Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskWybieram kolejZabytki

PKP wyremontuje zabytkowy dworzec w Oleśnicy. Na razie szczegółów brak

Jak informuje gazeta „Fakt”, zabytkowy budynek dworca PKP w Oleśnicy, ma przejść remont. Dworzec jest w złym stanie.

Dworzec odwiedziliśmy także podczas wizyty studyjnej w Oleśnicy, którą opiszemy jeszcze na łamach Hipermiasta. Dworzec robi fatalne wrażenie estetyczne, brakuje też jakiejkolwiek oferty usługowej. Do tego odjazdy autobusów są niedopasowane do przyjazdów pociągów.

Dworzec w Oleśnicy
Dworzec w Oleśnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.

Pytania do PKP

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” promuje korzystanie przez obywateli z ich konstytucyjnego prawa do informacji publicznej. Dzięki temu prawu obywatele mogą uzyskiwać informację także w dziedzinie ochrony klimatu, w tym zrównoważonego transportu.

W trybie dostępu do informacji publicznej zapytaliśmy spółkę PKP S.A. o informacje dotyczące remontu dworca. Przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

1. Kiedy rozpocznie się remont dworca w Oleśnicy? Kiedy zostanie ogłoszony przetarg?

Aktualnie realizowana jest umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, po której zakończeniu planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Przewidywana data ogłoszenia przetargu to trzeci kwartał 2023 r.

2. Na kiedy zaplanowane są roboty budowlane? Kiedy zostaną rozpoczęte i zakończone? Jakie są zaplanowane etapy prac?

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to czwarty kwartał 2024 r., zaś ich zakończenie to czwarty kwartał. 2025 r., przy czym wskazane terminy mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności. Aktualnie realizowany jest etap opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, następnie rozpocznie się etap projektowy (opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej), ostatnim etapem będą roboty budowalne i oddanie dworca do użytku.

3. Jaki jest planowany program funkcjonalno użytkowy? Czy zaplanowano poczekalnię, kasę biletową, usługi? Jeśli tak – o jakiej powierzchni?

Program funkcjonalno-użytkowy jest aktualnie w trakcie opracowania, ostateczna forma zagospodarowania budynku dworca będzie możliwa do określenia po zakończeniu prac nad PFU. Zgodnie ze standardami PKP S.A., budynek dworca po zakończonej inwestycji, będzie wyposażony w poczekalnię oraz kasę biletową, możliwe świadczenie usług komercyjnych, jest zależne od zainteresowania powierzchnią przez potencjalnych najemców.

Dworzec w Oleśnicy
Dworzec w Oleśnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.

4. Czy istnieje projekt/koncepcja? Jeśli tak, proszę o przesłanie.

PKP S.A. nie dysponuje projektem/koncepcją, materiały są aktualnie opracowywane przez wykonawcę PFU, w ramach zawartej umowy.

5. Czy samorząd terytorialny został zapytany o opinię w sprawie remontu? Jeśli tak, proszę o przesłanie. Jeśli nie – czy będzie prośba o taką opinię?

Jednostka samorządu terytorialnego wnioskowała do PKP S.A., ws. włączenia inwestycji przebudowy dworca kolejowego Oleśnica do Programu Inwestycji Dworcowych, realizowanego przez PKP S.A. W toku prowadzonych rozmów i ustaleń, Strony zawarły porozumienie o współpracy przy planowanym remoncie budynku dworca oraz terenu mu przyległego.

6. Czy dla remontu istnieje opinia konserwatora zabytków? Jeśli tak, proszę o przesłanie. Jeśli nie – czy będzie wniosek o taką opinię?

Realizacja inwestycji w zakresie przebudowy budynku dworca jest i będzie prowadzana w ścisłym kontakcie z właściwym terenowo Urzędem Ochrony Zabytków. W ramach sporządzanej dokumentacji zostanie opracowany program prac konserwatorskich, który zostanie przekazany do uzgodnienia z władzami konserwatorskimi.

7. Ile pieniędzy będzie kosztować remont dworca?

Szacowane koszty realizacji planowanej inwestycji zostaną określone w programie funkcjonalno-użytkowym, który jest aktualnie w fazie opracowania.

8. Jakie zmiany przewidziano w otoczeniu dworca, w kładce, w budynkach obok dworca?

W ramach inwestycji planowane do realizacji w zakresie otoczenia dworca są m.in. poprawa dostępności budynku dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przez m.in. niwelację różnic terenu, budowę chodników ze spadkiem, a także zagospodarowanie strefy publicznej i zielonej (mała architektura, ławki, stojaki na rowery, kosze śmietnikowe). Budynki zlokalizowane obok dworca ulegną estetyzacji, uwzględniając stanowisko konserwatorskie względem tych obiektów które podlegają ochronie urzędu.

9. Czy przewidziano dworzec tymczasowy?

Tak.

Nasz komentarz

Na razie nie uzyskaliśmy konkretnych odpowiedzi na interesujące nas pytania. Wrócimy do sprawy, gdy gotowy będzie program funkcjonalno-użytkowy.

Mamy nadzieję, że dworzec po remoncie nie tylko będzie estetyczny, ale też będzie żywą przestrzenią. Uważamy, że w przyszłości obiekt ten będzie jednym z dworców Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej, która powinna powstać w aglomeracji wrocławskiej.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?


Fot. tytułowe: Dworzec w Oleśnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zachęcać będzie mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie