Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacjaKotlina Kłodzka

Pytamy gminy powiatu wrocławskiego i kłodzkiego o transport publiczny

Powiat wrocławski i powiat kłodzki są predestynowane do rozwoju transportu publicznego, choć z innych przyczyn. Powiat wrocławski to w istocie przedmieścia Wrocławia, część wielkiej aglomeracji, której transport z zasady musi opierać się na komunikacji zbiorowej tak, by uniknąć korków, smogu i hałasu.

Powiat kłodzki to zaś jedno z turystycznych centrów regionu, ale także obszar, w którym istnieje sporo miast i dużych wsi – a gęsto zabudowane są najlepiej obsługiwane transportem publicznym.

Transport publiczny to w dobie kryzysu klimatycznego jedyna droga dla rozwiązania transportowych problemów mieszkańców samorządów. W ramach przygotowania wniosku o organizację komunikacji autobusowej zadaliśmy pytania powiatom, a także wszystkim gminom z terenu powiatu wrocławskiego i kłodzkiego:

1. Czy w Państwa gminie uruchamiane są gminne połączenia transportu zbiorowego?

2. Jeśli uruchamiają Państwo gminne połączenia transportu zbiorowego:

* czy siatka połączeń i rozkłady jazdy dostępne są w serwisie internetowym? Jeśli tak, prosimy o przesłanie do niego linka

* czy siatka połączeń i rozkłady jazdy uwzględniają potrzeby mieszkańców, tj. były tworzone w oparciu o lokalizacje i godziny funkcjonowania zakładów pracy, centrów handlowych, społecznych, kulturalnych i innych istotnych miejsc dla mieszkańców gminy? Czy i w jaki sposób te potrzeby są badane?

* w jaki sposób odbywa się zlecanie obsługi tych połączeń?

czy tabor obsługujący te połączenia jest niskopodłogowy, klimatyzowany, umożliwia przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży? Jeśli w części – w jakim zakresie?

* jakie są plany na rozwój siatki połączeń?

* czy planują Państwo rozwój połączeń z gminami ościennymi? Jeśli tak – którymi? Jeśli nie – dlaczego?

* jaka kwota jest wydawana rocznie na ten cel? Czy były na ten cel pozyskiwane źródła zewnętrzne? Jeśli tak – prosimy o podanie kwot. Jeśli nie – jaki był powód?

* jakie wnioski i skargi dotyczące transportu zbiorowego zgłaszali mieszkańcy w ciągu ostatnich trzech lat?

3. Jeśli nie uruchamiają Państwo gminnych połączeń transportu zbiorowego:

* dlaczego takie połączenia nie są uruchamiane?

* czy rozważają Państwo uruchomienie takich połączeń? Jeśli tak – w jakiej formule (np. w związku międzygminnym)? Jeśli nie – dlaczego?

4. Czy w Państwa gminie istnieją inne niż gminne środki transportu zbiorowego? Jakie?

5. Czy w Państwa gminie uruchamiane są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do szkół podstawowych ich uczniom? Czy z tych połączeń mogą korzystać inne osoby niż uczniowie?

6. Czy dofinansowują Państwo z budżetu gminy połączenia kolejowe? Prosimy o podanie kwot za ostatnich pięć lat.

7. Czy istnieją dokumenty gminy, które dotyczą w całości lub części rozwoju transportu publicznego? Prosimy o podanie nazw dokumentów i ewentualnie części, w której jest taki plan.


Fot. tytułowe – Kotlina Kłodzka, Marcin „dome” Dąbrowski, CC-BY-SA-2.5


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie