Gorący tematPrzestrzeńŚrodowiskoWBO

WBO2017 #675: Zieleń dla Wrocławia

Ogólnomiejski projekt „Zieleń dla Wrocławia” (nr 675) stowarzyszenia „miastoDrzew” jest z jednej strony kontynuacją, a z drugiej – rozszerzeniem zeszłorocznego zwycięskiego projektu „Drzewa dla Wrocławia”. Zakłada on nie tylko nasadzenia drzew, ale także krzewów i bylin oraz wyposażenie wybranych miejsc w małą architekturę, by można było wypoczywać wśród zieleni.

We Wrocławiu nastąpiła deklaratywna zmiana, jeśli chodzi o zieleń i dbanie o środowisko. Niestety, na co dzień zmiany nie następują zbyt szybko. W mieście wciąż w wielu miejscach brakuje drzew, mimo że istniejące sieci podziemne nie kolidują z nasadzeniami.

Jedna z lokalizacji - ul. Nowy Świat
Jedna z lokalizacji – ul. Nowy Świat

Podczas budowy nowych budynków nie myśli się o zagospodarowaniu terenu zielenią inną niż niska (krzewy lub trawy), co powoduje, że wokół nich pozostają puste przestrzenie, szybko nagrzewające się, co jest dokuczliwe szczególnie latem. Tę negatywną tendencję można zaobserwować zwłaszcza przy nowych biurowcach, ale także budynkach wielofunkcyjnych, jak OVO przy Podwalu/Traugutta.

Jedna z lokalizacji - placyk u zbiegu Szczytnickiej, Ładnej i Reja
Jedna z lokalizacji – placyk u zbiegu Szczytnickiej, Ładnej i Reja

Innym problemem są zaniedbane przestrzenie już zielone, a nierzadko zieleni pozbawione. Mogłyby stanowić miejsca spotykania się mieszkańców, umilać czekanie na tramwaj, czy po prostu dawać możliwość odpoczynku wśród roślinności. Niestety, wydeptany trawnik, brak ławek, bądź cienia nie sprzyja takim aktywnościom.

Jedna z lokalizacji - ul. Grabskiego
Jedna z lokalizacji – ul. Grabskiego

Kolejną kwestią są cenne z punktu widzenia bioróżnorodności enklawy zieleni, które można znaleźć zwłaszcza na osiedlach peryferyjnych. Warto je zachować, posprzątać i wyposażyć w infrastrukturę dla zwierząt taką, jak budki dla ptaków czy domki dla jeży.

– Dlatego w ramach projektu „Zieleń dla Wrocławia” zaproponowaliśmy stworzenie parków kieszonkowych w różnych miejscach miasta, dodatkowe nasadzenia drzew oraz ochronę naturalnych enklaw zieleni na osiedlach poza centrum – tłumaczy liderka projektu, Aleksandra Zienkiewicz. – Ich realizacja przyczyni się do podniesienia estetyki przestrzeni publicznych, wpłynie pozytywnie na klimat lokalny i na relacje sąsiedzkie – przekonuje.

Jedna z lokalizacji - Chińska/Mościckiego
Jedna z lokalizacji – Chińska/Mościckiego

Założeniem projektu, podobnie jak zeszłorocznych „Drzew dla Wrocławia”, było to, by nowa zieleń pojawiła się blisko ludzi – w niedalekiej odległości od miejsc zamieszkania i miejsc uczęszczanych przez mieszkańców.

Mapa z lokalizacjami miniparków:

mapa zieleni

Więcej informacji na zielen675.pl.

Podsumowanie projektu #675:

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł
  • KATEGORIA: zieleń/rekreacja
  • BUDŻET ZGŁOSZONY: 1 000 000 zł

Projekt na oficjalnej stronie WBO. Wydarzenie na Facebooku.

grafika-info-fb-8_skadrowany_660 pix szer

Tegoroczne głosowanie na projekty zgłoszone w budżecie obywatelskim trwa ponad dwa tygodnie (w tym trzy weekendy): od 15 września do 2 października. Głosować można tak, jak do tej pory: elektronicznie i na formularzach papierowych. Więcej informacji na stronie WBO.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie