiański w Legnicy – remont CC-BY-NC-SA 4.0.

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie