Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaZagłębie Miedziowe

Czy urząd marszałkowski jednak zajmie się transportem w Zagłębiu Miedziowym?

W ramach realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciliśmy z wnioskiem do starostw powiatowych (lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o utworzenie spójnego systemu przewozów autobusowych na terenie powiatów lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego.

Wskazaliśmy obecną sytuację, a także nasze propozycje wraz z wyliczeniem kosztów. Według naszej oceny, zasadne byłoby uruchomienie przejazdów w relacjach:

  1. Przemków – Polkowice – Lubin, 42 km
  2. Głogów – Polkowice – Lubin, 37 km
  3. Przemków – Chocianów – Lubin, 42 km
  4. Chocianów – Polkowice – Rudna, 40 km
  5. Lubin – Lisowice – Prochowice, 20 km;

Wydłużenie przewozów

  1. Lubin – Chobienia do relacji Lubin – Chobienia – Radoszyce – Lubów

oraz zwiększenie przewozów w relacjach:

  1. Przemków – Głogów, 31 km
  2. Lubin – Ścinawa, 16 km

Czytaj więcej: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

Na wniosek odpowiedział nam m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W odpowiedzi stwierdził m.in. że „w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do organizacji przewozów autobusowych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na terenie wskazanych powiatów, czy też do wskazanych miejscowości, gdyż wszystkie przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, w dalszym ciągu, są realizowane na podstawie zezwoleń  na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

UMWD podkreślił też, że „Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał liczne zezwolenia na linie komunikacyjne”. Jednakże województwo przyznaje, że „niestety w związku z zaistniałą sytuacją, dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-­CoV-2 w Polsce, wielu przedsiębiorców realizujących drogowe przewozy osób (…) odstąpiło od warunków określonych w zezwoleniu, co oznacza, że realizują przewozy w okrojonym zakresie bądź ich nie realizują.”

Czytaj więcej: Urząd marszałkowski: komunikacja autobusowa w Zagłębiu Miedziowym to nie nasze zadanie

Nowy wniosek ws. transportu w Zagłębiu Miedziowym

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwóciło się o ponowne rozpatrzenie wniosku. Autorem pierwotnego, jak i nowego wniosku, jest Miłosz Cichuta.

Wskazujemy w Planie Transportowym Województwa Dolnośląskiego zawarta jest następująca informacja dotycząca sieci połączeń autobusowych.

MAN NL280 w PKS Lubin / Miłośnik komunikacji miejskiej z Lubina/ CC-BY-SA 4.0
MAN NL280 w PKS Lubin / Miłośnik komunikacji miejskiej z Lubina/ CC-BY-SA 4.0

Sieć regularnych międzymiastowych linii autobusowych w województwie jest ukształtowana w wyniku wolnej gry rynkowej, bez elementu organizacji i planowania tego systemu jako spójnego. Wprowadzenie ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym daje możliwości organizatorowi przewozów zmiany tego stanu rzeczy w celu poprawy dostępności, integracji i konkurencyjności regionu.

W planie wskazane są problemy związane z komunikacją autobusową województwa dolnośląskiego, która opiera się na zasadach wolnorynkowych. Powoduje to obsługę linii rentownych z punktu widzenia ekonomicznego, jednak nie zawsze społecznego. 70% ruchu autobusowego w województwie skupia się wokół kilku największych miast, natomiast mniejsze miejscowości są go pozbawione.

Brak dostępu do właściwej informacji pasażerskiej, nierzetelne prowadzenie przewozów czy problemy ze stanem taboru przewoźników to tylko niektóre z problemów spotykające mieszkańców przewozów  autobusowych w województwie.

Zamieszczone we wniosku miejscowości należą do jednego z kluczowych dla funkcjonowania województwa, a także kraju, ze względu na lokalizacje coraz większej liczby zakładów przemysłowych w regionie. Część przewozów realizowana jest w ramach zamkniętych przewozów zakładowych, co pozbawia innych potencjalnych pasażerów możliwości korzystania z transportu publicznego w rejonie.

Należy również zaznaczyć, że wydanie zezwolenia nie obliguje przewoźnika do prowadzenia przewozów – w wyniku pandemii doszło do zawieszenia bądź likwidacji części linii prywatnego i publicznego transportu autobusowego, co prowadzi do zwiększenia się zjawiska wykluczenia komunikacyjnego w województwie i kraju. Ponadto Polska obecnie trawiona jest bardzo dużymi problemami ekonomicznymi, przez co mieszkańcy mniejszych miejscowości o niższych dochodach, nieposiadający dostępu do transportu zbiorowego, doświadczą problemu ograniczenia mobilności, ze względu na wysokie koszty życia – w tym cen paliwa. Spowoduje to powiększenie problemów społecznych i ekonomicznych ludności zamieszkującej mniejsze gminy w województwie – w tym także mieszkańców wskazanego we wniosku obszaru.

Dlatego niezbędne jest zorganizowanie zbiorowej jak najszybciej. Jest to istotne nie tylko z wyżej wskazanych względów. Zgodnie z planami  województwa w zakresie uruchomienia Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego wskazane jest przyzwyczajenie pasażerów do korzystania z transportu zbiorowego. W przypadku takiego działania zdecydowanie więcej mieszkańców w momencie utworzenia linii kolejowej do Polkowic będzie chętnych do zrezygnowania z samochodu na rzecz szybkich połączeń kolejowych.

Czytaj też: Jak zmieni się transport publiczny w Wałbrzychu? Przedstawiamy konkrety


Fot. tytułowe – kopalnia KGHM w Lubinie / MOs810 / CC-BY-SA 4.0


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie