Klimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Urzędnicy nie konsultowali dendrologów ws. wycinki drzew, bo nie musieli

Radio Wrocław alarmowało, że wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 363 Złotoryja-Jawor na terenie wiejskiej gminy Złotoryja mają być wycięte drzewa.

„Drogowcy chcą wyciąć ponad 800 drzew”, „Szykuje się ekologiczny Armageddon” – to tylko te łagodniejsze wpisy, jakie pojawiły się na portalach społecznościowych w Internecie, cytowane przez dziennikarzy Radia Wrocław.

Plany drogowców nas także mocno zastanowiły, a doświadczenia z wielu miejsc Polski i Dolnego Śląska, gdzie wycięto przydrożne aleje, są niestety negatywne.

Czytaj też: Głogów powinien lepiej informować obywateli o planowaniu przestrzennym

Pytania o drzewa

W trosce o zachowanie drzew, które pełnią istotną funkcję ekologiczną, Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do urzędu gminy w Złotoryi z pytaniami. Przedstawiamy je wraz z odpowiedziami.

1. Kiedy wpłynął wniosek na wycinkę drzew od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei?

Wniosek od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 18 sierpnia 2022 r.

2. Ilu drzew dotyczy wniosek, położonych w jakich miejscach? Jakie są gatunki tych drzew?

Wniosek dotyczy 183 szt. drzew, położonych w w pasie drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Kozów, Rokitnica, Łaźniki. Wszystkie wnioskowane drzewa są z gatunku: topola kanadyjska

3. Czy zostanie wydana zgoda na wycinkę? Jeśli tak, w jakim zakresie? Jeśli tak, czy możliwa jest jeszcze zmiana tej decyzji? Jeśli nie – czy możliwe jest odwołanie ze strony Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei?

Decyzja została wydana przez tutejszy organ w dniu 26 sierpnia 2022 r.  Decyzja została wydana w pełnym zakresie  przedmiotowym. Decyzja  stała się ostateczna, żadna ze stron nie wniosła odwołania i  upłynął 14-dniowy termin od dnia doręczenia decyzji.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?

4. Czy w sprawie konsultowani byli lub będą dendrolodzy lub inni specjaliści ds. przyrody? Jeśli jest taki plan – kto będzie konsultował i kiedy? Jeśli były konsultacje – proszę o podanie ich daty, osoby konsultującej i wyników. Jeśli nie – dlaczego?

Organ załatwiający sprawę nie zwrócił  się do innego organu o zajęcie stanowiska. Nie było konsultacji dendrologów oraz innych specjalistów ds. przyrody. Drzewa są w złym stanie zdrowotnym, przez co stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi.

5. Jakie osoby zajmowały się kwestią wycinki w urzędzie?

wycinką drzew zajmowała się inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, leśnictwa i łowiectwa.

6. Wnieśliśmy również o przesłanie wniosku o wycinkę oraz korespondencji z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.

Zgodnie z art. 73 §  1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Nie była prowadzona żadna korespondencja z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.

Czytaj też: Pytania o transport na Dolnym Śląsku: piesi, kolej, autobusy

Nasz komentarz

Zdecydowanie nie zgadzamy się na to, żeby decyzje o wycince drzew były podejmowane bez konsultacji ze specjalistami ds. przyrody.

Uważamy, że gminy, powiaty i województwo powinny przyjąć opracowany przez Fundację Ekorozwoju
oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.

Dokument ten obejmuje kompleksowe procesy od projektu do wykonania, opisując i porządkując obiekty ochrony, sposoby jej realizacji – w tym technologie prac oraz osoby odpowiedzialne. Stanowić może realną pomoc dla wszystkich podmiotów procesu inwestycyjnego, ułatwiając ustalanie celów, procesy realizacji oraz kontroli i oceny.

Drugą sprawą jest fakt nieudostępnienia ewentualnej korespondencji. Prawo dostępu do akt, na które powołują się urzędnicy, jest prawem zupełnie niezależnym od prawa dostępu do informacji publicznej. To drugie przysługuje każdemu i nie dotyczy całości akt, ale może dotyczyć konkretnych dokumentów i informacji.


Fot. tytułowe: Drzewa przydrożne / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie