Klimat na Dolny ŚląskZabytki

Wybieram kolej. Wykorzystujmy zabytkowe perony dworcowe!

Zwróciliśmy się do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z wnioskiem o zmianę sposobu zagospodarowywania remontowanych i rewitalizowanych przystanków i stacji kolejowych na liniach kolejowych znajdujących się w zarządzie DSDiK. Autorem wniosku jest Jakub Janas.

Na remontowanych i rewitalizowanych przystankach i stacjach kolejowych powinno używać się istniejących, przydworcowych krawędzi peronowych, które powinny być poddawane tylko niezbędnym przekształceniom (np. podniesienie do odpowiedniej wysokości). Dobudowywanie nowych peronów winno mieć miejsce tylko w miejscach istniejących lub dawniej istniejących peronów.

Dolny Śląsk miał w przeszłości bogatą infrastrukturę kolejową, na której istniało wiele przystanków i stacji. Przy sporej część z nich wybudowano dworce, a najpopularniejszą krawędzią peronową wówczas stawała się ta najbliżej budynku. Po dziś dzień zachowało się wiele z tych zabytkowych budowli, nawet jeśli linie kolejowe, przy których się znajdują nie funkcjonują od lat. Gdy obecnie linie te są reaktywowane, dochodzi do sytuacji, w których nie wykorzystuje się potencjału przydworcowych krawędzi peronowych. To do nich prowadzi najczęściej najkrótsza droga, niewymagająca przekroczenia torów. Sprzyja to popularyzacji transportu kolejowego, a tym samym zastępowaniu indywidualnych podróży samochodowych podróżami zbiorowymi.

Niejednokrotnie na przydworcowych peronach zachowały się wiaty, które objęte są ochroną konserwatorską, a zatem konieczna jest ich restauracja. Niezrozumiałe byłoby nie wykorzystanie ich przy obsłudze podróżnych.

Natomiast wbudowywanie peronów w nowe miejsca istniejącego lub istniejącego dawniej układu przystanków i stacji kolejowych zaburza ich zabytkowy charakter. W szczególności dzieje się tak, jeśli wykorzystywane do tego są ogrodzenia i infrastruktura przystankowa w kolorze pomarańczowym, czego dotyczy pierwszy akapit uzasadnienia.

Czytaj też: Wybieram kolej: Pociągi wróciły na trasę z Wrocławia do Sobótki i Świdnicy

Obecnie rozpoczęcie wykorzystywania przydworcowych krawędzi peronowych oraz odbudowywanie peronów w dawnych miejscach jest tym bardziej istotne, gdyż w planach rewitalizacyjnych DSDiK znajduje się wiele linii, na których zachowały się zabytkowe zabudowania. Mamy tutaj na myśli na przykład Mysłakowice, Kowary czy Mirsk.

Czym są wnioski?

Każdy obywatel (ale również i obcokrajowiec) oraz organizacja czy spółka może – zgodnie z art. 63 Konstytucji oraz art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego, zwrócić się z wnioskiem do organów władzy publicznej.

Przedmiotem wniosku mogą być „w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności”.
Wnioski można składać również w formie mailowej. Organ władzy publicznej ma obowiązek rozpatrzenia wniosku i odpowiedzi w ciągu 30 dni.

 Fot. tytułowe – Dworzec w Mysłakowicach. Fot. MIGORMCZ / CC BY-SA 4.0

Przez kampanię Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zachęcać będzie mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie